Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2022

Bản Tin Ultreya Tháng 12-2022: Giáng Sinh trong hiệp thông & yêu thương với sứ vụ sai đi

 Bản Tin Ultreya Tháng 12-2022 Giáng Sinh trong hiệp thông & yêu thương với sứ vụ sai đi Số 341 - T12/2022 Full download here

Chủ Đề Học Hỏi Giáo Hội Năm 2023

 Chủ Đề Học Hỏi Giáo Hội Năm 2023 Phong Trào Cursillo Úc Châu “Đặc Sủng” 1. Tháng 2: Đặc Sủng là gì? 2. Tháng 3: Đặc Sủng của Giáo Hội là gì? 3. Tháng 4: Đặc Sủng của các Tu Hội Dòng. 4. Tháng 5: Đặc Sủng của Tôi và Giáo Hội. 5. Tháng 6: Đặc Sủng của Phong Trào Cursillo 6. Tháng 7: Đặc Sủng và Bí Tích 7. Tháng 8: Thái Độ Sống với Đặc Sủng 8. Tháng 9: Đặc Sủng Truyền Giáo 9. Tháng 10: Kinh Thánh và Đặc Sủng 10. Tháng 11: Đặc Sủng Cầu Nguyện 11. Tháng 12: Ngôi Lời Ban Tặng Đặc Sủng --------------------- Kính Chào Quý Cha Linh Hướng và quý anh chị chủ tịch tiểu Bang và anh chị VPĐH liên Bang  Đã hơn hai năm qua con/em đang lãnh trách nhiệm viết bài "Học Hỏi Giáo Hội".  Và con/em xin gửi chủ đề Học Hỏi Giáo Hội cho năm 2023 để chuẩn bị cho Đại Hội Ky VII tại Brisbane.   Con/em xin chọn chủ đề "Đặc Sủng" vì đây là chí hướng mà con ước ao mọi Cursillista được nắm vững nền tảng của Phong Trào.  Món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho Phong Trào Cursillo mà chúng ta

Các chủ đề cho Phong trào Cursillo Việt Úc 2023

  CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHO PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU NĂM 2023: ĐỒNG HÀNH NÊN MỘT 1/1/2023-31/12/2023. Kính gửi Quý Cha Linh Hướng, Quý anh Chị Chủ Tịch Phong Trào tiểu Bang, và quý anh chị trong ban điều hành.   Con/em là Cha Fx. Vũ Viết Phương và là cha linh hướng của Phong Trào Cursillo Melbourne.  Nhân vì nhiệm kỳ kế đến là Phong Trào Cursillo Melbourne lãnh nhiệm vụ phụ trách đại diện liên bang (2023-2025) và ban điều hành Cursillo Melbourne đã đề cử con/em làm linh hướng liên bang.  Tuy bận việc mục vụ riêng, nhưng vì tình thân thương của quý anh chị và Phong Trào và cũng nhìn đó là Thầy Chí Thánh mời gọi, con/em xin tiếp nhận lời mời gọi của Phong Trào lãnh trách nhiệm linh hướng liên bang.  Con/em xin chân thành cảm ơn quý Cha Linh Hướng và quý anh chị đã nâng đỡ tinh thần hỗ trợ.   Tuy con/em chưa chính thức nhận trách nhiệm linh hướng liên bang, và đã được mời gọi đề ra chủ đề cho năm 2023.  Qua cầu nguyện và suy niệm, con/em dựa trên chủ đề của đại hội Br