Tin tức sinh hoạt PT Canberra Tháng 4/2024


Một vài tin tức liên quan đến sinh hoạt của Phong Trào, Ban Truyền Thông xin chuyển đến anh chị em:

1.                  Ý chỉ cầu nguyện - xin cầu nguyện cho:

·        Ông Robin Herron, chồng của Dì Năm, Cao Thị Lan Phương, vừa tạ thế vào ngày 25/03/2024.

·        Các Cursillista mới gia nhập gia đình

·        Cursillo PT Canberra luôn được nhiều hồng ân Thiên Chúa và luôn hăng hái, vững tin trong hành trình Ngày Thứ Tư.

·        Các Cursillistas hoặc có thân nhân đang đau yếu sớm được bình phục.

2.                  Chúa Nhật 31/03/2024 sẽ có buổi sinh hoạt đặc biệt lúc 1:00 đến 3:30pm tại phòng họp St Bridgid's Church để chào đón anh Quỳnh Tín và quý anh chị cursillista kỳ cựu của PT Sydney đến thăm PT Canberra.

Anh Vincent Phạm Quỳnh Tín là cursillista ở Louisiana, New Orleans, USA. Anh là một dịch giả tài liệu của PT Cursillo tại Hoa Kỳ, đã dịch thuật tài liệu của PT Cursillo hơn 30 năm qua và đã làm việc cho Phong Trào Cursillo Quốc gia Hoa Kỳ trong vai trò Điều Hợp Viên Quốc Gia Cursillo Nghành Việt Nam. Trong một thời gian dài anh đi thuyết trình tại các giáo phận người Việt Nam, Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân, đã đến với hơn 100 giáo phận ở Hoa Kỳ, và đã thuyết trình tại hơn 100 khóa hội thảo. Kinh nghiệm và hiểu biểt về PT Cursillo của anh rất phong phú. Anh Quỳnh Tín phấn khởi phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội qua PT Cursillo, và với lòng yêu mến PT, anh đến với Canberra để chia sẻ với các anh chị em những ân sủng mà anh đã nhận được từ Thiên Chúa qua PT Cursillo.

 

3.                  Buổi sinh hoạt Ultreya tháng 04 sẽ tổ chức tại phòng họp nhà xứ St Brigid, Dickson vào ngày 07/04/2024 lúc 13:00pm. Thân mời các anh chị tham dự đông đủ và đúng giờ.

4.                  Bản Tin Ultreya.

·        Gửi các bài cảm nghiệm cho Ban Truyền Thông (BTT) trước ngày 20 mỗi tháng để kịp đăng trên báo Ultreya tháng tới. Những bài viết tay xin vui lòng gửi cho BTT sớm để BTT kịp đánh máy trước khi gửi đi.

·        Xin các anh chị em xem Bản Tin Ultreya trên website https://www.cursillovietuc.com. au/2020/02/bao-ultreya-cac-hang-nam.html.

 

Decolores,

Ban Truyền Thông - Canberra.

 

 

 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال