Cản trở của mọi việc lành - Thư Linh Hướng Lm Fx. Vũ Viết Phương Tháng 4/2024 - Những thách đố của sứ mệnh - Melbourne

"Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu." (Mt. 10:16).

 

Thế gian là cản trở của mọi việc lành của Thiên Chúa. Hơn nữa thế gian ngày càng phát huy tân tiến thì sự thách đố càng thêm khó khăn hơn. Sự thách đố trong đức tin làm cho chúng ta bị hoang mang. Sự kỹ thuật khoa học thăng tiến gây ra nhiều quyền lực chiến tranh, giật cướp hacker, và giả tạo ảo tưởng. Sự thách đố của bệnh hoạn tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý. Chúng ta đang thi hành sứ mệnh của gia đình, mục vụ đức tin, và công ăn việc làm. Thế gian luôn thăng tiến thay đổi nhưng Thiên Chúa vẫn là một như đã có trước, bây giờ và đời đời. Nhân thế chúng ta cần phải cầu nguyện để hiệp thông với Thiên Chúa để chúng ta vượt qua mọi thách đố trong khi thi hành sứ mệnh của mình. Chúa Giêsu nói: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được." (Ga. 15:5) Sứ mệnh là do Thiên Chúa mời gọi chúng ta và chúng ta cần phải liên kết với Chúa Giêsu để sinh hoa kết trái trong sự mệnh và để vượt qua mọi thách đố.

 


Những thách đố là con đường giúp người tín hữu trở nên thánh thiện. Có sự thách đố thì mới có sự trông cậy phó thác vào Chúa. Có sự trông cậy thì chúng ta mới thấy sự hiện diện của Chúa trong sứ mệnh của mình. Hy vọng trông cậy vào Chúa là nhiệm tích thánh hóa con người chúng ta được trở nên tông đồ của Chúa Giêsu. Khi

 

Chúa Giêsu lên trời thì các môn đệ bắt đầu đối mặt với một thách đố. Các vị phải hăng say cầu nguyện để nhận định đường hướng mà Chúa đã trao sứ mệnh. Sự thách đố lớn nhất là họ phải giáp mặt với sự bách hại giáo hội và sứ mệnh truyền giáo cho dân ngoại. Thánh Phaolô từ một tên bách hại Chúa Giêsu và trở thành thánh nhân của Chúa Giêsu và tự hào tuyên xưng: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi." (Gl. 2:20) Hiện nay giáo hội đang đối phó với thách đố của thế giới và xã hội, như nam nữ bình quyền cửa sự đòi hỏi phụ nữ làm linh mục. Trong thế giới thì có sự thách đố của chiến tranh, tị nạn định cư và sự yêu cầu bí tích hôn phối của phái đồng tình và sự tố cáo lạm dụng tình dục.

 

Phong trào Cursillo Úc Châu đã trải qua hơn 30 năm và ngày nay chúng ta đã đạt tới khóa 56. Tinh thần của phong trào vẫn đang có ân sủng của Thiên Chúa và chúng ta cũng đang hăng say phục vụ trong mọi giáo sứ và tham gia các đoàn thể. Nhưng chúng ta cũng đang đối phó với sự thách đố là làm thế nào để kêu gọi các anh chị Cursillista tham gia vào sinh hoạt của phong trào. Ngọn lửa của khóa ba ngày cũng đã muốn trở thành than lạnh. Sự thân thiện tương quan giữa các anh chi bị lạnh nhạt và công việc bận rộn của đời sống gây ra nhiều nguyên do để không thể tham dự sinh hoạt được. Sứ mệnh của phong trào Cursillo là Phúc Âm hóa làm men làm muối trong mọi môi trường của đời sống để Phúc Âm được tái diễn. Các anh chị em trong phong trào vẫn đang nắm tay Thầy và nắm lấy anh chị em không được tham gia trong cầu nguyện và các sinh hoạt.

 

Thách đố luôn trước mặt chúng ta, nhưng Thầy Chí Thánh luôn bên cạnh chúng ta và đồng hành với chúng ta. Cầu nguyện là những thời khắc chúng ta quay qua tâm sự với Thầy Chí Thánh để giúp chúng ta vượt qua mọi thách đố bất ngờ tiến đến đời sống ta. Khi chúng ta được sống như thánh Phaolô "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi." thì mọi sự thách đố trở thành là sự bình thường của đời sống. Chúa Giêsu mới là quan trọng và là Đấng đáng kính sợ.

 

De Colores

Lm. Fx Vũ Viết Phương

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال