Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2020

Lá Thư Linh Hướng Tháng 2/2020 - Hành Trình Đức Tin - Lm. Paul Văn Chi

Anh Chị Cursillista rất quý yêu trong Thầy Chí Thánh, Trong tâm tình yêu thương Mùa Xuân Canh Tý 2020, khai mào cho thập niên 2020, xin kính chào Quý Anh Chị Cursillista trong bình an, hiệp nhất, và yêu thương trong Thầy Chí Thánh. Tôi nhớ lại ngày bế mạc Khóa 221 tại Đồi Marywood tại Orange County California Hoa Kỳ năm 1991, trong giờ Chầu Thánh Thể bế mạc, tôi sắp hàng lên nhận Sứ Vụ Lệnh của một Cursillista. Cha Linh Hướng Khóa trao cho tôi Sứ Vụ Lệnh và ngài nhắn nhủ: “Chúa Kitô tin tưởng nơi con.” Tôi trân trọng nhận Sứ Vụ Lệnh và dõng dạc xác tín Niềm Tin của mình qua lời đoan hứa sống niềm tin trong hành trình Ngày Thứ Tư. Xác tín niềm tin ấy qua câu đáp lại thân thương trọn vẹn niềm tin và phó thác: “Và Con Trông Cậy Vào Ơn Thánh Chúa.” Anh Khóa Trưởng Khóa 221 khi đó được gọi là Viện Trưởng Khóa 221, đã nhắc nhở các Khóa Sinh: “Chiều nay, Quý Anh Xuống Núi sau những ngày sống bên nhau và bên Thầy Chí Thánh, Quý Anh bắt đầu Hành Trình Ngày Thứ Tư kéo dài suốt cả cu

Chủ đề Sinh Hoạt Tháng 2 & 3 - 2020

Chủ Đề Tháng 02 - 2020 Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư "Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và là kiện toàn của đức tin.” (Dt. 12:2) Gợi ý: • Sống Niềm Tin trong Hành Trình Ngày Thứ Tư. • Chứng Nhân Niềm Tin. • Phát huy Đức Tin để Phúc Âm Hóa môi trường. ------ Chủ Đề Tháng 03 - 2020 Tuyên xưng Đức tin “Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Jn. 11:27). Gợi ý: • Môi trường tuyên xưng Đức Tin: Nơi Nhà Thờ, gia đình, công sở, và các môi trường. • Giới thiệu Chân Dung Chúa Kitô, nguồn gốc và kiện toàn của Đức Tin. • Tuyên xưng đức Tin trong mọi hoàn cảnh. ------

Danh Sách Cursillista

Danh Sách Cursillista Sau 52 Khoá Ba Ngày đã tổ chức tại Úc Châu. Tổng cộng sau 52 khóa chúng ta có được 2694 Cursillistas. Trong đó: SA 374 ACT 159 NSW 1057 NT 5 QLD 388 VIC 430 WA 275 VN 6 Cám ơn công trình làm việc của Ban Thư Kí (Đại diện: chú Phạm Ngọc Lâm BDD 2016-19) Decolores!

Các Bài Hát Cursillo

Các Bài Hát Cursillo Nhiều version màu sắc, tùy nghi lựa chọn. 1. Decolores - Hợp Ca 2. Tinh thần Cursillo - Phạm Vinh Sơn - Lê Anh

Sách Ca Nguyện

Sách Ca Nguyện Tài liệu bài hát thường dùng cho K3N / Cầu Nguyện / Đại Hội Ca Nguyện ĐH5 2017

Kỷ Yếu Khóa 3 Ngày & Đại Hội Cursillo

Kỷ Yếu Khóa 3 Ngày Mới nhất: K51 Ngày 6-8.1.2018 & K52 Ngày 13-15.1.2018 Brisbane K52 (Nữ)  K51 (Nam) K50 K49 K48 K47 K46 K45 K44 K43 K42 K41 K40 K39 K38 K37 K36 K35 K34 K33 K32 K31 K30 K29 K28 K27 K26 K25 K24 K23 K22 K21 K20 K19 K18 K17 K16 K15 K14 K13 K12 K11 K10 K9 K8 K7 K6 K5 K4 K3 K2(không có) K1(không có) ----------------------------------- Kỷ Yếu Đại Hội Cursillo (Tổ chức 3 năm / lần) Mới nhất: Năm 2020 Tại Melbourne Xem Kỷ Yếu ĐH6 Đại Hội 5. Năm 2017 Tại Perth Xem Kỷ Yếu ĐH5 Đại Hội 4. Năm 201x Tại x Xem Kỷ Yếu ĐH4 Đại Hội 3. Năm 201x Tại x Xem Kỷ Yếu ĐH3 Đại Hội 2. Năm 20xx Tại x Xem Kỷ Yếu ĐH2 Đại Hội 1. Thế Kỷ 21 - Mùa Xuân Mới 20-22.4.2001 Tại Sydney Xem Kỷ Yếu ĐH1

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cờ Chính Thức Đại Hội Liên Bang Cursillo Việt Úc

Chính Thức Đại Hội Liên Bang Cursillo Việt Úc Thiết kế và đồng thuận từ Cha LH và BĐD (nhiệm kỳ 2016-2019) Được in và luân phiên sử dụng cho các tiểu bang tổ chức Đại Hội Cursillo (3 năm/lần)

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021) Update 5.2.2020  Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.  Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.  Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane) trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.  Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne) trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986  Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney) huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606  Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane) thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540  Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide) hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785  Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane) khaithao@yahoo.com.au  Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney) vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050  Khối Truyền thô

Bản tin Ultreya Tháng 2-2020 Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư

Báo Ultreya Tháng 2 năm 2020 Chủ đề: Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư Đọc Tại Đây