Sứ mệnh, đặc sủng và mục đích của Phong trào Cursillo - Học hỏi về PT

Để phân tích những thách đố của sứ mệnh của một người Cursillista thì trước hết ta cần phải biết rõ về sứ mệnh; và muốn biết rõ về sứ mệnh thì đi ngược về ý nghĩa của đặc sủng và mục đích của phong trào Cursillo.

 


Đặc Sủng

Theo tự điển Công Giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Đức tin, Ban từ vựng thì đặc sủng được hiểu như sau:

"Charisma, Charism, Charisme (Đặc Ân) Đặc: Riêng;

Sủng: Ân huệ;

Đặc Sủng: Ơn riêng.

Đặc sủng là những ơn huệ đặc biệt của Chúa Thánh Thần ban cho cá nhân hay tập thể vì lợi ích của cộng đoàn, vì nhu cầu của thế giới, nhất là nhằm xây dựng Hội Thánh.

 

Đặc Sủng Của Phong Trào Cursillo:

ĐẶC SỦNG CURSILLO GIÚP NHÂN LOẠI CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU THIÊN CHÚA.

Đặc sủng của Phong trào Cursillo tiếp tục mang lại tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại ngày nay một cách hữu hiệu – đặc biệt cho những ai xa cách Thiên Chúa. Phong trào là một phương tiện loan báo Tin Mừng hữu hiệu, canh tân của Giáo Hội và cho thế giới (TTNT3, điều 56)

THE CHARISM OF THE CM ENABLES ALL TO EXPERIENCE GOD'S LOVE TODAY

The charism of the CM continues to be a very effective way of bringing the love of God to people of today — especially those far away. It is a valid instrument of evangelization and Christian renewal in the Church and for the world. (FI3 56).

 


Đặc Sủng Nảy Sinh MỤC ĐÍCH của Phong Trào

"Mục đích của Phong trào Cursillo là biểu hiện cuối cùng của đặc sủng Cursillo. Phong trào Cursillo hiện hữu để hoàn thành SỨ MẠNG đặc biệt là loan báo Tin Mừng trong Giáo Hội và trên thế giới." (TTNT 3 điều 108)

"The purpose of the CM is the ultimate expression of its charism. The CM exists to accomplish a specific evangelising mission in the Church and in the world." (FI3 Clause 108)

 

Sứ mệnh của Cursillista

Sứ mệnh là một nhiệm vụ quan trọng, cao  cả mà một cá nhân, tổ chức hay quốc gia được giao phó. Sứ mệnh thường mang tính chất lịch sử, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Vậy sứ mệnh của người Cursillista là gì:

 

Mang Tin Mừng đến mọi người: Cursillista được khuyến khích chia sẻ niềm tin của họ với những người khác, bằng lời nói và hành động.

 

Làm chứng cho Tin Mừng: Cursillista sống theo Tin Mừng trong cuộc sống hàng ngày của họ, qua các mối quan hệ, công việc và các hoạt động khác.

Phục vụ Giáo hội: Cursillista tham gia vào các hoạt động của Giáo hội, giúp đỡ Giáo hội hoàn thành sứ mệnh của mình.

 

Cải thiện bản thân: Cursillista không ngừng nỗ lực để trở thành những người Kitô hữu tốt hơn, sống theo các giá trị Tin Mừng. Điều này bao gồm:

 

Sùng đạo: Giúp người tham gia Cursillo củng cố và phát triển đời sống đức tin, siêng năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích.

Học đạo: Thúc đẩy người tham gia học hỏi giáo lý, Kinh thánh, và các văn kiện của Giáo hội để hiểu rõ hơn về niềm tin của mình.

 

Hành đạo: Giúp người tham gia sống đức tin một cách cụ thể trong đời sống hàng ngày, qua lời nói và việc làm, trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô giữa lòng thế giới.

 

Nói tóm lại, Sứ mệnh này góp phần vào việc truyền bá Tin Mừng, canh tân đời sống Kitô hữu và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Sứ mệnh của Phong trào Cursillo được tóm tắt trong câu khẩu hiệu:

"Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em."

 


Những Thách Đố Của Sứ Mệnh

Như vậy trong quá trình thực hiện sứ mệnh, con người Cursillista thường phải đối mặt với nhiều thách đố

 

1.         Thách đố về nhận thức:

                     *Nhiều Cursillista không hiểu rõ sứ mệnh của mình hoặc không biết cách thực hiện nó.

                     *Một số người có thể nghĩ rằng sứ mệnh chỉ dành cho các linh mục hay tu sĩ, chứ không phải cho họ.

                     *Có thể có sự nhầm lẫn về vai trò của Cursillo trong Giáo hội. Có nhiều người cho rằng vai trò của Cursillo là truyền giáo. Truyền giáo là một phần quan trọng của sứ mạng Phong trào Cursillo, nhưng nó không phải là mục tiêu duy nhất. Truyền giáo tập trung vào việc chia sẻ Tin Mừng với những người chưa biết đến Tin Mừng. Tuy nhiên, sứ mạng của Phong trào Cursillo còn rộng hơn thế. Nó bao gồm: Giúp Cursillista phát triển đời sống tâm linh, Tạo dựng cộng đồng, và Phục vụ Giáo hội.

                     *Cần phải hiểu rõ sứ mệnh là gì, tầm quan trọng và ý nghĩa của nó. Nâng cao nhận thức về sứ mệnh của mình thông qua việc học hỏi, cầu nguyện và chia sẻ.

                     *Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để hoàn thành sứ mệnh. Không nên đặt quá nhiều, quá lớn, quá khó khăn những mục đích và nhiệm vụ.

                     *Nâng cao nhận thức của mọi người về sứ mệnh chung, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong hành động. Cần phải truyền đạt, chia sẻ, cảm thông nhiều hơn.


 

2.         Thách đố về năng lực:

                     *Trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện sứ mệnh. Cần tiếp tục học hỏi để trang bị cho mình thêm những tư tưởng cần thiết để thi hành sứ mạng

                     *Xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực và phẩm chất phù hợp với yêu cầu của sứ mệnh.Thí dụ như Để ý nhiều về việc thu hút thêm cho đội ngũ của phong trào

                     *Bảo đảm nguồn lực tài chính, vật chất   và kỹ thuật cần thiết cho quá trình thực hiện sứ mệnh. Sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc và công sức để thực hiện sứ mệnh.

                     *Có thể khó tìm được sự hỗ trợ từ cộng đồng Cursillo hoặc Giáo hội. Cần bền chí, không bỏ cuộc, tìm đúng nguồn hỗ trợ


 

3.         Thách đố về môi trường:

                     *Tác động của các yếu tố bên ngoài như hoàn cảnh xã hội, biến động của thị trường, chính sách của chính phủ v.v. Một thí dụ cụ thể nhất là đại dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng không lường đến tất cả các sinh hoạt của Phong Trào và hiển nhiên là việc thi hành sứ mệnh.

                     *Khắc phục những rào cản và khó khăn do môi trường bên ngoài gây ra chẳng hạn như những khó khăn gặp phải thường ngày làm cho chúng ta quên mất Cursillo. Một cách đối phó là dành một vài phút cuối ngày để lắng đọng…

                     *Tận dụng những cơ hội do môi trường bên ngoài mang lại để thúc đẩy quá trình thực hiện sứ mệnh. Có thể nào khi ngồi nói chuyện với người quen nghe họ than phiền về hoàn cảnh kinh tế khó khăn mình lợi dụng cơ hội để đề cập một vài ý tưởng về tâm linh…


 

4.         Thách đố về thời gian và nguồn lực:

                     *Sứ mệnh thường là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và quyết tâm cao độ.Cursillista có thể bận rộn với công việc, gia đình và các nghĩa vụ khác. Việc tham gia vào các hoạt động của Phong trào có thể tốn thời gian và tiền bạc.

                     *Cam kết dành thời gian và nguồn lực cho sứ mệnh của mình. Lập kế hoạch và sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động của Phong trào.

                     *Giữ vững tinh thần và động lực trong suốt quá trình thực hiện sứ mệnh.

                     *Thích ứng với những thay đổi của thời gian và điều chỉnh chiến lược thực hiện sứ mệnh cho phù hợp.


 

5.         Thách đố về bản thân:

                     *Vượt qua những giới hạn của bản thân để hoàn thành sứ mệnh.

                     *Luôn học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sứ mệnh.

                     *Giữ vững phẩm chất đạo đức và lối sống phù hợp với sứ mệnh. Tức là sống theo Tin Mừng trong cuộc sống hàng ngày, qua các mối quan hệ, công việc và các hoạt động khác.

                     *Không quên: sùng đạo, học đạo và hành đạo.

 

6.         Thách đố về văn hoá:

                     *Phong trào Cursillo được phát triển ở Tây Ban Nha và có thể không phù hợp với tất cả các nền văn hóa. Cursillista có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng các bài học của Cursillo vào môi trường sống của họ.

                     *Phần lớn các bài viết, tài liệu huấn luyện, thủ bản được soạn ra bởi các tác giả Tây phương nên có thể không thích hợp với văn hoá Phương Đông. Có thể có sự khác biệt về văn hóa giữa các Cursillista, dẫn đến sự hiểu lầm và xung đột.

                     *Tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tìm cách áp dụng các bài học của Cursillo vào môi trường sống của mình. Một thí dụ cụ thể là cách truyền đạt một bài học hay một chỉ dạy thì Tây phương luôn dùng cách trực tiếp thẳng thừng; trong khi những người phương Đông cần những giải thích và khuyến khích thì mới dễ có kết quả.


 

7.         Thách đố về tinh thần:

                     *Sống theo Tin Mừng không phải lúc nào cũng dễ dàng.

                     *Cursillista có thể gặp phải sự cám dỗ, thử thách và thất bại. Phát triển một đời sống tinh thần mạnh mẽ để có thể chống lại cám dỗ và thử thách. Học hỏi từ những thất bại, đừng quên rằng "Thất bại là mẹ thành công".

                     *Việc duy trì đời sống cầu nguyện và tham gia vào các hoạt động của Giáo hội có thể gặp nhiều khó khăn. Luôn giữ vững tinh thần để đối đầu với những khó khăn đó.

                     *Có thể nói đây là một trong những thách đố khó khăn nhất để vượt qua

 


Ngoài những thách đố trên, còn có một số thách đố khác như:

                     *Thách đố về sự phối hợp và hợp tác giữa các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện sứ mệnh.

                     *Thách đố về quản lý và điều phối các hoạt động trong quá trình thực hiện sứ mệnh.

                     *Thách đố về việc đánh giá hiệu quả và tác động của sứ mệnh.

 

Kết Luận:

Sứ mệnh của Cursillista là một sứ mệnh cao cả, đầy gian nan và đầy thử thách. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, cộng đồng Cursillo, sự cam kết của bản thân, sự quyết tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, Cursillista có thể thực hiện sứ mệnh này và mang Tin Mừng đến cho mọi người

 

Tài Liệu Tham Khảo:

         Sách Tư Tưởng Nền Tảng (TTNT1, TTNT 2, TTNT3)

         Fundamental Ideas (FI)

         Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo

         Kinh Thánh Tân và Cựu ước

         Tự điển Công Giáo của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin thuộc HĐGMVN

         Đặc Sủng: Bài giảng của cha Anton Hà Văn Minh, linh hướng PT Cursillo VN.

          Đặc Sủng của PhongTrào Cursillo: Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال