Cụ Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên

Kính xin quý Cha cùng quí Cô Chú anh chị Cursillistas cùng hiệp thông dâng lời Cầu Nguyện cùng gia đình Cô Cursillitas MONICA NGUYỄN HOÀNG YẾN (TLĐ PT Brisbane) cho Cụ Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên, Mẹ của Cô mới qua đời tại Canada.
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria đón nhận linh hồn Cụ Bà Về hưởng nhan Thánh  Ngài
Xin thành kính phân ưu cùng Cô và gia đình 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال