Học hỏi Giáo Hội Tháng 11/2022: Sứ Vụ Cầu Nguyện

Học hỏi Giáo Hội Tháng 11/2022

Sứ Vụ Cầu Nguyện

"Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến ….. (Lc. 11:1-4)  Cầu nguyện cần phải phối hợp với sứ vụ của mình vì mọi tạo vật đều đang trôi theo dòng thần khí của Thiên Chúa.  Cầu nguyện để sứ vụ mình là theo thánh ý của Thiên Chúa.  Đức Kitô cầu xin để làm theo thánh ý của Thiên chúa “xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc. 22:42)

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nói: Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con. (ĐHV 118)  Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện con nối liền, kết hợp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liền với máy phát điện. (ĐHV 120)

Cầu nguyện là căn bản của con người.  Trong mọi tôn giáo cầu nguyện là điều căn bản và cần thiết.  Trong mọi thời đại hoặc văn hóa, mọi người đều nhận thức được rằng chắp tay trên ngực là cầu nguyện hoặc xin cầu cứu.  Thân thể con người biểu lộ cầu nguyện hoặc cảm tạ, hay ca tụng như giơ tay cao lên trời để cảm tạ hay ca tụng Thiên Chúa.  Cúi đầu để xin tạ tội hay đội ơn khiêm nhường.  Quỳ gối để kêu van đấng tối cao.  Nằm sấp mặt để xin phó thác.  Nhưng đặt biệt Công Giáo có hình thức “Làm Dấu” để tôn vinh hay tôn xưng đức tin của Chúa Ba Ngôi. 

Nhìn lại lịch sử của Cựu Ước, tiên tri là vị trung gian giữa dân Do Thái và Thiên Chúa.  Mọi tiên tri liên kết với Thiên Chúa qua cầu nguyện để làm theo sứ vụ của mình.  Moses lên núi cầu nguyện và thấy bụi cây bốc lửa nhưng không bị cháy.  Thiên Chúa truyền gửi Moses mười điều răn để hướng dẫn dân Do Thái tuân phục sống đức hạnh.  Vua David cầu nguyện và viết nên nhiều thánh vịnh để ca tụng và cầu xin tha thứ.  Thánh Phaolô bị giam trong tù và là cơ hội cầu nguyện và viết nhiều thư để giáo huấn gửi các tín hữu mà ngài đã trải qua.  Thánh Benedict, Têrêsa Avila, Gioan Thánh Giá và các thánh nhân cầu nguyện không ngừng và viết nên nhiều phương cách tâm linh để hướng dẫn giáo dân cầu nguyện.  Những tài liệu của các vị được trở thành nền tảng của Giáo Hội và cũng là sứ vụ sai đi truyền bá Phúc Âm và làm chứng đức tin. 

Trong Giáo Hội có rất nhiều phương cách cầu nguyện, tĩnh tâm và kinh nguyện.  Kinh nguyện như: Thánh Vịnh do vua David và các tư tế viết để cộng đoàn dùng nhạc cụ ca tụng và cầu nguyện Thiên Chúa.  Kinh Lạy Cha do Đức Kitô dạy môn đệ cầu nguyện.  Kinh Kính Mừng mân côi do Đức Maria hiện ra mời gọi ba em trẻ Fatima cầu nguyện.  Trong phụng vụ Thánh Lễ có những kinh: Kinh thương xót, Sám hối, Vinh Danh, Tin Kính, Kinh Tiền Tụng và những kinh khác đều do Giáo Hội quy định và thống nhất trong mọi ngôn ngữ.  Phương cách cầu nguyện có thể dùng Thánh Kinh suy niệm để cầu nguyện.  Đặc biệt những lúc tĩnh tâm như linh thao 30 ngày hoặc 8 ngày là dùng 90% Thánh Kinh để suy niệm cầu nguyện.  Cầu nguyện bằng Thánh Kinh thì có thể dùng phương cách Lectio Divina theo 4 gian cấp (1. “Lectio” Đọc đoạn Thánh Kinh, 2. “Meditation” suy niệm đoạn nhỏ đã chọn, 3. “Ratio” cầu nguyện với đoạn đã chọn, 4. “Contemplation” chiêm niệm đoạn nhỏ).  Cầu nguyện chiêm niệm là giúp con người nhận sâu tìm đến chân lý của Lời Chúa hay Thiên Chúa hướng dẫn mời gọi nhân loại thực hành thánh ý Chúa.  Nhiều thánh nhân luôn thực hành chiêm niệm để nhận thánh ý của Thiên Chúa và các vị sống và yêu mến say mê vì cầu nguyện chiêm niệm. 

Cầu nguyện là liên kết với Thiên Chúa.  Liên kết gầy dựng tình yêu thương và trông cậy vào Chúa.  Có ý chỉ cầu nguyện là được phát xuất bởi đức tin.  Mọi con người đều ý thức là có Đấng sáng tạo hóa, trừ khi họ phủ nhận bởi lý trí của họ.  Nhưng mỗi khi gặp gian truân thách đố đói nghèo đau khổ, bản tính tự nhiên của con người là cầu xin Thiên Chúa của phù trợ.  Tình yêu thương với Thiên Chúa quan trọng hơn cả cầu nguyện của ta.  Chỉ có trong tình yêu thương thì ta mới nhận biết tiếng Chúa mời gọi sai đi.  Hơn nữa ta được cảm nghiệm sức mạnh của Chúa đang nâng đỡ và giúp ta chụi đựng mọi thách đố.  Nhân thế mục đích Đức Kitô đến thế gian là liên kết nhân loại về với Thiên Chúa.  Kinh phụng vụ trong Thánh Lễ do linh mục đọc: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.” (Rm. 11:36) Đức Kitô luôn luôn tìm kiếm nơi yên tĩnh và đặc biệt những lúc đêm tối cầu nguyện để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa và đó là hình thức để lại cho nhân loại thực tập cầu nguyện.  

Cầu nguyện là hướng về nội tâm.  Nội tâm là một thế giới của Thiên Chúa bên trong con người và là sự thật.  Lý trí là thế giới suy nghĩ ảo tưởng.  Chúng ta dùng lý trí cầu nguyện để dẫn đưa ta đi sâu vào nội tâm.  Lý trí là cửa ải của thách đố giữa thế gian và nước trời mà chúng ta cần phải quyết định chọn lựa giữa Thiên Chúa hay thế gian.  Thánh Têrêsa Avila mô tả về việc thực hành cầu nguyện và giải thích qua sách “Interior Castle (Lâu Đài Nội Tâm)”.  Lúc khởi đầu lý trí của Têrêsa rất là ồn ào.  Qua một thời gian thách đố và kiên trì cầu nguyện, Têrêsa được ân sủng và được Chúa yêu mến.  Chúa mời gọi Têrêsa viết nên sách “Lâu Đài Nội Tâm” để hướng dẫn tu đức cho các chị em trong đan viện.  Nhưng hồng ân Chúa đã vượt trên đan viện và thời gian mà truyền bá đến mọi văn hóa để giúp chúng ta cầu nguyện. 

Ai ai cũng có sứ vụ của chính mình.  Cha mẹ có nhiệm vụ nuôi dưỡng con cháu.  Tu sỹ có nhiệm vụ truyền bá Phúc Âm.  Con cháu có nhiệm vụ nuôi dưỡng cha mẹ trong tuổi già.  Mọi người đều có công ăn việc làm của chính mình để thực thi sứ vụ mà Thiên Chúa mời gọi.  Mọi người đều đang trôi theo nguồn dòng thần khí của Thiên Chúa.  Mọi sứ vụ đều có thời gian.  Cầu nguyện giúp ích cho ta nhận định được khuynh hướng dòng thần khí của Chúa đang trôi vì thế gian thúc đẩy ta đi ngược lại dòng thần khí của Chúa. 

Phong Trào Cursillo cũng được Chúa mời gọi giáo dân tham gia vào sứ vụ phục vụ Phúc Âm.  Phong Trào có rất nhiều thành viên nhân thế việc cầu nguyện là điểm nhu cầu đầu tiên để nhận định thánh ý Chúa hướng dẫn cho cả phong trào.  Mỗi địa phương và văn hóa có ý chỉ của Thiên Chúa khác nhau vì dựa trên hoàn cảnh nhưng cũng cùng một tinh thần đặc sủng phục vụ Cursillo.  Cursillista cần cầu nguyện cho phong trào trong sự hiệp nhất, tinh thần luôn hăng say, khôn ngoan nhận định hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và luôn theo gương Đức Maria trong tinh thần khiêm nhường.  Mỗi ngày là một sứ vụ sai đi và mỗi ngày sứ vụ đều khác nhau.  Cầu nguyện là mỗi ngày được bình an và ơn khôn ngoan để phục vụ sứ vụ của mình theo thánh ý Chúa.

Chúng ta nhìn vào Giáo Hội, mỗi thánh Lễ đều cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, Giám Mục địa phương và tu sỹ.  Các vị là vị lãnh đạo và hướng dẫn đoàn dân Chúa sống đạo, nếu các vị thiếu cầu nguyện thì dễ bị sai lầm và cả Giáo Hội cũng bị tổn thương.  Phong trào Cursillo cũng cần phải hiệp nhất với Giáo Hội và có sứ vụ cầu nguyện cho Giáo Hội và ơn gọi tu sỹ để Giáo Hội luôn được sống động.  Giáo Hội được bình an và diễm phúc thì ta cũng được bình an diễm phúc. 

Lm. Fx. Vũ Viết Phương 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال