Khi rao giảng, Đức Tin của chúng ta được tăng trưởng- JoshepTrần Quang Huy #55 - Melbourne

Khi rao giảng, Đức Tin của chúng ta được tăng trưởng

 

NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA SỨ MỆNH

 

Phong trào Cursillo hiện hữu để hoàn thành sứ mạng đặc biệt là loan báo Tin Mừng

trong Giáo Hội và trên thế giới. Mỗi chúng ta  là một Cursillista trong phong trào Cursillo và mỗi người chúng ta được trao những sứ mệnh hay những trọng trách khác nhau. Là một giáo dân, Sứ Mệnh của chúng ta chính là thi hành rao giảng lời Chúa trong gia đình và trong hội đoàn của giáo hội. Khi rao giảng tin mừng thì đức  tin của chúng ta sẽ được tăng trưởng đồng thời chúng ta cũng được chia sẻ tình yêu thương với tất cả mọi người.


 

Việc rao giảng tin mừng trong gia đình và trong hội đoàn luôn gặp có những thách đố. Ví dụ như trong cùng một gia đình công giáo, nhiều người trong số chúng ta gặp những khó khăn trong việc thuyết phục lớp trẻ cùng tham gia cầu nguyện, nhất là trong các buổi Thánh Lễ trong nhà thờ như Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Chúng ta dễ nhận thấy hiện nay trong rất nhiều Thánh Lễ ở một số nơi phần lớn người tham dự Thánh Lễ là người trung niên, người cao tuổi và số lượng giới trẻ tham dự Thánh Lễ rất ít. Chúng ta có thể hiểu và thông cảm vì một thực tế hiện nay rất nhiều người trong giới trẻ phải làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng chính vì thế đôi lúc cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền cũng chỉ là cái cớ, để và là viện cớ lấy lý do cho việc không có thời gian để cầu nguyện hay tham dự Thánh Lễ. Đó chỉ là một trong những Thách đố của việc thực hành các Sứ Mệnh.

 

"Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu". (Mt 10:16)

 

Chúa Giê-Su như đã biết trước những điều này nên Ngài đã chỉ cho chúng ta "phải biết khôn như rắn" và "đơn sơ như bồ cầu" khi chúng ta "đi như chiên vào giữa bầy sói". Hình ảnh "rắn" chính là chỉ sự khôn ngoan để luồn lách tìm cách vượt qua những thách đố, còn hình ảnh "bồ câu" là sự trung thành, hòa bình. Sự trung thành ở đây chính là sự phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, hình ảnh "bồ câu" đó chính là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần luôn đồng hành cùng chúng ta trong những khó khăn.

 

Trong cuộc sống ngày nay mỗi Cursillista chúng ta đều đối mặt với những thách đố khác nhau trong việc thực hành các Sứ Mệnh, nếu chúng ta không khôn ngoan để phân biệt đúng sai và để giải quyết công việc, đồng thời nếu chúng ta không có tình bác ái, không trung thành, không tín thác vào tình yêu Thiên Chúa thì chúng ta dễ bị lạc hướng hay thất bại. Nguyện xin Chúa luôn soi sáng mỗi người chúng ta, giúp chúng ta biết việc phải làm và khôn ngoan vượt qua những Thách Đố trong lúc thi hành Sứ Mệnh của mình. Amen.

 

Joshep Trần Quang Huy #55

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال