Cursillista Maria Lê Tuyết Hồng và Veronica Nguyễn Thị Thúy Mỹ

Xin cầu nguyện cho LH các Cursillista:
Veronica Nguyễn Thị Thúy Mỹ 24/4/2024 Melbourne 
Maria Lê Tuyết Hồng 20/4/2024 Adelaide

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال