Monday, 5 July 2021

Linh đạo trẻ thơ theo Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu

 Biến đổi thế giới giản đơn dễ dàng như con đường thơ ấu Thánh Têresa Hài Đồng Giêsu

https://youtu.be/7knuLc5tMdg

Monday, 28 June 2021

Bài chia sẻ về ơn gọi Cursillo và câu hỏi: Con có yêu mến Thầy hơn .. không?

Bài chia sẻ về ơn gọi Cursillo và câu hỏi: Con có yêu mến Thầy hơn .. không?

Mến chúc PT Cursillo Úc Châu ngày lễ tuyệt vời 
BTT

Friday, 11 June 2021

Cầu Nguyện và Thánh Lễ - F.X Vũ Viết Phương, SVD

Học hỏi Giáo Hội Tháng 7 / 2021

Cầu Nguyện và Thánh Lễ

Khi cầu nguyện, các con đừng lải nhải như dân ngoại; họ tưởng rằng cứ nói nhiều thì sẽ được nhận lời. Đừng bắt chước họ; vì Cha biết các con cần gì trước khi các con xin Ngài. (Mt. 6:7-8)

Chuyện cổ tích Sáng Thế, Thiên Chúa đàm thoại trực tiếp với Adam tạo nên khái niệm của sự cầu nguyện cho nhân loại.  Hình ảnh ấy nói nên Thiên Chúa là Đấng quyền năng sáng tạo và con người cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện.  Dẫn tiếp trong lịch sử Do Thái Giáo, Thiên Chúa đàm thoại với các tiên tri để hướng dẫn nhân loại bằng 10 điều răn và phải giữ ngày Sabbath.  Ngày Sabbath là ngày thứ bảy nghỉ ngơi không được phép làm việc gì, chỉ có cảm tạ và ca tụng Thiên Chúa, như Thiên Chúa nghỉ trong ngày thứ bảy sau khi tạo dự vũ trụ. 

Đức Kitô đến và chỉ dạy sự quan trọng của việc cầu nguyện.  Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, “bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.” (Gn. 14:13) Ngài chỉ dạy môn đệ cầu nguyện là tôn vinh Chúa Cha và mong nước Cha trị đến như trong Kinh Lạy Cha.  Trong đời sống của nhân loại cầu nguyện rất là quan trọng cho đời sống tâm linh.  Cầu nguyện không, vẫn chưa đủ giúp cho con người gần gũi với Thiên Chúa, nhưng Ngài còn thiết lập bí tích Thánh Thể để tưởng nhớ sự chết và sự sống lại của Ngài trong bữa tiệc ly.  Bữa tiệc ly cuối cùng biểu lộ tình yêu thương giữa Đức Kitô và môn đệ là tiệc tình yêu (Agape).   Ngài dùng bánh và rượu để biểu lộ Mình và Máu của Ngài là ơn tha thứ cho con người và đó là bí tích linh thiêng liên kết con người với Thiên Chúa.  Đức Kitô xin làm theo thánh ý Thiên Chúa và thành qủa của ngày nay trên mọi dân tộc đều có bí tích thánh thể và đó là công trình Chúa Thánh Thần tác động trên con người.  Nhân thế cầu nguyện và thánh lễ rất là quan trọng cho đời sống tâm linh của con người. 

Sau khi Đức Kitô về trời, các môn đệ tụ họp và tiếp tục cầu nguyện và thánh thiện dùng bữa ăn để tưởng nhớ Đức Kitô.  Nhưng qua thời gian truyền bá Phúc Âm, giáo dân đánh mất đi sự thánh thiện của cầu nguyện và bữa tiệc ly.  Thánh Phaolô chỉ trích và hướng dẫn họ; “Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được.” (1 Cor. 10:22)  Thánh Phaolô luôn luôn yêu mến và chung thành với Đức Kitô.  Khái niệm bí tích Thánh Thể của Thánh Phaolô là thánh thiện, yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa mà giúp Ngài được gần gũi với Đức Kitô và sẵn sàng chết cho Đức Kitô.  Thánh Phaolô nhìn bữa tiệc ly của Đức Kitô là một tình yêu hy sinh vô biên mà ghi ấn vào trong tâm hồn của Ngài; “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. (1 Cor. 11:23-27)

Trong thời kỳ sơ khai, Giáo Hội gặp rất nhiều thách đố trong tư tưởng thần học; như Phúc Âm, Bí Tích, Kitô học, và phụng vụ.  Ngày nay ta đang thừa hưởng tư tưởng trưởng thành thần học của Giáo Hội là những công trình của các vị triết thần học gia biện hộ tranh cãi để xây dựng nền tảng Giáo Hội.  Năm 150 triết học gia Justin Martyr là người khởi đầu lý luận về bí tích Thánh Thể và đến năm 300 Thánh Lễ mới được kết thành bộ phụng vụ và được nhận là Thánh Lễ của Giáo Hội Kitô giáo.  Sự đúc kết được bao gồm có tính chất thần học của Thánh Lễ, là Bí Tích, chức vị phục vụ của Thánh lễ.  Chương trình Thánh Lễ bắt đầu đọc lời Chúa và bài giảng lễ.  Phần Hai lời nguyện và hôn chúc bình an.  Phần Ba là dâng bánh và rượu lên chủ tế.  Phần Bốn là cử hànhThánh Thể.  Phần Năm là cho giáo dân rước bánh và rượu bởi thầy phó tế.  Phần Sáu là xin tiền đóng góp. 

Năm 387, Thánh Ambrose Thần học gia giải thích bí tích Thánh Thể không phải chỉ là bánh và rượu mà là chính Mình và Máu Thánh của Đức Kitô.  Năm 1264 Thánh Thomas Aquinas yêu cầu Mình và Máu Đức Kitô không chỉ có hạn chế trong Thánh lễ, nhưng cần được phải tôn vinh chầu Mình và Máu Thánh Chúa ngoài Thánh Lễ và có ngày lễ kính Mình và Máu Đức Kitô.  1962-1965 Công Đồng Vatican II thay đổi Thánh Lễ từ tiếng Latin thành ngôn ngữ của mọi dân tộc. 

Sự tiến trình thay đổi hình thức phụng vụ của Thánh Lễ từ bữa tiệc ly của Đức Kitô và ngày nay đã trải qua hơn 2000 năm.  Thánh Lễ vẫn được cử hành trang nghiêm thánh thiện và màu nhiệm và được nhận thức là trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu.  Đây là biểu hiện do Chúa Thánh Thần mạc khải trong thế gian như Đức Kitô nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” (Gn 16:13)  

Màu nhiệm linh thiêng là bản chất chỉ có nơi cung nhan của Thiên Chúa.  Thánh Lễ cũng là màu nhiệm linh thiêng vậy trong Thánh Lễ dĩ nhiên có sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Đức Kitô hiện diện trên Linh Mục và thánh hóa bánh và rượu thành Mình và Máu thánh của Ngài.  Ta dự Thánh Lễ là ta được xứng đáng hiện diện trước tôn nhan của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Kinh Tạ Ơn II trong phần Thánh Lễ đọc: “Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.  Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Đức Kitô thiết lập Thánh Thể là vì ta, là để giúp ích cho đời sống tâm linh của ta và được liên kết với Thiên Chúa.  Giáo Hội cử hành Thánh Lễ và chầu mình thánh Chúa để ta được cầu nguyện với Thiên Chúa.  Đức Kitô vẫn đang phục vụ cho nhân loại trong mọi văn hóa và từng cá nhân.  Thánh Lễ và cầu nguyện đều là quan trọng cho đời sống tâm linh của ta mà Chúa Thánh Thần đang tác động trong Giáo Hội.  Không có thánh nhân nào mà không cầu nguyện.  Việc cầu nguyện là quan trọng cho mọi người.  Cầu nguyện là thời gian ta chia sẻ tâm tình với Thiên Chúa và xin ân sủng để giúp ta vượt qua những khúc gian truân.  Sự đáng tiếc là Thiên Chúa luôn luôn hiện diện giữa đời ta mà ta vô ý thức không biết cầu nguyện chia sẻ với Thiên Chúa và xây tình yêu thương với Ngài.  Hoặc ta chưa có đạt niềm tin vào lời nguyện của mình. 

Đức Kitô đến nơi im vắng để cầu nguyện để nhận ra thánh ý Chúa Cha.  Lời cầu nguyện của Đức Kitô khi cầu nguyện với Thiên Chúa: “xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc. 22: 42) Lời cầu nguyện không có than vấn nhiều lời, hoặc trách móc.  Ngài chia sẻ với Thiên Chúa sự thật của cái cảm giác con người là đau đớn kinh sợ, nhưng thánh ý Chúa Cha vẫn là quan trọng.  Cách thức cầu nguyện của Đức Kitô hướng dẫn ta cầu nguyện khi ta giáp mặt với sự gian truân thách đố. 

Giáo Hội cử hành Thánh Lễ mỗi ngày và có nhà thờ trang nghiêm thánh thiện để ta đến với Thiên Chúa.  Ân sủng đang hiện diện ở giữa ta.  Điều trước nhất là ta hãy chủ động yêu mến Thánh Lễ và cầu nguyện, còn việc thánh thiện là để Thiên Chúa thánh hóa ta. 

Declores

F.X Vũ Viết Phương, SVD

Thursday, 22 April 2021

TỘI VÀ TÔI - Lm. FX Vũ Viết Phương, SVD

TỘI VÀ TÔI

Trong tiếng Việt có hai chữ “Tội” và “Tôi” chỉ khác nhau là cái dấu nặng nhưng nó nói nên sự liên quan.  Mọi Tội bởi Tôi mà ra.  Trong Tôi có nhiều cái cản trở như: ganh tị, dục tính, danh vọng, nóng tính, tham vọng và độc tài.  Những cá tính ấy làm mù quáng con người chân chính của ta và gây ra tội lỗi.  Đức Kitô nhận thấy sự tội lỗi của con người và cầu xin với Thiên Chúa rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. (Lc. 23:34)  Nhưng từ tội lỗi, Đức Kitô thiết lập bí tích tha tội. 

Tháng vừa qua chúng ta vừa mừng lễ Chúa Phục Sinh cũng vì tưởng nhớ đến tội lỗi của nhân loại và ơn cứu rỗi.  Ngày nay ta nhìn lên thập giá của Đức Kitô để xin tha thứ và được ơn cứu rỗi.  Cũng như ông Môisen đã treo con rắn lên cây đồng trong hoang địa để được cứu chữa.  Ngày nay Giáo Hội vẫn đang duy trì bí tích giải hòa để con người được thánh hóa bởi hồng ân tha thứ của Thiên Chúa.  Bí tích giải hòa là phần quan trọng cho đời sống tâm linh của ta.  Ân sủng tình yêu tha thứ luôn luôn sẵng sàng cho ta, chỉ là sự quyết định của ta có đến xin Thiên Chúa ơn tha thứ và thánh hóa hay không. 

Tội là gì? Vua David cảm nhận rằng: “tội lỗi của tôi luôn luôn trước mắt tôi.” (Tv. 51:5) và Đức Kitô nói: “Ai trong các ông sạch tội thì ném đá chị này trước đi” (Gn. 8:7)  Ai ai cũng cảm nhận rằng khi ta xúc phạm tổn thương đến người khác thì ta cảm nhận có sự bất an, buồn phiền và hối hận.  Ai ai cũng cảm nhận có sự cám dỗ và thúc đẩy ta thực hiện việc sai lầm.  Tội là một động lực đẩy ta xúc phạm đến người khác và cũng xúc phạm đến Thiên Chúa mà đưa ta xa lìa với tình yêu Thiên Chúa.  Sau đó tâm hồn ta bị rơi vào cảnh bất an và rối loạn.  Thiên Chúa không bao giờ gây nên tội lỗi mà là được phát xuất bởi từ thần ác Satan.  Ma quỷ lợi dụng cái Tôi của ta để gây ra tội lỗi.  Nó lợi dụng ta qua lý trí tư tưởng mà suy xét sai lầm làm cho những điểm của cái Tôi để ta sợ hãy, no âu, tranh đua, ganh tị rồi đưa đến tội lỗi.  Đức Kitô nói: “tự bên trong mà xuất ra, và làm cho người ta ra nhơ uế.”  (Mc. 7:23)  

Bí tích hòa giải có quan trọng không?  Có lẽ nhiều người thắc mắc rằng tại sao đạo giáo khác họ không cần xưng tội mà họ vẫn bình an?  Hoặc có người thắc mắc là tại sao mình xưng tội rồi lại phạm tội, vậy xưng tội làm gì?  Điều thứ nhất là nếu con người không có tội lỗi thì Đức Kitô không cần phải đến.  Mục đích Đức Kitô đến để con người được ơn cứu rỗi, “Thiên Chúa không sai Con đến thế gian để lên án, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu thoát.” (Gn. 3:17)  Sự xưng tội là giúp đời sống tâm linh của ta được bình an và thánh hóa.  Mọi người công giáo đều cảm nhận rằng khi ta xưng với linh mục trong tâm tình chân thật và được ban phép lành, thì lập tức ta cảm nhận được thanh sạch và bình an.  Đó là ân sủng tha thứ từ Thiên Chúa.  Nếu ta không đến xưng tội thì lẽ dĩ nhiên ta không được cảm nhận sự tha thứ và thanh sạch.  Được cảm nhận tình yêu Thiên Chúa thì đức tin thêm vững mạnh và hiểu được Thiên Chúa là Đấng có quyền tha thứ.  Nhân thế bí tích Hòa Giải có sự giúp đỡ cho đời sống tâm linh của ta và là quan trọng.  Câu thắc mắc thứ hai: xưng tội rồi lại tái phạm tội.  Vì ta là phàm nhân và mọi sự ta không thể nào thập toàn hoàn mỹ.  Nếu ta không xưng tội thì dần già đời sống dẫn ta đi vào cảnh xa lìa Thiên Chúa và không còn biết tội là gì và đời sống của ta không còn sự hy vọng cho đời sau.  Mỗi khi xưng tội là ta kiểm điểm xét lại đời sống của mình để ta không còn phán đoán người khác và thông cảm đến họ.  Qua sự tái phạm tội ta nhận ra được tình yêu tha thứ của Thiên Chúa quá bao la và việc chung thành của Ngài luôn luôn bao dung.  “Thầy không bảo với con là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt. 18:22)  Mỗi lần xưng tội là lại một lần mới xây dựng tình yêu thương với Thiên Chúa.  Xưng tội rồi tái phạm tội là cơ hội thánh hóa đời sống tâm ling của ta. 

Năm Thánh 2010, Thánh Gioan Vianney được giáo hội tôn vinh là Năm Linh Mục của Giáo Hội (Year For Priests).  Ngài là vị linh mục học thức kém.  Sau khi chịu chức linh mục, ngài được sai đến giáo xứ miền quê của Curé d'Ars nước Pháp.  Đời sống linh mục của ngài là khuyên giáo dân siêng năng xưng tội.  Giáo dân từ mọi miền đổ về giáo xứ của ngài để xin xưng tội.  Ngài có thể ngồi giải tội trong 16 tiếng một ngày.  Ngài tin rằng bí tích giải tội sẽ giúp ích cho linh hồn của con người.  Ngài nói; “Chúng ta rất diễm phúc là có bí tích giải hòa cho tâm hồn đau thương của ta.  Chúng ta không thể hiểu được tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.  Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy sự yếu đuối của ta.  … Khi ta bị bệnh hoạn ta đến gặp bắc sỹ để chữa.  Nhưng khi ta phạm tội ta cũng đến Thiên Chúa để chữa lành.”  Tại Tây Ban Nha việc xưng tội thường xuyên là việc quan trọng đối với Thánh Têrêsa Avila.  Têrêsa xưng tội với các linh mục dòng Đaminh và dòng Tên.  Ngài hình dung khi xưng tội; “khi ta xưng tội là Đức Kitô đứng đàng sau linh mục để tha tội cho ta.” 

Để đúc kết câu thắc mắc trên, qua hai vị thánh nhân ta nhận thấy linh hồn ta cần được thanh tẩy thường xuyên.  Hòa giải là một trong bảy bí tích.  Bí tích là sự màu nhiệm của Thiên Chúa.  Linh hồn ta cần sự nuôi dưỡng của Thiên Chúa và đồng thời linh hồn cũng cần thanh tẩy.  Khi bên trong ta được thanh sạch thì thể hiện bên ngoài cũng được diễm phúc. 

“Cái Tôi” là gì? theo Phật Giáo được gọi là “Ngã”.  Trong tâm lý học “cái Tôi (Egoism)” là động lực của lý trí chính mình mà đưa đến hành động bên ngoài.  Lý trí phụ thuộc về thể xác mà có năng lực ảo tưởng, ước vọng, quả quyết, suy nghĩ phán đoán, và tâm lý mà nó tạo dựng cá tánh bên trong ta dựa trên sự hiểu biết của mỗi người.  Lý trí là cầu nối nhận thức giữa tâm hồn và bên ngoài, và phản ứng của những sự việc xẩy ra, ví dụ bực tức, ganh tị, dục vọng, yêu thích, đam mê, danh vọng và tranh đua.  Khi ta sống với lý trí thì ta bị lệ thuộc vào tư tưởng của mình và cho mình là đúng (Self Centre) mà không ý thức được sự cảm xúc của tâm hồn và bị mù quáng đến người khác. 

Thiên Chúa tạo dựng con người có tâm hồn và Ngài muốn ta sống bằng tình yêu của tâm hồn.  Thà làm tôi cho Thiên Chúa còn hơn là làm tôi của lý trí.  Đức Kitô chỉ trích nhóm biệt phái rằng: “Ngày Sabát  được lập nên vì loài người, không phải loài người vì ngày Sabát.  Chính vì thế mà Con Người là Chúa của cả ngày Sabát”. (Mc. 2:27-28)  Họ sống bởi lý trí để giữ lề luật và bị lệ thuộc vào cái Tôi.  Đức Kitô ước muốn con người sống với lòng yêu thương; “Tôi muốn Lòng Thương Xót, chứ không phải hy lễ”. (Mt. 9:13)  Khi ta cầu nguyện với tâm hồn thì ta cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa hơn là lý trí.  Xin Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan để thánh hóa lý trí và tâm hồn ta. 

Decolores

Lm. FX Vũ Viết Phương, SVD

Friday, 9 April 2021

Ultreya Tháng 4 - 2021 Đặc biệt - Video Huấn Đức chủ đề Tha thứ - Cha Phạm Quang Hồng

Gửi các Cursillista yêu thương.

Cảm ơn Chúa cho chúng con hiểu thật rõ yêu thương qua khía cạnh khó thực hiện nhất: THA THỨ.

Xin nghe lại và chia sẻ cho các Cursillista vắng mặt và rộng khắp; 


BTT LB

Tuesday, 30 March 2021

Bản tin Ultreya Tháng 4 - 2021 YÊU THƯƠNG BẰNG THA THỨ

Bản Tin ULTREYA Tháng 4 / 2021
YÊU THƯƠNG BẰNG THA THỨ❤️  ❤️  ❤️

LÁ THƯ LINH HƯỚNG

Anh chị em thân mến, 

Nhân cơ hội Phê-rô đặt câu hỏi với Chúa Giê-su về việc tha thứ cho anh em mình, Ngài đã dùng chính từ ngữ và hình ảnh của Phê-rô, đồng thời còn đẩy nó lên đỉnh cao xa hơn khiến Phê-rô cũng như mọi người không thể ngờ được: 

“Thầy không nói là bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy!” 

Một mức độ gần với tuyệt đối, gây choáng váng cho tất cả ai nghe câu trả lời này! Khi Phê-rô hỏi chuyện này, rõ ràng ông chỉ mong Chúa Giê-su đồng ý với ông, hoặc sẽ đưa ra một con số nếu không phải là bảy, thì chí ít cũng gần đâu đấy, trong tầm mức lòng con người có thể chấp nhận được, nghĩa là nó không đòi hỏi nhiều quá nơi người phải tha thứ; nghĩa là còn trong một giới hạn nhất định, và có thể đếm, nhớ hay ghi sổ được; đàng này Chúa lại đưa ra một con số cao chót vót, ‘mãi tận chín tầng mây’, ở mức độ vượt quá sức chịu đựng của mọi người! Và tại sao Chúa lại đưa ra một con số không tưởng như thế, thì hỏi rằng liệu ai có thể thực hiện cho được?


Chúa đã nêu một tấm gương sáng ngời cho mỗi người chúng ta noi theo: Ngài đã yêu thương loài người cho đến cùng tận: vì yêu thương Ngài đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Ngài tự nguyện chết thay cho mỗi người chúng ta được sống. Dẫu rằng loài người hoàn toàn không xứng đáng một chút xíu nào với tình thương cao cả vô lượng vô biên đó; nhưng Thiên Chúa đã không hề so đo, chẳng tính toán thiệt hơn, bởi vì Ngài đã sẳn lòng chấp nhận tất cả mọi phần thiệt về mình. Chỉ mong ước một điều là làm sao cứu vớt được linh hồn con người, nên Ngài đã quyết định trả bằng mọi giá: bằng chính mạng sống và danh dự của Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, mà lại bị loài người hạ xuống tận đáy của xã hội! 

Với bản tính yêu đuối cố hữu trong con người, khi tha thứ cho anh chị em xúc phạm đến mình, chúng ta vẫn luôn muốn giữ một chừng mực, một giới hạn, một lằn ranh đỏ nhất định không bao giờ có thể vượt qua được. Nếu khi giới hạn đó bị phá vỡ, tức thì phạm nhân đó không còn có giá trị hoặc ý nghĩa gì trong cuộc đời của chúng ta nữa, nghĩa là đoạn tuyệt, là cắt đứt, là chấm hết, là loại trừ! Và như thế chúng ta vẫn còn giữ lại cho mình một phần nào đó, chứ chưa dám mạo hiểm cho hết, cho trọn vẹn, cho tất cả như Chúa đã từng cho ta. 

Vậy làm sao ta có thể sống như lời Chúa dạy cho được? Quả thật điều Chúa dạy khó ơi là khó! Con nghĩ rằng con không thể thực hiện được Chúa ơi! Con xin chịu và giơ tay đầu hàng Chúa thôi! Bất cứ lúc nào ta nghĩ như thế, là ta chỉ biết dựa vào sức riêng của mình, vẫn chưa biết cậy dựa vào Chúa, vẫn chưa tin vào Chúa đủ, vẫn chưa muốn tiếp tục học nơi Chúa. Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ rằng, ngày nào chúng con còn biết lo lắng uống thuốc, tìm mọi phương cách chữa trị bệnh tật cho thân xác, thì chúng con cũng cần chăm chút cho linh hồn chí ít là được ngần ấy, hầu chúng con được Chúa ban ơn giúp sức qua việc bền bỉ cầu nguyện, hy sinh hãm mình, ăn chay đền tội, lãnh nhận bí tích Mình Thánh Chúa với trọn tâm tình yêu mến, để con biết sống cho Chúa, và Chúa sống trong con. Và chỉ bấy giờ con mới có thể sống đúng như lời Chúa đã dạy dỗ con.● 

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ

Monday, 1 March 2021

Học hỏi Giáo Hội: Năm Thánh Giuse 2021 - Cha Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD

 HỌC HỎI GIÁO HỘI NĂM THÁNH 2021

ĐỨC THÁNH CHA PHAXICÔ CÔNG BỐ NĂM THÁNH GIUSE 

KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY THÁNH NHÂN ĐƯỢC TUYÊN PHONG 
LÀ QUAN THẦY CỦA GIÁO HỘI HOÀN VŨTrang Học Hỏi Giáo Hội
.

Hôm thứ Ba ngày 8 tháng 12 năm 2020, ngày lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Năm Thánh Giuse nhân kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân được tuyên phong là quan thầy của Giáo Hội Hoàn Vũ. Năm Thánh sẽ bắt đầu ngay từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, theo một sắc lệnh đã được Đức Thánh Cha ủy quyền cho Tòa Ân Giải Tối Cao công bố. Chúng ta cùng nhau chia sẻ một vài điểm chính trong sắc lệnh về Năm Thánh và một vài điều chúng ta cần chú ý để sống Năm Thánh Giuse cho tốt và để xứng đáng lãnh nhận các ơn ích thiêng liêng trong Năm Thánh này.

Nội Dung của Năm Thánh.

Một lần nữa với việc công bố Năm Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mang lại cho các tín hữu toàn cầu một sự ngạc nhiên. Bởi cách đây không lâu, Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa đã được mở ra, để hướng mọi người đến với Tình Thương, lòng thương xót của Thiên Chúa. Cũng vậy, với việc công bố Năm Thánh Giuse, Đức Thánh Cha cho biết, ‘Ngài thiết lập Năm Thánh Giuse để mọi thành phần tín hữu, theo gương thánh nhân, có thể củng cố đời sống đức tin của họ hằng ngày trong việc hoàn thành thánh ý Thiên Chúa.’ Đây là điểm chính của Năm Thánh Giuse – Đức Thánh Cha đã muốn là mọi người chúng ta hãy học hỏi Theo Gương Thánh Giuse; Theo gương thánh nhân bằng việc học hỏi, suy niệm về các nhân đức của Thánh Cả; bằng việc bắt chước noi theo gương sáng đời sống hằng ngày của Thánh Nhân. Cụ thể, Thánh Cả là một người Cha trong gia đình, vậy, thế nào là một mẫu gương của một người Cha trong gia đình; Thánh Cả còn là một người công chính trong việc tuân giữ các lề luật với Thiên Chúa; và Thánh Cả là một người lao động bình dân luôn khiêm nhường, và ít nói trong cách đối xử với mọi người. Quả là có quá nhiều những nhân đức, để chúng ta suy ngắm và học hỏi.

Nội dung thứ hai của Năm Thánh mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cần làm, đó là, củng cố đời sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở chúng ta về điều quan trọng của người tín hữu, đó là niềm tin của mỗi người chúng ta. Trước những thử thách, những khó khăn, những thù địch thế gian, những chống đối đang vây quanh Giáo Hội, vây quanh đời sống, chúng ta có bị lung lay, bị yếu và bị mất đức tin của mình không? Những điều tai tiếng trong hàng ngũ linh mục, tu sĩ, trong thời gian qua, những sự kiện xấu, hay với biến cố đại dịch, nhiều người đã mất việc làm, cuộc sống trở nên khó khăn, chật vật, những điều này, đang xẩy ra trong Giáo Hội và trong đời sống xã hội hằng ngày, đã có ảnh hưởng đến đời sống đức tin của chúng ta ra sao? Tại sao thử thách niềm tin của chúng ta lại được đặt ra trong lúc này?


Nội dung cuối cùng của Năm Thánh, đó là, hoàn thành thánh ý Thiên Chúa. Thánh Cả Giuse là mẫu gương về sự hoàn thành thánh ý Thiên Chúa. Vì vậy, Thánh cả được gọi là người công chính. Cuộc đời của Thánh Cả luôn phải đối diện với những biến cố, những hoàn cảnh khó khăn, những thử thách của niềm tin, những quyết định quên mình, những cám dỗ phải tránh xa, nhưng Thánh Cả đã luôn tìm được thánh ý của Thiên Chúa trong các hoàn cảnh này; và Ngài luôn vâng phục, đưa ra các quyết định, dứt khoát thực hiện đúng thánh ý của Thiên Chúa. Thánh Cả không hoài nghi, nhưng lại rất thận trọng để chu toàn các lề luật, chu toàn các bổn phận, chu toàn nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng các thành viên trong gia đình Nazaret của mình. Phải chăng để giữ vững niềm tin, việc thực thi hoàn hành thánh ý Thiên Chúa, chính là chìa khóa để bảo vệ đức tin của mỗi người chúng ta, được sự vững chắc mà Đức Thánh Cha muốn nói với chúng ta chăng? Sau hết, câu hỏi luôn là một thử thách của tất cả mỗi người chúng ta, đó chính là: làm sao để nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa trong môi trường và hoàn cảnh sống, để chúng ta có thể thực hiện, hoàn thành thánh ý này của Thiên Chúa. Hãy kiên trì tìm kiếm và cầu nguyện luôn với Chúa.

Tóm lại, với Năm Thánh Giuse, Giáo Hội lại mở ra một cơ hội tốt để tất cả con cái Chúa được học hỏi, suy niệm, và thay đổi cuộc sống, để đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin của chúng ta được vững mạnh và tiến bộ hơn. Mỗi người chúng ta hãy ý thức tầm quan trọng của Năm Thánh Giuse, hãy cố gắng siêng năng, để sống những ngày tháng của Năm Thánh với trọn vẹn tâm tình của mình. Một cơ hội, một thời điểm quan trọng trong đời sống đức tin. Hãy mở lòng, và hãy chuẩn bị tâm hồn cho thật xứng đáng, để đón nhận các ân sủng, Các Ơn Toàn Xá trong các dịp thuận tiện, tất cả sẽ giúp củng cố đời sống tâm linh, mang lại nhiều lợi ích cho tâm hồn của mỗi người chúng ta trong Năm Thánh Giuse này.

Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD

(Linh Hướng PT Cursillo Úc Châu)

Bản tin Ultreya - Tháng 3 năm 2021 - Sống Giới Luật Yêu Thương Bằng Lòng Nhân Ái

Bản tin Ultreya
Tháng 3 năm 2021

Sống Giới Luật Yêu Thương Bằng Lòng Nhân Ái
Chủ đề: “Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót” (Lc 6:36)

Tuesday, 2 February 2021

Bản Tin Ultreya Tháng 2-2021: Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ

Bản Tin Ultreya Tháng 2-2021
Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh ĐệQuý Anh Chị Cursillista rất quý yêu trong Thầy Chí Thánh,


Tháng 2 năm 2021 là tháng của Mùa Xuân Tân Sửu.

Mùa Xuân về trong yêu thương và hạnh phúc. Ban Linh Hướng Liên Bang mến chúc Quý Anh Chị Cursillista một Mùa Xuân Tân Sửu tràn đầy hạnh phúc, yêu thương, và hồng ân chan chứa trong Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô và Hiền Mẫu Maria dịu hiền. Nguyện chúc Hồng Ân xuống trên toàn thể Quý Anh Chị và Gia Đình.


Mùa Xuân Tân Sửu, chúng ta cùng nhau chia sẻ Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ trong cuộc sống Ngày Thứ Tư với lời mời gọi của Thầy Chí Thánh:

“Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7). Thầy Chí Thánh mời gọi chúng ta sống tình yêu thương huynh đệ trong suốt hành trình cuộc đời. Hành trình tình yêu thương huynh đệ đặt nền tảng trên tình yêu và lòng thương xót như Thầy đã làm gương cho chúng ta. Xuyên suốt 33 năm cuộc đời, Thầy đã thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót nhân từ cho mọi tầng lớp xã hội: Người già, người trẻ, bệnh nhân, người tội lỗi, các Môn Đệ yêu quý… Tất cả Ngài đã biểu lộ tình yêu thương huynh đệ với lòng nhân từ thương xót…Tôi và Quý Anh Chị hãy theo Thầy thực hiện Tình Yêu Thương Huynh Đệ như Thầy đã làm gương cho chúng ta. Sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ là một hạnh phúc trong cuộc đời, nhất là trong Hành Trình Ngày Thứ Tư của mỗi người Cursillista chúng ta.


Chính Thầy Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Ngài đến để sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ qua các hoạt động của Ngài với hành động kiện toàn lề luật dựa trên Giới Luật Yêu Thương. Ngài khẳng định vai trò kiện toàn lề luật qua Giới Luật Yêu Thương: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.” Để mời gọi chúng ta là con cái của Ngài, Ngài khuyến khích chúng ta hãy sống hoàn thiện theo Giới Luật Yêu Thương: “Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành.” Trong Sách Lêvi, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta: “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình.” Đó chính là sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ của Thầy Chí Thánh. Ngài mời gọi chúng ta lên đường dấn thân sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ qua thực hành Giới Luật Yêu Thương mà chính Ngài làm gương trước cho chúng ta.


Thầy Giêsu Kitô đến, Ngài hoàn hảo hóa Giới Luật Yêu Thương. Trong Luật Môisen cũ, con người sống tiêu cực và được phép đền trả ân oán: “Mắt đền mắt, răng đền răng.” Khổng Tử cũng đã đưa ra một triết lý của yêu thương chưa hoàn hảo: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân - Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình, thì mình đừng làm cho người khác.” Thầy Giêsu Kitô đến, Ngài tích cực đưa ra một nguyên lý mới: “Điều gì chúng con muốn người khác làm cho mình, thì chúng con hãy làm cho người ta.” (Mt. 7:12). Đây là chìa khóa Thầy trao cho mỗi người Cursillista sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ bằng sống Giới Luật Yêu Thương. Hơn thế nữa, Thầy Giêsu Kitô còn mời gọi chúng ta sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ bằng thực hành cầu nguyện chung với nhau: “Ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt. 18:20). Thầy Giêsu Kitô mời gọi chúng ta sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ nơi các Cursillista đang phục vụ hay sinh hoạt trong các Phong Trào, Đoàn Thể, Cộng Đoàn, hay trong các nơi làm việc…bằng cách kiến tạo những cộng đồng cầu nguyện và sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ.


Hình ảnh anh Richard Weaver khi làm công nhân hầm mỏ, có lần anh vô tình chọc giận một công nhân khác. Anh này gầm lên: “Chắc tao phải cho mày mấy bạt tai quá.” Richard trả lời trong yêu thương: “Nếu anh thấy cần thì cứ làm đi.” Người ấy tức giận tát Richard Weaver một cái. Anh đưa má kia, và anh này tát thêm nữa. Tất cả là 5 lần. Đến lần thứ 6, người kia hậm hực bỏ đi. Richard Weaver còn nói theo: “Chúa tha thứ cho anh. Tôi cũng thế. Xin Chúa cứu anh.” Sáng hôm sau khi xuống hầm mỏ, người đầu tiên mà Richard Weaver gặp là người tát mình hôm qua. Anh mỉm cười lại gần. Người ấy chợt bật khóc: “Ôi anh Richard. anh thực sự tha thứ cho tôi chứ?” Cả hai ôm chầm lấy nhau. Rồi khoảng thời gian ngắn sau đó,

người ấy xin được Rửa Tội. Richard Weaver đã sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ của anh để đưa bạn anh về với Chúa.


Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ đối với bạn bè trong Phong Trào Cursillo mà tôi gặp gỡ thường xuyên bằng yêu thương, quảng đại, nhân ái, và phục vụ. Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ đối với gia đình là môi trường đầu tiên mà tôi phải trở thành Người Trợ Tá dễ thương trong phục vụ, yêu thương, quảng đại, và nhân ái nhiều nhất. Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ đối với môi trường Cộng Đoàn và xã hội tôi đang sống với vai trò chứng nhân của Thầy như vai trò một Trợ Tá dấn thân, yêu thương, phục vụ, quảng đại, tha thứ, và niềm nở với mọi người như Thầy đã sống. Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ tôi đọc được qua mẫu gương của Nelson Madela. Nelson Mandela đã trải qua 27 năm trong nhà tù Nam Phi.


Sau cùng, khi ông được phóng thích, ông đã có mọi lý do để cảm thấy chua cay, và tỏ ra quyết tâm trả thù những người đã cướp đoạt tự do của ông một cách bất công. Thay vì như thế, ông tỏ ra tươi cười và cố gắng hòa giải với những nhà lãnh đạo của chế độ đã bắt giam ông. Do đó ông trở thành viên đá góc tường của nước Nam Phi mới. Nếu ông nuôi dưỡng sự cay đắng uất hận, ai biết được điều gì đã xảy ra? Nelson Mandela đã thực hiện một phương thế sống Tình Yêu Huynh Đệ. Nelson Mandela đã tràn ngập Hạnh Phúc khi ông biết sống Tình Yêu Huynh Đệ trong những nghịch cảnh của cuộc đời và ông đã trở thành vĩ nhân của thời đại. Như vậy, tôi sẽ lên đường sống Tình Yêu Huynh Đệ tôi đang sống theo lời khuyên nhủ và mời gọi tôi sống Chứng Nhân của Thầy ngay trong cuộc sống hôm nay: “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7). Tôi quyết tâm, hăng say, và dấn thân lên đường để sống trọn vẹn niềm vui ơn cứu độ tôi chia sẻ trong sứ mệnh sống Hạnh Phúc Tình Yêu Huynh Đệ trong thời đại hôm nay. ●


Decolores.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.

Linh Hướng PT Cursillo.