Cầu nguyện cho Bác Nho - LH Đaminh

Bác Nho (trai) là thân phụ của rất nhiều Cursillista Perth..xin hiệp ý cầu nguyện 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال