Sứ Mệnh Phong Trào Cursillo Úc Châu

Sứ Mệnh Phong Trào Cursillo Úc Châu

Ban Điều Hành Liên Bang Úc Châu:  Adelaide 1-2 /4/2024


Nhìn lại lịch sử của Phong trào Cursillo Úc Châu đã trải qua 33 năm mà ngày nay chúng ta đã đạt tới 56 khóa Ba Ngày trên 5 tiểu bang và Thủ Đô Canberra.  Khóa đầu tiên tại Sydney 1991 và được sự hỗ trợ của phong trào Việt Nam bên Mỹ.  Sau một thời gian phong trào Úc Châu được đông đủ và vững mạnh thì thông thường mỗi năm chúng ta có 2 khóa là khóa nam và khóa nữ.  Mỗi sau 3 năm tổ chức khóa ba ngày thì chúng ta tổ chức đại hội và đại hội vừa qua là đại hội thứ 7 năm 2023 tại Brisbane với chủa đề "Đồng Hành Nên Một".  Hiện nay Phong Trào đã có hơn 2000 Cursillistas. 


So sánh với phong trào Việt Nam hải ngoại bên Hoa Kỳ hoặc phong trào Việt Nam trong nước; phong trào Úc Châu thì điều dĩ nhiên là chúng ta còn kém qúa nhiều, nhưng thi hành sứ mệnh của Thiên Chúa thì chúng ta không thể so sánh và theo con số được vì mỗi nơi là mỗi thần khí của Chúa thì hành.  Điều quan trọng là chúng ta trung thực và hăng say với sứ mệnh của mình mà Chúa đã mời gọi, và ước ao mọi tham dự viên đều được gặp chính mình và Chúa Kitô.  Sự vất vả mệt nhọc của ban tổ chức không phải trọng tâm. 

Vậy sứ mệnh của phong trào Cursillo Úc Châu là gì?  Thi hành việc của Chúa mà không có sứ mệnh thì chúng ta chỉ là thi hành cho chính mình.  Sứ mệnh của chúng ta là được Thiên Chúa linh hứng và mời gọi để thi hành.  Sứ mệnh phong trào Cursillo đã được phát xuất từ khởi đầu bởi ông Bonnim và mãi đến ngày nay vẫn đang tiếp diễn.  Sứ mệnh của phong trào phải có nền tảng của một hội đoàn phong trào, và phải có chí hướng của một tư tưởng tinh thần.  Ví dụ như Giáo hội Công giáo là nền tảng của giáo hội hoàn cầu và một hệ thống hợp nhất.  Phúc Âm là tư tưởng tinh thần.  Mọi Kitô hữu đều thi hành sứ mệnh cùng với giáo hội.  Mọi Cursillistas đều thi hành sứ mệnh của mình và nền tảng tư tưởng đều được ghi ấn bên trong con người.  Nền tảng tư tưởng của phong trào là Phúc Âm hóa môi trường trong đời sống ví dụ như gia đình, giáo xứ, đoàn thể và nơi công trường.  Môi trường sinh hoạt của cộng đồng công giáo Việt Nam trong giáo hội Úc Châu là mọi tiểu bang đều có trung tâm công giáo Việt Nam độc lập và cũng có các giáo đoàn hội nhập với giáo xứ Úc.  Phong trào Cursillo đang âm thầm tham gia sinh hoạt vào trong mọi giáo đoàn và mọi cộng đoàn đều ý thức rằng phong trào Cursillo đang hiện diện trong mọi cộng đoàn.  Các anh chị em Cursillista lãnh trách nhiệm trong mọi lãnh vực của hội đoàn và giáo đoàn. 

Thời khởi đầu ông Bonnin chú ý đến các bạn trẻ công giáo tiến hành tham gia Hội đồng tối cao của giới trẻ Công Giáo Tiến Hành tại Santiago de Compostelle vào năm 1941 vì họ đã sống trong ân sủng của Chúa.  Ông Bonnin nhìn các bạn trẻ là tương lai của phong trào và các bạn trẻ có khả năng làm Phúc Âm hóa môi trường trong đời sống của các bạn trẻ để giúp đời sống tâm linh của các bạn trẻ.  Ông nói: "Điều cần thiết và cần khuyến khích, là những người trẻ nên tham gia dự khóa Cursillo, vì bên cạnh việc đảm bảo tương lai của phong trào, người trẻ sẽ học được cách làm thế nào để nói chuyện và thảo luận với những người trưởng thành và người trưởng thành học được cách nói chuyện và thảo luận với những người trẻ tuổi."

Hiện nay phong trào Cursillo công giáo ngành Việt Nam Úc Châu chúng ta đang thi hành Phúc Âm hóa môi trường trong giáo xứ.  Như thế là chúng ta đang được hướng dẫn theo ân sủng của Chúa Thánh Thần và chúng ta cần phải cảm tạ ơn thánh của Thiên Chúa và chúng ta hãy hăng say nỗ lực thi hành sứ mệnh của phong trào. 


Sự thách đố và cản trở của sứ mệnh

Thi hành sứ mệnh thì không thể nào tránh khỏi những cản trở và thách đố trong công việc của chúng ta.  "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu." (Mt. 10:16).  Thế gian là cản trở của mọi việc lành của Thiên Chúa.  Mọi cản trở của chúng ta là đều phát xuất từ thế gian.  Nhân thế chúng ta cần tỉnh thức chính mình và cầu nguyện.  Chính chúng ta cũng có thể là nạn nhân của việc cản trở. 

Phong trào Cursillo Úc Châu đã trải qua hơn 30 năm và ngày nay chúng ta đã đạt tới khóa 56.  Tinh thần của phong trào vẫn đang có ân sủng của Thiên Chúa và chúng ta cũng đang hăng say phục vụ trong mọi giáo sứ và tham gia các đoàn thể.  Nhưng chúng ta cũng đang đối phó với sự thách đố là làm thế nào để kêu gọi các anh chị Cursillista tham gia vào sinh hoạt của phong trào.  Ngọn lửa của khóa ba ngày cũng đã muốn trở thành cục than lạnh.  Sự thân thiện tương quan giữa các anh chi cũng bị lạnh nhạt và công việc bận rộn của đời sống gây ra nhiều nguyên do để không thể tham dự sinh hoạt được.  Sứ mệnh của phong trào Cursillo là Phúc Âm hóa làm men làm muối trong mọi môi trường của đời sống để Phúc Âm được tái diễm.  Các anh chị em trong phong trào vẫn đang nắm tay Thầy và nắm lấy anh chị em không được tham gia trong cầu nguyện và các sinh hoạt. 

Thách đố luôn trước mặt chúng ta, nhưng Thầy Chí Thánh luôn bên cạnh chúng ta và đồng hành với chúng ta vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta thi hành sứ mệnh.  Cầu nguyện là những thời khắc chúng ta quay qua tâm sự với Thầy Chí Thánh để giúp chúng ta vượt qua mọi thách đố bất ngờ tiến đến đời sống chúng ta.  Khi chúng ta cần phải sống như thánh Phaolô nói "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi." (Gl 2:20) thì mọi sự thách đố trở thành là sự bình thường của đời sống.  Chúa Giêsu mới là quan trọng và là Đấng đáng kính sợ. 

Để duy trì tinh thần phong trào Cursillo, chúng ta cần phải sống yêu thương bác ái, vì tình yêu là sức sống của Chúa Kitô mới có năng lực thúc dục các anh chị em Cursillista khác tham gia.  Chúng ta hãy yêu mến Chúa trước nhất thì chúng ta mới yêu anh chị em khác được. 

 

Sứ mệnh của khóa ba ngày

Khóa Ba ngày là đặc sủng của phong trào và sứ mệnh chính của phong trào.  Lúc khởi đầu Ông Bonnin ước muốn là có khóa nam thì chỉ có nam tham dự và khóa nữ thì chỉ có nữ tham dự.  Mục đích của khóa ba ngày là tìm hiểu chính mình và gây dựng tình yêu gặp gở với Chúa Kitô.  Bonnin nói bản đặc sủng nền tảng của phong trào:

1.      Trong khóa Cursillo, chúng ta phải tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ bản thân nơi mỗi người, trước hết để họ có thể khám phá ra phẩm chất hoặc tài năng của họ, nhằm giúp họ tìm hiểu để biết ơn đối với những tài năng họ có, đây là cách tốt nhất để tạo điều kiện cho họ chấp nhận những hạn chế riêng của họ sau này.

2.      Chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, với một Chúa Kitô sống bình thường, gần gũi, và thân thiện trong Tin Mừng, một cuộc gặp gỡ chân thành và sâu sắc giữa con người với con người, đó là điều kiện tiên quyết để trở thành bạn của Ngài và cảm nhận được rằng mình đang trở thành bạn của Ngài và thậm chí đôi khi còn trải nghiệm được những thực tế của việc thực sự là bạn của Ngài.

Dựa theo tình huống của phong trào Úc Châu chúng ta có Khóa Ba Ngày trong mỗi năm trừ khi có đại hội.  Khóa Ba Ngày liên kết phối hợp với giữa các tiểu bang và điều quan trọng là ân sủng nối tiếp cho phong trào.  Chúng ta có sự tương quan hỗ trợ lẫn nhau và nói nên sự hiệp hành sứ mệnh của phong trào.  

Rất đúng! Khóa Ba Ngày tạo nên cơ hội cho tham dự viên gặp gỡ chính mình và gặp Chúa Kitô.  Phần đông các tham dự viên đều cảm nghiệm tình yêu Chúa và nhận ra chính mình.  Thành quả này nói nên sứ mệnh của phong trào và có ân sủng của Chúa Thánh Thần linh động chúng ta. 

 

Sứ Mệnh Phong Trào Cursillo Úc Châu

Mô hình Phong trào Cursillo Úc Châu là có 5 tiểu bang và thủ đô Canberra.  Mọi phong trào địa phương đều vẫn còn sinh hoạt Ultreya và Trường Lãnh Đạo.  Tuy con số tham gia không được đông đủ nhưng tinh thần vẫn còn hăng say sinh hoạt và bầu không khí sinh hoạt vẫn còn tinh thần của Cursillo.  Bài hát De Colores thật là đặc tinh thần của Cursillo mà nó gợi nên nhiều niềm vui mà phần đông Cursillista vẫn chưa thuộc bài.  Vậy có phải là ân sủng của Chúa không?  Phong trào Cursillo không chỉ thi hành sứ mệnh mở khóa ba ngày, nhưng công việc hành chánh và duy trì ban điều hành phong trào cũng là phần quan trọng của sứ mệnh.  Mỗi năm Ban Điều Hành Liên Bang phải bỏ công sức và thời gian để tụ họp gặp gỡ chia sẻ về sự định hướng của phong trào. 

Đặc biệt là mỗi khi có khóa Ba Ngày hoặc đại hội ở bất cứ địa phương nào, tinh thần phong trào Cursillo cho chúng ta hồng phúc được gặp gỡ nhau và liên kết với nhau thành anh chị em.  Tinh thần quý mến thân thương biểu lộ lời của Chúa Kitô nói: "Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." (Mt. 19:20)  Nếu so sánh với đoàn thể khác hoặc cộng đồng công giáo của mỗi tiểu bang là họ chưa nối kết thành một.  Nhưng phong trào Cursillo đã nối kết chúng ta để hiệp nhất. 

 

Sứ mệnh truyền thông qua media

Thế giới hiện đại là chúng ta truyền bá Phúc Âm và thông tin phong trào toàn cầu qua dạng không gian vô hình như Facebook và email.  Nhìn lại thời gian khởi đầu của ông Bonnin thì không thể nào ngờ hiện nay sứ mệnh phong trào đang được truyền bá qua dạng không gian vô hình.  Đây là một phần đóng góp vào sư mệnh của phong trào mà chúng ta cần phải cập nhật. 


Phản ảnh suy niệm  

1.      Chúng ta là đại diện cho mỗi địa phương, vậy sứ mệnh của phong trào đang tiến về đâu? Sinh hoạt của phong trào ra sao? 

2.      Những gì là cản trở và những gì là ân sủng? 

 

Linh Hướng

Lm. Fx. Vũ Viết Phương 


Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال