Gợi ý Chủ Đề Tháng 11/2022

Gợi ý Chủ Đề Tháng 11/2022

Mẫu Gương chứng nhân của các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúng ta rao giảng Chúa Giêsu tử nạn trên Thập Giá (1 Cor 1:23) 

  • Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là mẫu gương chứng nhân của Ơn Gọi Sai Đi.
  • Rao giảng Chúa Giêsu trên Thập Giá là sứ mạng Ngày Thứ Tư.
  • Sống Biết Ơn qua thái độ hiếu thảo cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال