Chia sẻ chủ đề: Đồng hành với Sứ Mệnh

Chủ đề sinh hoạt của Phong trào trong năm 2024 là: "Đồng hành với Sứ  Mệnh", chủ đề của tháng hai em được phân công chia sẻ hôm nay là: "Sứ Mệnh là Ân Sủng". Trong bài viết này, em xin được chia sẻ những hiểu biết và cảm nhận của em về Sứ mạng, Ân sủng, sao "Sứ mạng Ân sủng".

 
Sứ mạng là gì?

Từ sứ mạng (Mission) bắt nguồn từ tiếng Latin "Mitto" từ phân từ "Missum" có nghĩa là "được sai đi, được gửi đi". Như vậy, mỗi người chúng ta khi sinh ra đều một sứ mạng, hay đều "được sai đi" để thực hiện một ý định, một kế hoạch mà Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta thực hiện trong cuộc đời mình. Sứ mạng chính là mục đích sống, là kim chỉ nam cho cuộc đời của mỗi người Ki-tô hữu chúng ta.

Xác định sứ mạng trả lời cho câu hỏi: "ta được sinh ra trên cuộc đời này để làm ?" hay "Mình được Thiên Chúa sai đi làm gì trong cuộc đời này?".

Như vậy, sứ mạng của một Cursillista là gì?

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo." (Mc 16, 15). Đây chính là lời sai đi của Thầy Chí Thánh với mỗi Cursillistas chúng ta. Loan báo làm chứng cho Tin Mừng tức là là làm chứng cho Tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho con người, đó là, hiến tế chính Con Một của Ngài cho chúng ta. Như vậy, Chúa đã sai chúng ta đi để làm chứng cho tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Đây cũng chính là mục đích của Phong trào Cursillo.

Nhưng để có thể loan báo và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người, thì bản thân mỗi người chúng ta trước hết phải cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành riêng cho mình. Chính khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình thì chúng ta đã và đang nhận được dồi dào ân sủng từ chính Thiên Chúa. Như vậy, có thể nói rằng, sứ mạng được sai đi chính ân sủng Chúa ban xuống cho chúng ta. Vậy ân sủng là gì?


Ân sủng là gì?

Ân sủng là quà tặng Chúa ban cho mỗi người chúng ta một cách nhưng không. Ân sủng chính là sự sống của Thiên Chúa trong mỗi người chúng ta. Được sinh ra trên cuộc đời này, được trở thành con Chúa, được gia nhập phong trào Cursillo là những ơn thường sủng mà Chúa ban cho mỗi Cursillistas.

Do vậy, được "sai đi" loan báo Tình Yêu của Chúa dành cho nhân loại cũng chính là ân sủng từ Thiên Chúa. Được "sai đi" hay được trao ban sứ mạng đã một ân sủng, thực hiện lời "sai đi" đó cũng cần có ân sủng từ Chúa.

Vì nếu thiếu ân sủng Chúa, chúng ta sẽ khó có thể hoàn thành được sứ mạng mà Chúa trao phó. Cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho mình, noi gương Chúa để cho những người mình có duyên gặp gỡ trong cuộc đời này thấy được hình ảnh của Chúa trong chính mình, đó là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, là thực hiện lời "sai đi", hay thực hiện "sứ mạng" của đời mình.

Phong trào của chúng ta đã phân định rất rõ con đường để mỗi Cursillistad đi, đó là gặp gỡ chính mình (xác định được rõ sứ mạng của đời mình), gặp gỡ Đức Ki tô (để cảm nhận tình yêu Chúa dành cho mình), và gặp gỡ tha nhân (để lan truyền tình yêu Chúa dành cho mình để cho người khác). Tất cả các cuộc gặp gỡ này đều cần ân sủng Chúa.

Như vậy, thể nói rằng, sứ mạng, hay "được sai đi" chính là ân sủng hay, cụ thể hơn, chính là ơn thường sủng mà Chúa ban xuống cho mỗi Cursillistas chúng ta.

Sứ mạng là Ân Sủng.

Với cá nhân em, từ khi có hiểu biết, trong thâm tâm của em luôn có câu hỏi: "Vì sao mình lại mình, không phải một ai khác? Mình đến trong cuộc đời này để làm gì? Vì sao mình gặp những người này không phải những người khác?". Ở một mức độ sâu hơn, đó là : "Chúa muốn mình làm gì khi tạo ra mình trong cuộc đời này?".

Khi tham gia phong trào, em dành nhiều thời

gian hơn để nghe về Đạo nhiều hơn (Học Đạo), cầu nguyện nhiều hơn (Sùng Đạo), sống phục vụ nhiều hơn (Hành Đạo), đặc biệt khi được giao chia xẻ về chủ đề "Sứ Mạng là Ân Sủng", em có dịp tìm hiểu, học hỏi, cầu nguyện, và chiêm nghiệm nhiều hơn về sứ mạng và ân sủng của đời mình. Em đã cảm nghiệm được rằng tất cả những em từ hình hài, vóc dáng, trí tuệ, gia đình, anh em, vợ và các con, bạn bè, tiền của, và ngay cả những người em không thích, không ưa, … cũng là hồng ân Chúa ban cho cuộc đời em, hơn thế nữa, Chúa muốn em thực hiện lời sai đi làm chứng cho tình yêu của Chúa thông qua những điều này. Làm chứng và loan báo về Tình Yêu của Chúa cho những người thân yêu của mình có lẽ tương đối dễ dàng, mặc dù, có nhiều lúc cũng khó khăn, ví dụ như những lúc bất hoà với vợ con, hay cha mẹ, anh em trong nhà, là những thời điểm dường như em không còn tìm thấy tình yêu Chúa, hay thấy mình được Chúa "sai đi" nữa. Thường thì những thời điểm này cũng sẽ qua nhanh, vì dù sao những người này những người Chúa gửi đến để yêu thương em, và để em yêu thương họ. Nhưng có lẽ, khó nhất với em, Chúa biết Ngài muốn em phải làm được trong cuộc đời này đó là lời Thầy Chí Thánh gửi đến em trong buổi tiệc Agape khi tham dự KBN của phong trào. Lời Ngài "sai em đi" là: "Nếu anh em chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa." (Lc 6, 32).

Như vậy, Chúa muốn em đi đến tận cùng trong việc làm chứng loan truyền tình yêu của Chúa dành cho nhân loại này, cho nhân em, bằng việc noi gương Chúa, đó tha thứ yêu thương những kẻ không ưa, không thích mình. Và như em trình bày ở trên, Chúa đã gửi những người không ưa em, không thích em đến cuộc đời em,


như một hồng ân, để em có cơ hội thực hiện lời "sai đi" của Chúa. Thật sự là em chưa làm được việc yêu thương kẻ thù của mình.

Trong suy nghĩ của em, trong em ba phần tồn tại song song, xếp đặt từ thấp lên cao và luôn chiến đấu với nhau kịch liệt trước mỗi quyết định mà em đưa ra, đó là: phần CON, phần NGƯỜI, và phần CHIÊN CỦA CHÚA.

-                        Phần CON, là tầng thấp nhất, lèo lái em những quyết định hành động theo bản năng.

-                        Phần NGƯỜI: hướng suy nghĩ và hành động của em đến những gì thuộc về nhân tính.

-                        Phần cao nhất, thánh thiện nhất chính là phần CHIÊN CỦA CHÚA, đó chính là phần thuộc Thiên tính, hướng em đến những suy nghĩ và việc làm theo lời Thầy Chí Thánh dạy qua Kinh Thánh và các Giáo lý.

Như vậy, để thực hiện trọn vẹn lời "sai đi" yêu thương đến cùng, yêu thương kẻ thù, em cần thật nhiều ân sủng Chúa ban để mọi hành động và suy nghĩ của em đều được phần "CHIÊN CỦA CHÚA" dẫn dắt.

Và để kết luận cho bài chia xẻ này, em xin được trích hai câu trong Kinh Hòa Bình của Thánh Francis Assisi, đó : "Để con đem yêu thương vào nơi oán thù" và "Tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu", để nhắc nhở chính bản thân em về sứ mạng hay lời "sai đi" mà Chúa muốn em thực hiện trọn vẹn trong cuộc đời này. Sứ mạng này là rất nặng nề và khó khăn với em, nhưng em tin rằng với ân sủng Chúa, em sẽ làm được.

Xin cảm ơn quý Cha Linh hướng và quý anh chị Cursillistas đã lắng nghe và theo dõi bài chia xẻ của em.

DeColores

Cursillistas Gioan Thiên Chúa HUỲNH QUANG HÙNG #53

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال