Cầu nguyện cho Cursillista LH Phê rô Nguyễn Văn Nhậm Melbourne

Cầu nguyện cho Cursillista LH Phê rô Nguyễn Văn Nhậm.

Theo chia sẻ của FB Group PT

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال