Chúc mừng Phong trào Cursillo TGP Melbourne nhân kỷ niệm 25 năm thành lập

Xin Thầy Chí Thánh qua lời chuyển cầu của Thánh Quan Thầy Phaolô luôn ban nhiều ơn lành cho mỗi thành viên để chúng ta luôn sống trong tinh thần "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em"

Chân thành chúc mừng 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال