🌹GƯƠNG MẪU CỦA THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

🌹GƯƠNG MẪU CỦA THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG

Năm 1955, Đức Thánh Cha Piô XII đã thiết lập lễ thánh Giuse lao động vào đúng dịp mà các nước thuộc Liên Xô khi ấy rầm rộ tổ chức ngày Quốc tế Lao động. Thánh Giuse là người thợ mộc lành nghề của làng Nazareth, và Chúa bé Giêsu chắc chắn đã được "truyền nghề" từ chính dưỡng phụ của mình.

Vì là cha nuôi của Chúa bé Giêsu, nên Ngài đã chăm chỉ làm việc để nuôi sống gia đình của mình. Người thợ mộc làng Nazareth đó "âm thầm làm việc, đau khổ không than van và nuôi sống mình bằng thánh ý Chúa Cha."

Giờ đây, khi ở trên thiên đàng, Ngài luôn chăm sóc và trông coi Hội Thánh của Chúa. Ngài lại còn là đấng bảo trợ đầy quyền năng, là gương mẫu cho phẩm giá của người lao động trên toàn thế giới.
-------------------------------
Giáo lý Sketching 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال