THƯ LINH HƯỚNG THÁNG 2/2024: Sứ Mệnh là Ân Sủng - Lm Fx. Vũ Viết Phương

"Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. (Mt. 19: 29).

 


Thiên Chúa luôn cần chúng ta và chúng ta cần Thiên Chúa nhiều hơn vì đời sống chúng ta không thể sinh sống nếu không có Chúa. Nhân thế Thiên Chúa sai chúng ta ra đi với sứ mệnh và mọi sự những gì thuộc về Thiên Chúa đều là ân sủng. Điều quan trọng là chúng ta có dám sẵn sàng vì nước trời mà thi hành sứ mệnh của Chúa hay không. Sứ mệnh của Chúa là vì lợi ích cho chúng ta để đạt sự sống. Vậy sứ mệnh của Chúa là gì? Sứ mệnh của Đức Kitô là chịu chết trên thánh giá và ân sủng của sứ mệnh là nhân loại được ơn cứu chuộc cho đến tận cùng trái đất. Đức Kitô sai môn đệ ra đi là rao giảng lời Chúa và làm phép rửa tội, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Còn mọi sự thì để Chúa Thánh Thần ấn tín. Dĩ nhiên thi hành sứ mệnh của Chúa thì chúng ta cần phải liên kết với Chúa qua cầu nguyện và Thánh Thể để sứ mệnh được như thánh ý Chúa. Nếu không có cầu nguyện và Thánh Thể thì chúng ta chỉ có thi hành vì danh vọng cho chính mình, mà không được hợp nhất với Đức Kitô.

 

Sứ mệnh của chúng ta là gì? Đối với các linh mục là thi hành những bí tích và rao giảng lời Chúa trong thánh đường và củng cố đức tin cho mọi giáo dân. Ân sủng là tìm được niềm vui diễm phúc của ơn gọi của mình. Hơn nữa được nhìn nhận mọi giáo dân cha mẹ anh chị em của mình và trở thành đại gia đình của mình. Còn đối với giáo dân là thi hành rao giảng lời Chúa trong gia đình và trong hội đoàn của giáo hội. Ân sủng của quý anh chị em gia tăng đức tin và chia sẻ tình yêu thương với mọi người. Còn sự thành công hay thất bại đều ân sủng, nhưng sự trung thành của việc thi hành mới là quan trọng. Sự thách đố nhất là con cháu của chúng ta đang trong khuynh hướng là xa lánh nhà thờ và thiếu niềm tin vào Giáo Hội Đức Kitô. Ơn gọi lại bị thêm giảm và tương lai thiếu sự nối tiếp đức tin.

 

Thi hành sứ mệnh ân sủng cho đời sống người Kitô hữu. Có sứ mệnh thì chúng ta mới được thánh hóa đời sống của chúng ta chúng ta cùng cộng tác với Chúa và Chúa thánh hóa chúng ta để hoa quả được nhiều hoa trái. Thi hành sứ mệnh là được ở trong Chúa Kitô và được sinh hoa kết trái. "Còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn." (Ga. 15:2) Ân sủng của Chúa luôn tuôn đổ trên ta, chỉ vì chúng ta không nhận ra và không nhìn thấy sự Chúa đang đồng hành với Chúa ta. Ân sủng của Chúa như: "Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy." (Ga. 3:8) Ước muốn nhận biết  ân sủng của Chúa trên chúng ta là chúng ta cần phải thường xuyên hồi tâm nhìn lại thời gian của mình. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự thay đổi của con người mình Chúa phù hộ bồi dưỡng cung cấp những gì ta đang cần.

 


Sứ mệnh cần phải vâng phục và chịu đựng hy sinh thì sự trung thành mới thành đạt. Đức Kitô vâng phục yêu mến Chúa Cha hết linh hồn và hết trí khôn Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để thể hiện sự trung thành dâng hiến. Lễ dĩ nhiên thi hành sứ mệnh thì luôn có sự cản trở và thách đố để sự cám dỗ chống lại Thiên Chúa. Sự cám dỗ là thuộc về thế gian và thế gian luôn chống đối lại Thiên Chúa. Thẩm chí Đức Kitô cũng bị cám dỗ trong hoang địa trước khi ra đi rao giảng và muốn khước từ thánh giá trước khi chịu chết. Sức mạnh vâng phục phải tự phát xuất từ chính mình và cộng tác với sức mạnh của Chúa để vượt qua mọi thách đố.

 

Nhìn lại thời gian của PT Cursillo Úc Châu, phong trào đã tổ chức 4 khóa Cursillo (53, 54, 55 &56) tại Sydney và Melbourne. Đó là sứ mệnh mà phong trào thi hành. PT Cursillo nhiệt thành hết sức lực cầu nguyện và ra sức mạnh  để thi hành sứ mệnh mà Thiên Chúa mời gọi. Mục tiêu của khóa 3 ngày chúng ta ước ao mọi người đều được cảm nghiệm tình yêu của Chúa và giúp anh chị em trong ngày Thứ của mình được ở trong Đức Kitô luôn mãi mà sứ điệp của Ngài là "hãy ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em." (Ga. 15:7) Dĩ nhiên mọi khóa 3 ngày đều có nhiều sự thách đố và trở ngại nhưng chúng ta vẫn trung thành hy sinh để hoàn tất sứ mệnh mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta.


 

Tôi xin đại diện ban linh hướng, xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị đã nhiệt tâm bỏ sức và tình yêu để hoàn tất 4 khóa Cursillo. Sự đoàn kết thi hành sứ mệnh nói nên tâm tình yêu thương và tinh thần Cursillo.

 

Hơn nữa xin kính chúc quý anh chị năm mới an khang diễm phúc của ngày Thứ Tư và chúc quý anh chị và gia đình nhiều sức khỏe và đức tin.

 


De Colores.

Lm. FX Vũ Viết Phương

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال