TÓM LƯỢC BUỔI HỘI THẢO HẬU CURSILLO - TLĐ Sydney

Được sự chấp thuận của cha linh hướng và VPĐH Sydney, TLĐ đã tổ chức buổi hội thảo Hậu Cursillo lần đầu tiên với sự hiện diện khoảng một trăm anh chị Cursillistas.

 

Vào sáng sớm đầu mùa Thu, anh chủ tịch đã mở cửa Hall và cùng với các anh ban trang trí, âm thanh, kỹ thuật chiếu projector, ban truyền thông, ban ẩm thực.

 

Đúng 8:30 sáng vang lên tiếng hát, Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời… tiếp theo chị Anna Đặng Thanh Hương TLĐ đã hân hoan chào mừng: "Đến được cũng là thương, không đến được cũng là thương, nhưng cao điểm của Yêu Thương là sự hiện diện của quý cha và quý anh chị hôm nay" đã cùng chào mừng với tràng pháo tay. Kế tiếp, Cha Linh Hướng Paul Văn Chi đã giới thiệu về khóa hội thảo và anh Cursillista Vincent Phạm Quỳnh Tín đến từ Hoa Kỳ.

 


Cha Linh hướng giới thiệu anh Quỳnh Tín đến từ Hoa Kỳ cùng tham dự buổi hội thảo Hậu Cursillo

 

Phần  khai  mạc  kinh  Chúa Thánh Thần và

kinh Thần vụ hướng về Thiên Chúa một ngày mới, với chương trình gồm ba bài trình bày: Giới thiệu Hậu Cursillo do anh chủ tịch Giuse Phạm Ngọc Huynh, Hội Nhóm do chị Maria Nguyễn Ngọc Liên và Ultreya do chị Maria Nguyễn Thị

 

Nguyệt. Sau mỗi bài trình bày là phần thảo luận do anh Vincent Phạm Quỳnh Tín phụ

trách trả lời theo tài liệu của PT Cursillo những câu hỏi thắc mắc của quý anh chị Cursillistas.

 

Bài I: Giới Thiệu Hậu Cursillo

Mục đích của Phong trào là để tìm kiếm, dẫn dắt sự chuyển đổi và duy trì việc rao giảng trong nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng trên trần thế, bằng đời sống chứng nhân.

Trong sự phát triển của Phong trào, các yếu tố (Hội Nhóm & Ultreya) mà chúng ta gọi là Hậu Cursillo thì có trước Tiền Cursillo và Khóa Cursillo, nó cho chúng ta tất cả các lý do để nhìn vào kinh nghiệm của những vị sáng lập trong lĩnh vực này. Kinh nghiệm của họ cũng như của những người đã thử nghiệm phương pháp cho thấy rằng, ba giai đoạn cùng làm việc với nhau thì đem lại hiệu quả và sự vững chắc để đạt được mục đích của Phong trào, đồng thời nó cũng cung cấp các phương tiện để hình thành cộng đồng.

Điểm quan trọng về Hậu Cursillo là phải cung cấp một bầu khí và một khuôn mẫu giúp cho mọi người thực hiện được trọn vẹn tài năng tiềm ẩn, để trở nên một vị thánh và một tông đồ tùy theo ơn "Hiện Sủng" của từng người, và vì thế, mỗi người Cursillista nên quyết tâm xung phong thi hành những cam kết trần thế, như là một đường lối đáp ứng mà Chúa đã đặt để an bài cho họ" cùng với phần thảo luận hào hứng liên tục với những thắc mắc về Hậu Cursillo.

 

 


Anh chủ tịch Giuse Phạm Ngọc Huynh giới thiệu Hậu Cursillo

 

Bài II: Hội Nhóm.

Hội Nhóm không phải là một trách vụ phải gánh vác thêm; trái lại nó là một nỗ lực hỗ trợ để tập đức kiên trì. Hội Nhóm không phải chỉ là một phương pháp, mà trái lại là việc thực hiện một cách cụ thể tín điều "Các Thánh Cùng Thông

 

Công". Hội Nhóm là một khí cụ PT Cursillo cung cấp, để khởi xướng và tái khẳng định đời sống cộng đồng Kitô hữu, do đó nó cũng cung cấp một sự chuyển đổi và sự dậy men Tin Mừng của môi trường. Cách để đạt được điều này là:

·         qua cuộc họp đi tới mối quan hệ;

·         qua mối quan hệ tới tình bạn;

·         qua tình bạn trở thành một nhóm;

·         qua sự thánh thiện của Nhóm và của mỗi thành viên, trở thành men Kitô hữu trong môi trường.

Sự khác biệt khi chia sẻ trong nhóm Thân Hữu, và chia sẻ nhóm trong Ultreya (nhóm thả

nổi). Phần thảo luận đã giúp các Cursillistas hiểu rõ về nhóm Thân Hữu (từ ba tới năm người

Friendship) và nhóm trong Ultreya (nhóm thả nổi). Hội nhóm là phương tiện cần thiết để đạt đến mục đích của Cursillo là Truyền Giáo bằng đời sống chứng nhân qua tình bạn (friendship)

 

 

 

Chị Maria Nguyễn Ngọc Liên trình bày về Hội Nhóm

 

Bài III: Ultreya.

Mục đích của Ultreya nên được hiểu trong bối cảnh tổng thể mục đích của PT Cursillo. Và mục đích là tạo ra các nhóm nhà truyền giáo - nhóm gồm những người có khả năng sống với những người khác và sống những gì là nền tảng để trở nên Kitô hữu.

 

Hội nhóm tại Ultreya không đi sâu vào lãnh vực cá nhân như Nhóm Thân Hữu, đó là lý do tại sao chúng được gọi là "nhóm thả nổi".

Ultreya thúc đẩy các nhóm hướng tới việc rao giảng Tin Mừng trong các môi trường khác nhau bằng chính đời sống chứng nhân.

 

 

Phần thảo luận: vai trò giáo dân không được phép giảng Lời Chúa, chỉ các Linh Mục và các tu sĩ có lời khấn phải trung thành với giáo hội, mới được phép giảỉ thích Lời Chúa, (để tránh tình trạng lạc giáo)

 

 

Trong phần Ultreya thực hành:

·         Chia ra các nhóm chia sẻ (nhóm thả nổi 3-4 người)

·         Chia sẻ chứng nhân chính (anh Nguyễn Đức Thắng) và 2 đáp ứng nhân chứng (chị Bùi Thị Tuyết Mai và em Trần Thanh Toàn) qua sự quyết tâm thay đổi bản thân đã biến đổi môi trường sở làm và gia đình nên tốt hơn.

·         Cha Linh Hướng đúc kết Hội thảo và Anh Chủ Tịch đại diện cám ơn và trao quà cho anh Quỳnh Tín.

 

Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã ban cho PT Sydney một ngày mát mẻ, có quý anh chị từ lâu không sinh hoạt đã đến (vì ban tối không lái xe được), quý anh chị trong VPĐH và các Cursillistas đã hân hoan đến sớm, sắp bàn ghế, booklet, chiếu Projector, âm thanh mới được bóc tem với hai kỹ thuật viên cũng mới của khóa #53. Hai em Thanh Huyền và Bạch Yến với lời kinh sáng thần vụ và các bài ca sinh hoạt. Hai chị Ban truyền thông chụp hình, ban ẩm thực, hai chị thủ quỹ và các chị lo cà-phê. Điểm tâm sáng và cho giờ giải lao do anh Cursillista Lê Hồng Phúc gởi tặng, và bữa ăn trưa no thỏa. Buổi hội thảo kết thúc trong tâm tình của mùa chay qua bản nhạc Con Nay Trở Về, trở về cùng Chúa … Mọi người ra về vui vẻ cả tinh thần lẫn thể xác. Tạ ơn Chúa. Alleluia.

 

De Colores!

TLĐ Sydney

 

 

Chị Maria Nguyễn Thị Nguyệt trình bày về Ultreya

 

Cha Linh Hướng Hoàng Minh Tân đúc kết

 

Anh chủ tịch Giuse Phạm Ngọc Huynh cám ơn

 


Anh chủ tịch Giuse Phạm Ngọc Huynh tặng quà anh Quỳnh Tín

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال