Tâm tình linh hướng "Đừng sợ" - Fx Vũ Viết Phương Tháng 3/2024 Melbourne

Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi của riêng Ta!" (Isaiah 43:1). "Thầy đã chọn con" đã được ghi ấn vào tâm hồn của phong trào Cursillo và đã trở thành câu sức lực sống cho phong trào. Được chọn bởi Thiên Chúa là một ân huệ của đời sống là chúng ta được cộng tác với Thiên Chúa và trở thành con của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cần phải thi hành mà Thiên Chúa đã giao cho mỗi người một sứ mệnh để chúng ta duy trì đức tin và tình yêu thương với Đức Kitô. Trong thân tình duy trì đức tin với Đức Kitô thì ta được lãnh nhận ân sủng của sự sống.


Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. (Giêrêmia 1:5) Thiên Chúa đã chọn chúng ta từ khi ta còn trong lòng mẹ. Vậy chúng ta đều là chân quý đối với Thiên Chúa. Sống! sống trong thế gian cũng đã là một sứ mệnh mà Thiên Chúa ước ao chúng ta thi hành. Sống chết là do sự Thiên Chúa quyết định, nhưng đạt niềm tin vào Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh của đời sống và đó là sứ mệnh của Thiên Chúa. Sống trong thế gian thì lẽ dĩ nhiên bị đời sống thách đố vì thế gian không có tình yêu và cũng không có lòng thương xót. Thế gian chỉ là vật chất của sự hoang mang mà làm cho đời sống của nhân loại không nhận ra được chân của Thiên Chúa. Nhân thế đạt niềm tin vào Đức Kitô giúp chúng ta nhận ra chân đó sứ mệnh của chúng ta.

Sứ mệnh nẩy sinh thêm sứ mệnh. Khi chúng ta thi hành sứ mệnh mà Thiên Chúa mời gọi thì trong sứ mệnh ấy được nẩy sinh thêm sứ mệnh. Nếu chúng ta tiết kiệm với sứ mệnh của mình thì sứ mệnh không bao giờ triển khai được. "Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." (Mt. 4:25) "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế." (Tdcv 10:15) Sứ mệnh của Thiên Chúa là trong sạch và mang lại sự sống. Chúng ta hãy rộng lượng với Thiên Chúa trong sứ mệnh của mình được sai đi mà Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Hơn nữa chúng ta cần phải lãnh nhận sứ mệnh trong tâm tình diễm phúc cảm tạ Thiên Chúa thì chúng ta sẽ nhìn thấy ân sủng của Chúa trong sứ mệnh của mình. Sứ mệnh làm cha mẹ, thì chúng ta cũng cần lãnh nhận các sứ mệnh khác như trong giáo hội và xã hội để Phúc Âm được thánh hóa.

Đức Kitô là trung tâm điểm của mọi sứ mệnh vì sứ mệnh thuộc về Thiên Chúa và mọi sự trên thế gian đều quy thuộc về Thiên Chúa. Sứ mệnh là phải sáng danh Thiên Chúa như Đức Kitô luôn làm sáng danh Thiên Chúa trong sứ mệnh của Ngài. Sứ mệnh của chúng ta là được Chúa sai đi thì chúng ta cần phải liên kết với Đức Kitô qua cầu nguyện và suy ngẫm để nhận thức được thánh ý của Chúa trong sứ mệnh của mình. "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi." (Galata. 2:20) Lời của thánh Phaolô châm ngôn chỉ dạy cho chúng ta thi hành sứ mệnh của Chúa trong đời sống.

Thầy đã chọn con để thi hành sứ mệnh. Thầy đã chọn chúng ta tham gia vào phong trào Cursillo và cùng đồng hành với chúng ta trong đời sống. Đây là ân huệ của Thiên Chúa và chúng ta cũng cần đáp lại với tâm tình nhiệt thành diễm phúc được Thầy đã chọn chúng ta. Ân huệ của Chúa là chúng ta được phát triển đức tin, nhận biết Thiên Chúa ở giữa đời sống và liên kết tình yêu thương với Đức Kitô. cùng thi hành sứ mệnh với giáo hội.

Mùa chay thánh hội cho chúng ta ăn chay cầu nguyện để giúp đời sống tâm linh của chúng ta và xây dựng tình yêu thương với Đức Kitô.


Fx. Vũ Viết Phương

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال