Sunday, 17 October 2021

Văn Phòng Điều Hành Perth 2021-2024

 VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM

TGP PERTH (2021 - 2024)

3 Victoria Road, Westminster, WA. 6061

LINH HƯỚNG

Lm Michael Phạm Quang Hồng - (08) 9344 4437

CHỦ TỊCH

Gioan Phaolô Nguyễn Chính Nghĩa

tthddtn@yahoo.com.au - 0417 929 564

PHÓ NỘI VỤ

Teresa Hoàng Thị Mỹ Hạnh

hanhcan10@gmail.com - 0449 238 188

PHÓ NGỌAI VỤ

Vicente Nguyễn Văn Hiền

vanhiennguyen@iinet.net.au - 0429 125 727

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

Phaolô Vũ Bình

binhminh5459@gmail.com - 0466 502 090

Maria Trương Thị Minh - 0427 959 832

Têrêsa Đinh Thị Lan - 0406 238 483

THƯ KÝ

Maria Nguyễn Thị Luyến - 0415 324 462

THỦ QŨY

Vicente Trương Quang Huy - 0432 421 658

Rosa Nguyễn Thị Thanh Hương - 0466 542 588

Maria Trần Thị Một - 0431 563 412

KHỐI TIỀN

Phaolô Nguyễn Đinh Ngọc Minh - 0450 096 788

Giuse Maria Phạm Văn Trường - 0402 595 180

KHỐI BA NGÀY

Maria Madalena Trần Ngọc Thúy Nga - 0421 359 375

Phêrô Nguyễn Quang Thiện - 0404 689 990

KHỐI HẬU

Teresa Nguyễn Thị Khánh Vân - 0430 088 507

Maria Trương Thị Quỳnh Tiên - 0401 246 090

Ban Phụng Vụ

Teresa Châu Đan Sâm - 0423 003 444

Monica Phạm Thùy Duyên - 0450 096 788

Ban Xã Hội

Anna Vũ Thị Phấn - 0490 816 968

ban Khánh Tiết

Maria Nguyễn Thị Tuyết Lan - 0448 874 827

Maria Phan Thị Phượng - 0430 479 328

Michael Lữ Ngọc Minh - 0430 479 328

BAN ẨM THỰC

Maria Nguyễn Thị Thơm - 0431 018 794

Maria Trần Thị Một - 0431 563 412

BAN TRUYỀN THÔNG

Têrêsa Nguyễn Tô Anh Hoa

toanhhoa@hotmail.com - 0418 943 242

Giuse Nguyễn Bá Hùng - 0470 663 441

ĐẠI DIỆN GIỚI TRẺ

Dominic Viên Đức Thắng - 0435 288 603

Thánh Nhân là Nhân chứng của Đức Kitô

 Bài học hỏi về Giáo Hội Tháng 11.2021

Thánh Nhân là Nhân Chứng Của Đức Kitô

Nhưng các con sẽ lãnh nhận sức mạnh, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các con và các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong toàn cõi Giuđê, Samari, cho đến tận cùng trái đất.”  (TĐCV 1:8) 

Cứ mỗi khi vào tháng 11, chúng ta đều tưởng nhớ đến các Thánh Tử Đạo Việt Nam của chúng ta.  Mọi con cháu Công Giáo Việt Nam trong nước hoặc ngoài nước đều có tâm hồn hãnh diện và yêu mến các thánh Tử Đạo Việt Nam.  Các thánh nhân gầy dựng đức tin cho ta và ta là những người thừa hưởng hồng ân bao la của các ngài.  Vậy Giáo Hội Công Giáo thiết lập các vị thánh nhân có nghĩa là gì?  Hệ thống đức tin trong tinh thần thánh nhân ra sao đối với tín hữu.  Thế nào mới được gọi là thánh nhân? 


Lịch Sử Phong Thánh 

Đến năm 1234 Giáo Hội mới chính thức được gọi là Phong Thánh và thiết lập tư tưởng thánh nhân.  Vào thời vua Constintine năm 313, những ngôi mộ của các vị tử đạo hoặc các vị sống thánh thiện đạo hạnh đức tin, ví dụ như ngôi mộ của Thánh Phêrô và Phaolô được gìn giữ là nơi kính viếng hành hương.  Ngày tử đạo hoặc tử vong của vị thánh được ghi nhận trong lịch phụng vụ và rồi được xây đền thờ hay nhà thờ trên ngôi mộ của thánh nhân.  Nhưng vào năm 1234 dưới giáo triều của giáo hoàng Gregory 9 nghiêm khắc sự phong thánh và yêu cầu sự cứu xét về việc phong thánh.  Nguyên do xẩy ra là một địa phận Thụy Sỹ phong thánh một vị tu sỹ bị giết chết trong sự kiện say rượu nhưng không có sự chứng kiến về đức tin.  Bắt đầu năm 1634 Đức Thánh Cha Urban 8 và các Giáo Hoàng sau tu bổ sự tiến trình cứu xét lại sự phong thánh theo hợp lý quy trình Giáo Hội.    


Tiến Trình Phong Thánh

Tôi Tớ của Thiên Chúa (Servus Dei):  Sự tiến trình được bắt đầu do Giám mục địa phận của bản xứ nơi thánh nhân đã được sống và chết, và ngài được gọi là vị ứng viên.  Giáo Hội chấp quyền và bổ nhiệm phái đoàn nghiên cứu điều tra và chứng nhận là vị xứng đáng được xưng hô là Tôi Tớ của Thiên Chúa không.  Vị ứng viên để được phong thánh bắt đầu nghiên cứu là ít nhất phải sau năm năm khi đã chết.  Ví dụ như Mẹ Têrêsa Calcutta, chết năm 1997, phong Chân Phước năm 2003 và phong thánh 2016.  Công việc nghiên cứu duyệt trình qua những mục vụ của vị ứng viên như, thư từ văn kiện trao đổi, thuyết trình, nhật ký và tu đức.  Tiến trình nghiên cứu tài liệu của Mẹ Têrêsa gồm có là 76 văn kiện tổng cộng 35 000 trang và dựa trên 113 người chứng kiến với 263 câu hỏi.  Công việc nghiên cứu sẽ có sự tốn kém của tài chánh và người chuyên môn.  Một khi Giáo Hội chấp thuận việc nghiên cứu đúng là xứng đáng là Tôi Tớ của Thiên Chúa và sẽ được gọi là “Anh Hùng Đức Tin (Heroic in Virtue)”.  Giáo Hội phê chuẩn nơi thánh nhân được tôn vinh cầu nguyện và chứng nhận là đúng theo tiêu chuẩn nhân đức của thần học là Tin, Cậy và Ái.  Và được phép làm ảnh tượng in loát kinh nguyện để cầu sự thông công phép lạ trên vị ứng viên và dẫn đến tiến trình phong thánh.  Nhưng chưa được phép phê chuẩn ngày bổn mạng trong lịch phụng vụ của Giáo Hội và không được phép xây dựng nhà thờ với danh nghĩa của vị ứng viên.  Giáo Hội chấp nhận vị ứng viên là “Đáng được tin” và trở thành vị Chân Phước.  

Phê chuẩn phong thánh có hai thành phần: Tử đạo và vị chứng nhân đức tin.  Vị tử đạo sẽ do Đức Thánh Cha công bố là tử đạo.  Vị chứng nhân đức tin, Giáo Hội yêu cầu ít nhất là hai sự kiện phép lạ thông công trên vị chân phước qua bệnh nhân mà họ được tuyên bố bởi bác sỹ y khoa là họ không còn có thuốc chữa.  Một khi hai sự phép lạ đã được xẩy ra và Giáo Hội phát hành Tông Sắc phong thánh (Bull of Canonization).  

Thánh Nhân có lợi gì cho ta? 

Như giải thích trên thánh nhân được mang mệnh danh là anh hùng đức tin.  Thánh nhân là chứng nhân của Đức Kitô và có nghĩa là đức tin của ta được xây dựng trên nền tảng của các thánh nhân.  Khi ta phản ảnh và suy niệm các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta và ta nhận thấy sự anh hùng đức tin của các vị.  Giáo Hội Việt Nam được thêm vững mạnh.  Ta là con cháu của họ và ta có ân sủng để cảm nhận được đức tin của các vị vì ta cùng một dòng máu với các vị.  Ta được đức tin là đã giúp ích cho đời sống của ta.  

Sự mục đích Giáo Hội liệt kê danh thánh của các thánh nhân trong lịch phụng vụ là nhắc nhở cho ta các chứng nhân của Đức Kitô là sống động và màu nhiệm và chứng kiến là Đức Kitô là con Thiên Chúa đã có xuống thế làm người.  Hơn nữa là các thánh nhân đang thể hiện là có Thiên Chúa và Nước Trời trong vĩnh cửu và các vị trở thành thiên thần của Thiên Chúa.  Các vị đang ở giữa Thiên Chúa và cầu bầu cho nhân loại và trở thành thông công cho ta.  

Trong hàng ngũ các thánh, 1, có thành phần thánh tử đạo, 2, có phần thông xuất thần học Kinh Thánh như Tôma Aquinas, Augustine, và các vị sơ khai Giáo Hội, và 3, có phần thấu nghiệm tâm linh như Têrêsa Avila, Gioan Thánh Giá và Phanxicô Assisi.  Họ để lại tài liệu kinh nghiệm sống động và màu nhiệm.  Hơn nữa họ trở thành ngương mẫu cho ta.  Mọi Kitô hữu, chúng ta đền được thừa hưởng tiếp nhận tên của họ qua bí tích rửa tội và làm người thánh thiên liêng cho ta là thánh bổn mạng cho đời mình và giúp ích cho đời sống tâm linh của mình.  

Hệ thống Giáo Hội Công Giáo xây dựng bởi xương máu tâm linh khôn ngoan của các vị thánh nhân.  Hoàn toàn khác biệt với một hệ thống của mọi quốc gia trong thế gian.  Hệ thống Giáo Hội có thần linh và hợp nhất trên toàn cầu mà không bao giờ tận cùng.  Là gia đình Thiên Quốc sống động ở giữa trần thế, như Gioan Tiền Hô đã tuyên bố trước khi Đức Kitô ra đi rao giảng; “Nước Trời đã gần đến.”  Lời kinh Đức Kitô dạy, “ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”  Ngày nay chúng ta đang được sống trong nước trời nơi trần thế và cho ta niềm tin đến đời sau.  

Tôi xin chia sẻ với quý anh chị một cảm nghiệm nước trời trong trần thế.  Một hôm trước thánh lễ tôi ngồi nhìn lên cây thánh giá khổ nạn Đức Kitô và tôi nhận ra đó là một biểu hiệu cho Thiên Quốc.  Mọi quốc gia đều có một là cờ để biểu tượng cho quốc gia mình và có bài ca quốc kỳ để ca tụng quốc gia của mình.  Tôi thấy thánh giá khổ nạn của Đức Kitô thật là sống động và màu nhiệm.  Tôi so sánh lá cờ của quốc gia chỉ là danh hiệu biểu tượng và nó chỉ thuộc về thế gian mà không thể cho con người tâm linh.  Nhưng Tôi có thể nhìn lên cây khổ nạn của Đức Kitô và cầu nguyện và được ơn cứu độ.  Hơn nữa biểu tượng khổ nạn Đức Kitô thích ứng cho mọi dân tộc trên toàn cầu, mọi thời gian và từng cá nhân được treo trong nhà và trên cổ mình.  Tôi nhận ra kinh Lạy Cha là một bài hát ca tụng Thiên Chúa và là bài ca Thiên Quốc.  Tôi nhận thấy Đức Kitô âm thầm thiết lập Thiên Quốc nơi trần thế quá là màu nhiệm.  

Quý anh chị thân mến, chúng ta được Thiên Chúa ban tặng ân sủng bằng mạng sống của Đức Kitô và các thánh nhân.  Các thánh nhân chứng kiến cho ta Đức Kitô là con Thiên Chúa và ta đang thừa hưởng tâm linh khôn ngoan của họ.  Chúng ta hãy hãnh diện là người Công Giáo và cảm tạ Thiên Chúa và các thánh nhân.  Chúng ta xin các thánh cầu bầu cho thế giới được hòa bình và mạnh mẽ đức tin.  

Fx Vũ Viết Phương 

Wednesday, 8 September 2021

Căn tính của Đức Maria - Học hỏi Giáo Hội Tháng 10 / 2021

 Năm sự mừng, thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho Ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Mừng lễ Mẹ lên trời giúp ta hiểu thêm phần nào về căn tính của Mẹ Maria. Một căn tính thoạt nhìn rất giản đơn, nhưng chiêm ngắm sâu xa lại thấy chất đầy huyền nhiệm. Một căn tính mà ai ai đến gần bên Mẹ đều cảm thấy gần gũi thân thương. Một căn tính mà ai ai cũng đều có ít nhiều cảm nhận qua trong đời mình. Giới hạn của bài viết này là nói về căn tính đó - căn tính của một người Mẹ yêu thương – vô điều kiện.

Mẹ nào mà chẳng thương con của mình, đứa con mình rứt ruột mang nặng đẻ đau – đó là câu nói thường được nêu lên khi nói về quan hệ mẫu tử. Nhưng giả sử đứa trẻ đó không phải con mình sinh ra, người phụ nữ đó có còn yêu đứa trẻ đó như con ruột của mình không? Đó là điểm khác biệt của Mẹ Maria – yêu thương không điều kiện. Tiệc cưới Cana, Mẹ coi đó như hôn lễ của con mình, coi như trách nhiệm của người trong nhà chứ không phải của một người khách tham dự. “Họ hết rượu rồi,” câu nói đánh động đến Con của Mẹ là Giê su, nơi Mẹ đặt tin tưởng Người có thể làm được điều gì đó cho tình cảnh hiện tại, giống như niềm tin Mẹ đặt số phận mình vào tay Thiên Chúa qua lời nói “Xin Vâng”. Đó cũng là điều lý giải tại sao thường thấy những đôi bạn trẻ phó thác đời sống hôn nhân trong tay Mẹ, những người đi tu phó thác đời sống thánh hiến trong tay Mẹ, và cả những khi đường đời vất vả chông chêng như con thuyền trên biển cả, con cái lại tìm về với Mẹ, vì tình Mẹ như máng chuyển ơn lành của Thiên Chúa khi đời sống con cái của Mẹ “hết yêu thương và nhẫn nại rồi.”

Lễ Mẹ lên trời, Tin Mừng không nói gì về Mẹ ở trên trời như thế nào, nhưng nói về Mẹ ở trần thế với tinh thần Thiên Đàng – tinh thần cho đi, chia sẻ quên mình. Năm sự vui, thứ nhất thì ngắm, Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave, Ta hãy xin cho được lòng yêu người.  Tinh thần cho đi của Mẹ nằm ở chữ hối hả lên đường, khi nghe tin chị họ đã có thai được sáu tháng. Tinh thần cho đi vượt trên sự mệt nhọc của những ngày đầu mang thai, vượt trên chặng đường dài đi bộ dưới thời tiết gay gắt của cái nắng sa mạc. Tinh thần cho đi của Mẹ khi Mẹ thấy và đặt nhu cầu của người chị họ Isa lên trên nhu cầu của bản thân mình. Tinh thần cho đi là xin cho Con được yêu người, và mục đích của cho đi là danh Chúa được ca tụng qua lời kinh Magnificat: “Linh hồn tôi tung hô Chúa vì người đã thương đến phận hèn tôi tớ…”  

Con gái nhờ Đức của Cha, con trai nhờ Đức của Mẹ. Dấu vết căn tính của Mẹ Maria có thể thấy rõ qua cuộc sống cũng như sứ mệnh rao giảng của Chúa Giêsu. Yêu thương vô điều kiện và cho đi cho đến chết. Cho đi bản thân mình thành của ăn cứu độ nhân loại. Yêu thương và tha thứ cho những kẻ sỉ nhục giết hại mình. Cả trong cơn cùng cực trên thập giá vẫn nghĩ cho người khác. “Đây là con Bà -  Đây là Mẹ Con.” Trao tặng phó thác nhân loại trong vòng tay từ ái yêu thương của Mẹ. Nhắc nhớ nhân loại cuộc sống có mẹ đồng hành, khốn khó chạy đến cùng Mẹ.

Xin Đức Mẹ phù hộ chúng con, sống trần thế với giá trị Thiên Đàng như Mẹ, để chúng con cũng  được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng. Amen.

 

Lm. Giuse Nguyễn Phát Triển, SVD 

Saturday, 4 September 2021

Bản Tin Ultreya Tháng 9-2021: Sống đức ái trong gia đình

Bản Tin Ultreya Tháng 9-2021

Sống đức ái trong gia đìnhQuý Anh Chị Cursillista rất thân yêu, Thầy đang nhìn chúng ta và nhắn gửi người Cursillista ngày xuống núi sống Ngày Thứ Tư khi lãnh nhận Sứ Vụ Lệnh: “Chúa Kitô tin tưởng nơi con.” Chúng ta yêu thương đáp lại: “Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa.” Thầy sai chúng ta Phúc Âm Hóa môi trường Gia Đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Chúng ta hân hoan lên đường Thánh Hóa đời sống Gia Đình bằng Sống Đức Ái trong Gia Đình theo lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô: “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1 Cor. 13:7). Thân ái trong Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô, Hiền Mẫu Maria Từ Ái, và Thánh Phaolô.° Decolores. Sydney ngày 31.8.2021. Lm. Paul Chu Văn Chi

(còn tiếp..)

Xem thêm trong PDF link phía dưới

Full PDF Đọc tại đây

Thursday, 2 September 2021

Cùng Mẹ Mân Côi sống bác ái huynh đệ: Cầu nguyện cho Việt Nam

 Cùng Mẹ Mân Côi sống bác ái huynh đệ: Cầu nguyện cho Việt Nam

LÁ THƯ LINH HƯỚNG THÁNG 9 - 2021

Cùng Mẹ Mân Côi sống bác ái huynh đệ: Cầu nguyện cho Việt Nam 


“Này Là Con Bà. Này Là Mẹ Con.” (Jn. 19:26) Đức Kitô chia sẻ tình mẫu tử với mọi Kitô hữu và Mẹ Maria vui vẻ lãnh nhận mọi huynh đệ của con mình thành con mình.  Linh hồn tôi ngợi khen Đức Kitô, thần khí tôi cảm tạ ơn Ngài.  Tâm linh của con người cần Cha trên Trời, Đức Kitô là bạn tình yêu, thầy hướng dẫn Chúa Thánh Thần và Đức Maria là Mẹ linh thiên của ta.  Gia đình Thiên Quốc là hồng ân cao cả mà Đức Kitô ban tặng cho nhân loại.  

Trong cầu nguyện của Mẹ Têrêsa Calcutta, Đức Kitô kêu gọi Mẹ Têrêsa sáng lập dòng với y phục: “Ơn gọi của con là yêu thương, và chịu đau khô và cứu rỗi linh hồn, bằng cách con theo lời Ta để thỏa lòng trái tim Ta mà Ta ước muốn con làm theo.  Con sẽ mặc y phục Ấn Độ đơn sơ hoặc như Mẹ Maria của Ta đã mặc – đơn giản nghèo nàn.  Y phục dòng thể hiện thánh thiện vì là hiệu tượng của ta.” Đức Kitô chia sẻ hình ảnh của Mẹ Maria cho Mẹ Têrêsa.  Hình ảnh ấy nói nên đời sống của Mẹ Maria, Mẹ là người chọn sống nghèo nàn đơn sơ sống với những người đau khổ nghèo đói trong dân Do Thái thành Nazareth xưa kia.  Nhưng giàu tình yêu thương và hùng mạnh chịu đựng đau khổ.  Mẹ phục vụ bái ái cho dân nghèo vô trí thức thành Nazareth mà anh em của Mẹ Maria khinh bỉ, “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria.” (Mt.13:54)  Dân thành Narareth bị kinh bỉ, “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?” (Gn. 1:45)  Tinh thần phục vụ của Đức Maria vượt trên đôi mắt nghèo nàn của thế gian mà Mẹ muốn yêu mến những kẻ yếu đuối loại bỏ như Thiên Chúa yêu mến họ.  

Bởi đâu Mẹ Maria có tinh thần bác ái huynh đệ như thế?  Và tinh thần bác ái có ân sủng gì?  Lẽ dĩ nhiên tinh thần bác ái là hình ảnh của Thiên Chúa luôn nhìn đến những kẻ nghèo nàn loại bỏ.  Thiên Chúa mời gọi gia đình Thánh Gia hãy sống nghèo nàn và bác ái đến huynh đệ kẻ nghèo.  Khi phục vụ bác ái cho kẻ nghèo nàn với tình yêu chân thật thì tình yêu bên trong được triển nở và nhận thức cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa đang yêu mến bên trong nội tâm của Mẹ Maria.  Con người yêu thương được kẻ nghèo nàn loại bỏ như chính mình và nhận họ là huynh đệ mình thì con người mới ý thức được chân lý tình yêu là gì và chính Thiên Chúa là Tinh Yêu.  Và đó là ân sủng của tinh thần bác ái mà ta biết yêu thương.  Sống trong yêu thương ấy thì ta nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện giữa nơi ta phục vụ, như Mẹ Terêsa nhìn thấy Đức Kitô trong anh vô gia cư nằm trên vỉa đường.  

Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa chiếu trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. (Lc. 1:35)  Đức Mẹ luôn luôn cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa bên trong nội tâm và yêu mến phục vụ những kẻ nghèo nàn huynh đệ.  Mẹ luôn phó thác tin yêu vào Thiên Chúa và âm thầm phục vụ quan tâm.  Tình yêu bên trong là đủ cho Mẹ vững mạnh vượt qua mọi sự thách đố và đau khổ.  Kinh nghiệm tình yêu này trở thành nền tảng tình yêu vững mạnh khi Mẹ đương đầu với cái chết của con mình.  

Trong lịch sử Giáo Hội Đức Maria đã hiện ra trên nhiều nơi và kêu gọi nhân loại hãy cầu nguyện với Mẹ để xin Thiên Chúa giữ bình an và cứu rỗi những người nghèo đói loại bỏ.  Mẹ vẫn đang mang tinh thần phục vụ cho kẻ nghèo nàn bằng cách cầu xin Thiên Chúa cứu rỗi.  

Đặc biệt thế giới đang gặp vấn nạn của dịch Covid-19 mà cướp đi biết bao nhiêu mạng sống con người.  Tôi tin rằng Đức Mẹ đang cầu bầu Thiên Chúa trước thánh nhan Ngài, xin uy quyền của Thiên Chúa cứu chữa nhân loại.  Đất nước Việt Nam ta đang đau khổ chiến đấu với đại dịch.  Mẹ La Vang Việt Nam đang phục vụ với Giáo Hội Việt Nam và tình huynh đệ Việt Nam trên toàn cầu đang trông nhìn đến cho đất nước dân tộc Việt, xin Thiên Chúa cứu chữa.  Chúng ta hãy cùng Mẹ cầu bầu Thiên Chúa và cùng Mẹ phục vụ cho tình huynh đệ đất nước Việt Nam.  Đồng thời chúng ta cũng xin phó thác những người bị tử vong cho Thiên Chúa.  Những gì thế gian loại bỏ Thiên Chúa đều lãnh nhận và thánh hóa như các thiên thần của Thiên Chúa.  

Lm. Fx. Vũ Viết Phương, SVD 


Thursday, 12 August 2021

Bản Tin Ultreya Tháng 8-2021: Sống yêu thương để được hạnh phúc vĩnh cửu

Bản Tin Ultreya Tháng 8-2021

Sống yêu thương để được hạnh phúc vĩnh cửuThứ Hai tuần trước, như thường lệ, tôi vào Dòng Kín ở Nedlands để thăm các Soeurs.

Có một Soeur người Úc đã 78 tuổi chia sẻ một suy nghĩ như sau : “Mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, tôi luôn luôn bị khựng lại ở câu ‘và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, vì thật sự tôi chưa thể thực hiện phần thứ hai của câu kinh nầy. Ngoài mặt thì tôi nói tha nhưng trong lòng tôi vẫn không thể quên những nợ nần của chị em.” Bà ấy tiếp tục : “Cha nghĩ sao, nếu như đó là điều kiện để được Chúa tha, nghĩa là có tha cho người khác thì mới được Chúa tha cho tôi, thì khổ thân tôi quá !

Chỉ còn cách là cứ tin vào lòng nhân hậu của Chúa dù tôi chưa thể tha thứ những lỗi lầm của chị em thì Chúa vẫn tha thứ những lần tôi xúc phạm đến Ngài, vì Ngài yêu tôi vô điều kiện. Ngài không cần tôi phải làm gì cho Ngài rồi Ngài mới yêu thương tôi.

Hạnh phúc quá !” (còn tiếp..)

Cha Phạm Quang Hồng - LH PT Perth


Xem thêm trong PDF link phía dưới

Full PDF Đọc tại đây

Sự Quan Phòng Thiên Chúa Trong Đời Sống

 Sự Quan Phòng Thiên Chúa Trong Đời Sống

Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, nhưng Cha các con trên trời nuôi nấng chúng! Các con không quí trọng hơn chúng sao? (Mt. 6:26)

Nếu Thiến Chúa tắt đi hơi thở của tình yêu, thì cả vũ trụ sẽ thành điêu tàn.  “Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” (STK 2:7) Ai ai cũng cần sức sống của tình yêu để sống, mà Thiên Chúa là tình yêu.  Những gì Thiên Chúa tạo dựng, đều là tốt đẹp và Ngài luôn chăm sóc và gìn giữ.  Đó là sự quan phòng của Thiên Chúa.  Nhưng thế gian luôn phản lại Thiên Chúa và muốn hủi diệt những gì Thiên Chúa tạo dựng.  “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Gn 15:18)  Tình yêu Thiên Chúa cao vời và tôn trọng sự tự do của con người để lựa chọn Thiên Chúa hay thế gian.  Nhưng sự quan phòng của Thiên Chúa không một mực thay đổi vì Thiên Chúa biết là con người không thể nào sống ngoài tình yêu của Thiên Chúa và linh hồn của con người luôn cần tình yêu.  Vì tình yêu là nền tảng động lực phát sinh nhiều hoa lợi như gia đình hạnh phúc, sức mạnh cho công ăn việc làm, bạn hữu và gìn giữ bình an. 

 

Sự Quan Phòng của Thiên Chúa trong Cựu Ước

Thiên Chúa chọn dân Do Thái là dân riêng của Ngài và Ngài chăm sóc gìn giữ.  Khi gặp nạn đói Ngài đưa dân Do Thái vào Ai Cập để tránh nạn đói.  Do Thái bị Ai Cập bách hại làm nô lệ và Thiên Chúa đưa Do Thái ra khỏi Ai Cập đi qua biển Đỏ.  Môi-Sen là người lãnh đạo của dân Chúa và dẫn họ vào đất hứa.  Nhưng con người nhiều yếu đuối và chống đối lại Thiên Chúa và không nhận biết tình yêu quan phòng của Ngài. 

Điều quan phòng cao quý nhất là Thiên Chúa tuyển chọn các tiên tri biết phụng sự vâng phục Ngài và hướng dẫn giảng dạy dân Ngài là có đấng sáng tạo là Thiên Chúa tình yêu thương.  Có sự hướng dẫn của các tiên tri chân chính là giúp con người biết sống chính nghĩa và trở nên thánh thiện.  Hơn nữa sẽ giúp ích cho đời sống tâm linh của con người.  Nhưng thế gian lợi dụng con người và len lút vào hàng ngũ của các vị tiện tri để mờ áng sự giảng dạy lời của Thiên Chúa.  Thiên Chúa báo lời tiên đoán cho các vị tiên tri là Ngài sẽ sai con một của Ngài đến thế gian để kiện toàn lời giảng dạy của Ngài.  Một sự hồng ân quan phòng ban cho toàn cầu và đến tận cùng trái đất.  Và sẽ được thấm nhuần vào trên mọi văn hóa và thời gian. 

 

Đức Kitô là sự Quan Phòng bao la cho mọi dân tộc

Đức Kitô đến thế gian để con người được hưởng sự quan phòng của Ngài.  Thiên Chúa lôi kéo ta đến Đức Kitô để ta nhận biết Thiên Chúa và xây dựng tình yêu thương với Đức Kitô để được nương nhờ ơn cứu độ.  Được xây dựng tình yêu thương với Đức Kitô là ta được vào sự quan phòng của Ngài.  Mọi dân tộc và cá nhân được trực tiếp cầu xin với Đức Kitô và phù trợ cho ta và ta được gần gũi với Thiên Chúa.  Đức Kitô mạc khải Chúa Cha cho con người để con người có niềm hy vọng của đời sau và nhận thức được Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và quyền năng.  Hơn nữa Đức Kitô để lại Phúc Âm cho Giáo hội để con người biết sống trong chân lý và là nền tảng của đời sống. 

Đức Kitô thiết lập Giáo Hội qua kêu gọi môn đệ và mục tử mà Thiên Chúa tuyển chọn để hướng dẫn và phục vụ cho nhân loại.  Ngày nay gia đình Thiên Quốc được trải trên toàn thế giới mà kinh lạy Cha nguyện rằng: nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  Nhà thờ và Thánh Lễ trên toàn cầu để con người được gần gũi với Thiên Chúa.  Thiên Chúa nuôi dưỡng linh hồn con người bằng mình máu thánh của Đức Kitô để con người có bình an và tình yêu. 

Giáo Hội là sự quan phòng cho ta

Giáo Hội là nền tảng đức tin của Kitô Giáo.  Giáo Hội phải là hình ảnh của Thiên Chúa như Đức Kitô và Giáo Hội đang phục vụ trên toàn cầu là từ Thiên Chúa Ba Ngôi.  Thiên Chúa gìn giữ Giáo Hội nghĩa là Thiên Chúa gìn giữ đời sống và đức tin của ta được bình an và tương đồng yêu thương.  Con người cần sức mạnh của bình an và yêu thương thì con người mới phát sinh nhiều hoa quả tốt đẹp cho đời sống.  Tình yêu Thiên Chúa ẩn nấu giống như con người cần oxygen để sống mà con người không nhìn thấy và cảm thấy oxygen.  Đây là sự quan phòng căn bản nhất của Thiên Chúa ban cho con người.  Nhân thế con người phải tự mình dùng đức tin để nhận thức sự hiện diện của Thiên Chúa trong Giáo Hội. 

Kinh Thánh và Thần Học là tài sản của Giáo Hội mà không thể bị điêu tàn và đó là sự quan phòng của Thiên Chúa.  Các thánh tử đạo làm chứng đức tin cho Giáo Hội là sự quan phòng cho ta.  Các thánh nhân cảm nhận sự màu nhiệm tình yêu Thiên Chúa và là khuynh hướng linh đạo giúp đời sống tâm linh cho ta. 

 

Sự Quan Phòng của Thiên Chúa ban cho ta

Tôi linh hướng cho một chị và tôi hỏi chị, “chị có cảm thấy chị sống theo thánh ý của Thiên Chúa không?”  Chị đáp lại, “thưa cha, con không thể nào làm theo thánh ý Chúa được, nhưng con chỉ biết là con sống trên tình thương xót của Chúa thôi.”  Câu trả lời của chị làm cho tôi và lẫn cả chị cũng không ngờ với câu trả lời này.  Câu trả lời rất là chính xác.  Không có ai làm theo thánh ý Thiên Chúa được ngoài trừ Đức Kitô.  Con người chỉ có nương nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa và đó chính là sự quan phòng của Thiên Chúa săn sóc cho con người. 

Thiên Chúa thánh hóa từ sự đau buồn, bóng tối, điêu tàn của ta thành diễm phúc, yêu thương và mừng vui.  Ví dụ như sự điêu tàn của chiến tranh Việt Nam và ngày nay con cháu Việt được diễm phúc.  Giáo Hội Việt Nam bị bách hại năm xưa nhưng ngày nay Giáo Hội Việt công hiến đức tin và ơn gọi cho Giáo Hội hoàn vũ năm châu.  Qua sự bách hại của Thánh Phaolô mà Thánh Phaolô mới biết Đức Kitô.  Đây là sự màu nhiệm công trình của Thiên Chúa mà con người không thể thấu hiểu được. 

Chúng ta không thể nào nhận ra được sự quan phòng của Thiên Chúa đang xẩy ra trước mắt ta, nhưng ta có thể phản ảnh lại đời sống của ta và nhặt lại những thời khắc màu nhiệm mà Thiên Chúa chăm sóc, đưa ta vượt qua những lúc đau khổ, điêu tàn hoặc trong bóng tối, thì ta nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa.  Mọi người chúng ta đều nương nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa để vượt qua mà sống.  Khi ta phản ảnh lại những thời khắc màu nhiệm ấy sẽ củng cố đức tin và nhận ra Thiên Chúa là đấng đáng được tôn thờ sùng kính và Thiên Chúa của sáng tạo.  Hơn nữa nhận thấy Phúc Âm được tái sinh trong đời của mình và Đức Kitô chính là con Thiên Chúa đã giáng trần cho ta.  Đại hồng ân quan phòng. 

Lm. P. Xavie Vũ Viết Phương, SVD 

Monday, 5 July 2021

Linh đạo trẻ thơ theo Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu

 Biến đổi thế giới giản đơn dễ dàng như con đường thơ ấu Thánh Têresa Hài Đồng Giêsu

https://youtu.be/7knuLc5tMdg

Monday, 28 June 2021

Bài chia sẻ về ơn gọi Cursillo và câu hỏi: Con có yêu mến Thầy hơn .. không?

Bài chia sẻ về ơn gọi Cursillo và câu hỏi: Con có yêu mến Thầy hơn .. không?

Mến chúc PT Cursillo Úc Châu ngày lễ tuyệt vời 
BTT

Friday, 11 June 2021

Cầu Nguyện và Thánh Lễ - F.X Vũ Viết Phương, SVD

Học hỏi Giáo Hội Tháng 7 / 2021

Cầu Nguyện và Thánh Lễ

Khi cầu nguyện, các con đừng lải nhải như dân ngoại; họ tưởng rằng cứ nói nhiều thì sẽ được nhận lời. Đừng bắt chước họ; vì Cha biết các con cần gì trước khi các con xin Ngài. (Mt. 6:7-8)

Chuyện cổ tích Sáng Thế, Thiên Chúa đàm thoại trực tiếp với Adam tạo nên khái niệm của sự cầu nguyện cho nhân loại.  Hình ảnh ấy nói nên Thiên Chúa là Đấng quyền năng sáng tạo và con người cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện.  Dẫn tiếp trong lịch sử Do Thái Giáo, Thiên Chúa đàm thoại với các tiên tri để hướng dẫn nhân loại bằng 10 điều răn và phải giữ ngày Sabbath.  Ngày Sabbath là ngày thứ bảy nghỉ ngơi không được phép làm việc gì, chỉ có cảm tạ và ca tụng Thiên Chúa, như Thiên Chúa nghỉ trong ngày thứ bảy sau khi tạo dự vũ trụ. 

Đức Kitô đến và chỉ dạy sự quan trọng của việc cầu nguyện.  Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, “bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.” (Gn. 14:13) Ngài chỉ dạy môn đệ cầu nguyện là tôn vinh Chúa Cha và mong nước Cha trị đến như trong Kinh Lạy Cha.  Trong đời sống của nhân loại cầu nguyện rất là quan trọng cho đời sống tâm linh.  Cầu nguyện không, vẫn chưa đủ giúp cho con người gần gũi với Thiên Chúa, nhưng Ngài còn thiết lập bí tích Thánh Thể để tưởng nhớ sự chết và sự sống lại của Ngài trong bữa tiệc ly.  Bữa tiệc ly cuối cùng biểu lộ tình yêu thương giữa Đức Kitô và môn đệ là tiệc tình yêu (Agape).   Ngài dùng bánh và rượu để biểu lộ Mình và Máu của Ngài là ơn tha thứ cho con người và đó là bí tích linh thiêng liên kết con người với Thiên Chúa.  Đức Kitô xin làm theo thánh ý Thiên Chúa và thành qủa của ngày nay trên mọi dân tộc đều có bí tích thánh thể và đó là công trình Chúa Thánh Thần tác động trên con người.  Nhân thế cầu nguyện và thánh lễ rất là quan trọng cho đời sống tâm linh của con người. 

Sau khi Đức Kitô về trời, các môn đệ tụ họp và tiếp tục cầu nguyện và thánh thiện dùng bữa ăn để tưởng nhớ Đức Kitô.  Nhưng qua thời gian truyền bá Phúc Âm, giáo dân đánh mất đi sự thánh thiện của cầu nguyện và bữa tiệc ly.  Thánh Phaolô chỉ trích và hướng dẫn họ; “Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được.” (1 Cor. 10:22)  Thánh Phaolô luôn luôn yêu mến và chung thành với Đức Kitô.  Khái niệm bí tích Thánh Thể của Thánh Phaolô là thánh thiện, yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa mà giúp Ngài được gần gũi với Đức Kitô và sẵn sàng chết cho Đức Kitô.  Thánh Phaolô nhìn bữa tiệc ly của Đức Kitô là một tình yêu hy sinh vô biên mà ghi ấn vào trong tâm hồn của Ngài; “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. (1 Cor. 11:23-27)

Trong thời kỳ sơ khai, Giáo Hội gặp rất nhiều thách đố trong tư tưởng thần học; như Phúc Âm, Bí Tích, Kitô học, và phụng vụ.  Ngày nay ta đang thừa hưởng tư tưởng trưởng thành thần học của Giáo Hội là những công trình của các vị triết thần học gia biện hộ tranh cãi để xây dựng nền tảng Giáo Hội.  Năm 150 triết học gia Justin Martyr là người khởi đầu lý luận về bí tích Thánh Thể và đến năm 300 Thánh Lễ mới được kết thành bộ phụng vụ và được nhận là Thánh Lễ của Giáo Hội Kitô giáo.  Sự đúc kết được bao gồm có tính chất thần học của Thánh Lễ, là Bí Tích, chức vị phục vụ của Thánh lễ.  Chương trình Thánh Lễ bắt đầu đọc lời Chúa và bài giảng lễ.  Phần Hai lời nguyện và hôn chúc bình an.  Phần Ba là dâng bánh và rượu lên chủ tế.  Phần Bốn là cử hànhThánh Thể.  Phần Năm là cho giáo dân rước bánh và rượu bởi thầy phó tế.  Phần Sáu là xin tiền đóng góp. 

Năm 387, Thánh Ambrose Thần học gia giải thích bí tích Thánh Thể không phải chỉ là bánh và rượu mà là chính Mình và Máu Thánh của Đức Kitô.  Năm 1264 Thánh Thomas Aquinas yêu cầu Mình và Máu Đức Kitô không chỉ có hạn chế trong Thánh lễ, nhưng cần được phải tôn vinh chầu Mình và Máu Thánh Chúa ngoài Thánh Lễ và có ngày lễ kính Mình và Máu Đức Kitô.  1962-1965 Công Đồng Vatican II thay đổi Thánh Lễ từ tiếng Latin thành ngôn ngữ của mọi dân tộc. 

Sự tiến trình thay đổi hình thức phụng vụ của Thánh Lễ từ bữa tiệc ly của Đức Kitô và ngày nay đã trải qua hơn 2000 năm.  Thánh Lễ vẫn được cử hành trang nghiêm thánh thiện và màu nhiệm và được nhận thức là trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu.  Đây là biểu hiện do Chúa Thánh Thần mạc khải trong thế gian như Đức Kitô nói: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.” (Gn 16:13)  

Màu nhiệm linh thiêng là bản chất chỉ có nơi cung nhan của Thiên Chúa.  Thánh Lễ cũng là màu nhiệm linh thiêng vậy trong Thánh Lễ dĩ nhiên có sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Đức Kitô hiện diện trên Linh Mục và thánh hóa bánh và rượu thành Mình và Máu thánh của Ngài.  Ta dự Thánh Lễ là ta được xứng đáng hiện diện trước tôn nhan của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Kinh Tạ Ơn II trong phần Thánh Lễ đọc: “Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.  Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Đức Kitô thiết lập Thánh Thể là vì ta, là để giúp ích cho đời sống tâm linh của ta và được liên kết với Thiên Chúa.  Giáo Hội cử hành Thánh Lễ và chầu mình thánh Chúa để ta được cầu nguyện với Thiên Chúa.  Đức Kitô vẫn đang phục vụ cho nhân loại trong mọi văn hóa và từng cá nhân.  Thánh Lễ và cầu nguyện đều là quan trọng cho đời sống tâm linh của ta mà Chúa Thánh Thần đang tác động trong Giáo Hội.  Không có thánh nhân nào mà không cầu nguyện.  Việc cầu nguyện là quan trọng cho mọi người.  Cầu nguyện là thời gian ta chia sẻ tâm tình với Thiên Chúa và xin ân sủng để giúp ta vượt qua những khúc gian truân.  Sự đáng tiếc là Thiên Chúa luôn luôn hiện diện giữa đời ta mà ta vô ý thức không biết cầu nguyện chia sẻ với Thiên Chúa và xây tình yêu thương với Ngài.  Hoặc ta chưa có đạt niềm tin vào lời nguyện của mình. 

Đức Kitô đến nơi im vắng để cầu nguyện để nhận ra thánh ý Chúa Cha.  Lời cầu nguyện của Đức Kitô khi cầu nguyện với Thiên Chúa: “xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc. 22: 42) Lời cầu nguyện không có than vấn nhiều lời, hoặc trách móc.  Ngài chia sẻ với Thiên Chúa sự thật của cái cảm giác con người là đau đớn kinh sợ, nhưng thánh ý Chúa Cha vẫn là quan trọng.  Cách thức cầu nguyện của Đức Kitô hướng dẫn ta cầu nguyện khi ta giáp mặt với sự gian truân thách đố. 

Giáo Hội cử hành Thánh Lễ mỗi ngày và có nhà thờ trang nghiêm thánh thiện để ta đến với Thiên Chúa.  Ân sủng đang hiện diện ở giữa ta.  Điều trước nhất là ta hãy chủ động yêu mến Thánh Lễ và cầu nguyện, còn việc thánh thiện là để Thiên Chúa thánh hóa ta. 

Declores

F.X Vũ Viết Phương, SVD

Thursday, 22 April 2021

TỘI VÀ TÔI - Lm. FX Vũ Viết Phương, SVD

TỘI VÀ TÔI

Trong tiếng Việt có hai chữ “Tội” và “Tôi” chỉ khác nhau là cái dấu nặng nhưng nó nói nên sự liên quan.  Mọi Tội bởi Tôi mà ra.  Trong Tôi có nhiều cái cản trở như: ganh tị, dục tính, danh vọng, nóng tính, tham vọng và độc tài.  Những cá tính ấy làm mù quáng con người chân chính của ta và gây ra tội lỗi.  Đức Kitô nhận thấy sự tội lỗi của con người và cầu xin với Thiên Chúa rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. (Lc. 23:34)  Nhưng từ tội lỗi, Đức Kitô thiết lập bí tích tha tội. 

Tháng vừa qua chúng ta vừa mừng lễ Chúa Phục Sinh cũng vì tưởng nhớ đến tội lỗi của nhân loại và ơn cứu rỗi.  Ngày nay ta nhìn lên thập giá của Đức Kitô để xin tha thứ và được ơn cứu rỗi.  Cũng như ông Môisen đã treo con rắn lên cây đồng trong hoang địa để được cứu chữa.  Ngày nay Giáo Hội vẫn đang duy trì bí tích giải hòa để con người được thánh hóa bởi hồng ân tha thứ của Thiên Chúa.  Bí tích giải hòa là phần quan trọng cho đời sống tâm linh của ta.  Ân sủng tình yêu tha thứ luôn luôn sẵng sàng cho ta, chỉ là sự quyết định của ta có đến xin Thiên Chúa ơn tha thứ và thánh hóa hay không. 

Tội là gì? Vua David cảm nhận rằng: “tội lỗi của tôi luôn luôn trước mắt tôi.” (Tv. 51:5) và Đức Kitô nói: “Ai trong các ông sạch tội thì ném đá chị này trước đi” (Gn. 8:7)  Ai ai cũng cảm nhận rằng khi ta xúc phạm tổn thương đến người khác thì ta cảm nhận có sự bất an, buồn phiền và hối hận.  Ai ai cũng cảm nhận có sự cám dỗ và thúc đẩy ta thực hiện việc sai lầm.  Tội là một động lực đẩy ta xúc phạm đến người khác và cũng xúc phạm đến Thiên Chúa mà đưa ta xa lìa với tình yêu Thiên Chúa.  Sau đó tâm hồn ta bị rơi vào cảnh bất an và rối loạn.  Thiên Chúa không bao giờ gây nên tội lỗi mà là được phát xuất bởi từ thần ác Satan.  Ma quỷ lợi dụng cái Tôi của ta để gây ra tội lỗi.  Nó lợi dụng ta qua lý trí tư tưởng mà suy xét sai lầm làm cho những điểm của cái Tôi để ta sợ hãy, no âu, tranh đua, ganh tị rồi đưa đến tội lỗi.  Đức Kitô nói: “tự bên trong mà xuất ra, và làm cho người ta ra nhơ uế.”  (Mc. 7:23)  

Bí tích hòa giải có quan trọng không?  Có lẽ nhiều người thắc mắc rằng tại sao đạo giáo khác họ không cần xưng tội mà họ vẫn bình an?  Hoặc có người thắc mắc là tại sao mình xưng tội rồi lại phạm tội, vậy xưng tội làm gì?  Điều thứ nhất là nếu con người không có tội lỗi thì Đức Kitô không cần phải đến.  Mục đích Đức Kitô đến để con người được ơn cứu rỗi, “Thiên Chúa không sai Con đến thế gian để lên án, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu thoát.” (Gn. 3:17)  Sự xưng tội là giúp đời sống tâm linh của ta được bình an và thánh hóa.  Mọi người công giáo đều cảm nhận rằng khi ta xưng với linh mục trong tâm tình chân thật và được ban phép lành, thì lập tức ta cảm nhận được thanh sạch và bình an.  Đó là ân sủng tha thứ từ Thiên Chúa.  Nếu ta không đến xưng tội thì lẽ dĩ nhiên ta không được cảm nhận sự tha thứ và thanh sạch.  Được cảm nhận tình yêu Thiên Chúa thì đức tin thêm vững mạnh và hiểu được Thiên Chúa là Đấng có quyền tha thứ.  Nhân thế bí tích Hòa Giải có sự giúp đỡ cho đời sống tâm linh của ta và là quan trọng.  Câu thắc mắc thứ hai: xưng tội rồi lại tái phạm tội.  Vì ta là phàm nhân và mọi sự ta không thể nào thập toàn hoàn mỹ.  Nếu ta không xưng tội thì dần già đời sống dẫn ta đi vào cảnh xa lìa Thiên Chúa và không còn biết tội là gì và đời sống của ta không còn sự hy vọng cho đời sau.  Mỗi khi xưng tội là ta kiểm điểm xét lại đời sống của mình để ta không còn phán đoán người khác và thông cảm đến họ.  Qua sự tái phạm tội ta nhận ra được tình yêu tha thứ của Thiên Chúa quá bao la và việc chung thành của Ngài luôn luôn bao dung.  “Thầy không bảo với con là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt. 18:22)  Mỗi lần xưng tội là lại một lần mới xây dựng tình yêu thương với Thiên Chúa.  Xưng tội rồi tái phạm tội là cơ hội thánh hóa đời sống tâm ling của ta. 

Năm Thánh 2010, Thánh Gioan Vianney được giáo hội tôn vinh là Năm Linh Mục của Giáo Hội (Year For Priests).  Ngài là vị linh mục học thức kém.  Sau khi chịu chức linh mục, ngài được sai đến giáo xứ miền quê của Curé d'Ars nước Pháp.  Đời sống linh mục của ngài là khuyên giáo dân siêng năng xưng tội.  Giáo dân từ mọi miền đổ về giáo xứ của ngài để xin xưng tội.  Ngài có thể ngồi giải tội trong 16 tiếng một ngày.  Ngài tin rằng bí tích giải tội sẽ giúp ích cho linh hồn của con người.  Ngài nói; “Chúng ta rất diễm phúc là có bí tích giải hòa cho tâm hồn đau thương của ta.  Chúng ta không thể hiểu được tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.  Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy sự yếu đuối của ta.  … Khi ta bị bệnh hoạn ta đến gặp bắc sỹ để chữa.  Nhưng khi ta phạm tội ta cũng đến Thiên Chúa để chữa lành.”  Tại Tây Ban Nha việc xưng tội thường xuyên là việc quan trọng đối với Thánh Têrêsa Avila.  Têrêsa xưng tội với các linh mục dòng Đaminh và dòng Tên.  Ngài hình dung khi xưng tội; “khi ta xưng tội là Đức Kitô đứng đàng sau linh mục để tha tội cho ta.” 

Để đúc kết câu thắc mắc trên, qua hai vị thánh nhân ta nhận thấy linh hồn ta cần được thanh tẩy thường xuyên.  Hòa giải là một trong bảy bí tích.  Bí tích là sự màu nhiệm của Thiên Chúa.  Linh hồn ta cần sự nuôi dưỡng của Thiên Chúa và đồng thời linh hồn cũng cần thanh tẩy.  Khi bên trong ta được thanh sạch thì thể hiện bên ngoài cũng được diễm phúc. 

“Cái Tôi” là gì? theo Phật Giáo được gọi là “Ngã”.  Trong tâm lý học “cái Tôi (Egoism)” là động lực của lý trí chính mình mà đưa đến hành động bên ngoài.  Lý trí phụ thuộc về thể xác mà có năng lực ảo tưởng, ước vọng, quả quyết, suy nghĩ phán đoán, và tâm lý mà nó tạo dựng cá tánh bên trong ta dựa trên sự hiểu biết của mỗi người.  Lý trí là cầu nối nhận thức giữa tâm hồn và bên ngoài, và phản ứng của những sự việc xẩy ra, ví dụ bực tức, ganh tị, dục vọng, yêu thích, đam mê, danh vọng và tranh đua.  Khi ta sống với lý trí thì ta bị lệ thuộc vào tư tưởng của mình và cho mình là đúng (Self Centre) mà không ý thức được sự cảm xúc của tâm hồn và bị mù quáng đến người khác. 

Thiên Chúa tạo dựng con người có tâm hồn và Ngài muốn ta sống bằng tình yêu của tâm hồn.  Thà làm tôi cho Thiên Chúa còn hơn là làm tôi của lý trí.  Đức Kitô chỉ trích nhóm biệt phái rằng: “Ngày Sabát  được lập nên vì loài người, không phải loài người vì ngày Sabát.  Chính vì thế mà Con Người là Chúa của cả ngày Sabát”. (Mc. 2:27-28)  Họ sống bởi lý trí để giữ lề luật và bị lệ thuộc vào cái Tôi.  Đức Kitô ước muốn con người sống với lòng yêu thương; “Tôi muốn Lòng Thương Xót, chứ không phải hy lễ”. (Mt. 9:13)  Khi ta cầu nguyện với tâm hồn thì ta cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa hơn là lý trí.  Xin Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan để thánh hóa lý trí và tâm hồn ta. 

Decolores

Lm. FX Vũ Viết Phương, SVD

Friday, 9 April 2021

Ultreya Tháng 4 - 2021 Đặc biệt - Video Huấn Đức chủ đề Tha thứ - Cha Phạm Quang Hồng

Gửi các Cursillista yêu thương.

Cảm ơn Chúa cho chúng con hiểu thật rõ yêu thương qua khía cạnh khó thực hiện nhất: THA THỨ.

Xin nghe lại và chia sẻ cho các Cursillista vắng mặt và rộng khắp; 


BTT LB

Tuesday, 30 March 2021

Bản tin Ultreya Tháng 4 - 2021 YÊU THƯƠNG BẰNG THA THỨ

Bản Tin ULTREYA Tháng 4 / 2021
YÊU THƯƠNG BẰNG THA THỨ❤️  ❤️  ❤️

LÁ THƯ LINH HƯỚNG

Anh chị em thân mến, 

Nhân cơ hội Phê-rô đặt câu hỏi với Chúa Giê-su về việc tha thứ cho anh em mình, Ngài đã dùng chính từ ngữ và hình ảnh của Phê-rô, đồng thời còn đẩy nó lên đỉnh cao xa hơn khiến Phê-rô cũng như mọi người không thể ngờ được: 

“Thầy không nói là bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy!” 

Một mức độ gần với tuyệt đối, gây choáng váng cho tất cả ai nghe câu trả lời này! Khi Phê-rô hỏi chuyện này, rõ ràng ông chỉ mong Chúa Giê-su đồng ý với ông, hoặc sẽ đưa ra một con số nếu không phải là bảy, thì chí ít cũng gần đâu đấy, trong tầm mức lòng con người có thể chấp nhận được, nghĩa là nó không đòi hỏi nhiều quá nơi người phải tha thứ; nghĩa là còn trong một giới hạn nhất định, và có thể đếm, nhớ hay ghi sổ được; đàng này Chúa lại đưa ra một con số cao chót vót, ‘mãi tận chín tầng mây’, ở mức độ vượt quá sức chịu đựng của mọi người! Và tại sao Chúa lại đưa ra một con số không tưởng như thế, thì hỏi rằng liệu ai có thể thực hiện cho được?


Chúa đã nêu một tấm gương sáng ngời cho mỗi người chúng ta noi theo: Ngài đã yêu thương loài người cho đến cùng tận: vì yêu thương Ngài đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Ngài tự nguyện chết thay cho mỗi người chúng ta được sống. Dẫu rằng loài người hoàn toàn không xứng đáng một chút xíu nào với tình thương cao cả vô lượng vô biên đó; nhưng Thiên Chúa đã không hề so đo, chẳng tính toán thiệt hơn, bởi vì Ngài đã sẳn lòng chấp nhận tất cả mọi phần thiệt về mình. Chỉ mong ước một điều là làm sao cứu vớt được linh hồn con người, nên Ngài đã quyết định trả bằng mọi giá: bằng chính mạng sống và danh dự của Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa, mà lại bị loài người hạ xuống tận đáy của xã hội! 

Với bản tính yêu đuối cố hữu trong con người, khi tha thứ cho anh chị em xúc phạm đến mình, chúng ta vẫn luôn muốn giữ một chừng mực, một giới hạn, một lằn ranh đỏ nhất định không bao giờ có thể vượt qua được. Nếu khi giới hạn đó bị phá vỡ, tức thì phạm nhân đó không còn có giá trị hoặc ý nghĩa gì trong cuộc đời của chúng ta nữa, nghĩa là đoạn tuyệt, là cắt đứt, là chấm hết, là loại trừ! Và như thế chúng ta vẫn còn giữ lại cho mình một phần nào đó, chứ chưa dám mạo hiểm cho hết, cho trọn vẹn, cho tất cả như Chúa đã từng cho ta. 

Vậy làm sao ta có thể sống như lời Chúa dạy cho được? Quả thật điều Chúa dạy khó ơi là khó! Con nghĩ rằng con không thể thực hiện được Chúa ơi! Con xin chịu và giơ tay đầu hàng Chúa thôi! Bất cứ lúc nào ta nghĩ như thế, là ta chỉ biết dựa vào sức riêng của mình, vẫn chưa biết cậy dựa vào Chúa, vẫn chưa tin vào Chúa đủ, vẫn chưa muốn tiếp tục học nơi Chúa. Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ rằng, ngày nào chúng con còn biết lo lắng uống thuốc, tìm mọi phương cách chữa trị bệnh tật cho thân xác, thì chúng con cũng cần chăm chút cho linh hồn chí ít là được ngần ấy, hầu chúng con được Chúa ban ơn giúp sức qua việc bền bỉ cầu nguyện, hy sinh hãm mình, ăn chay đền tội, lãnh nhận bí tích Mình Thánh Chúa với trọn tâm tình yêu mến, để con biết sống cho Chúa, và Chúa sống trong con. Và chỉ bấy giờ con mới có thể sống đúng như lời Chúa đã dạy dỗ con.● 

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ

Monday, 1 March 2021

Học hỏi Giáo Hội: Năm Thánh Giuse 2021 - Cha Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD

 HỌC HỎI GIÁO HỘI NĂM THÁNH 2021

ĐỨC THÁNH CHA PHAXICÔ CÔNG BỐ NĂM THÁNH GIUSE 

KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY THÁNH NHÂN ĐƯỢC TUYÊN PHONG 
LÀ QUAN THẦY CỦA GIÁO HỘI HOÀN VŨTrang Học Hỏi Giáo Hội
.

Hôm thứ Ba ngày 8 tháng 12 năm 2020, ngày lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Năm Thánh Giuse nhân kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân được tuyên phong là quan thầy của Giáo Hội Hoàn Vũ. Năm Thánh sẽ bắt đầu ngay từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, theo một sắc lệnh đã được Đức Thánh Cha ủy quyền cho Tòa Ân Giải Tối Cao công bố. Chúng ta cùng nhau chia sẻ một vài điểm chính trong sắc lệnh về Năm Thánh và một vài điều chúng ta cần chú ý để sống Năm Thánh Giuse cho tốt và để xứng đáng lãnh nhận các ơn ích thiêng liêng trong Năm Thánh này.

Nội Dung của Năm Thánh.

Một lần nữa với việc công bố Năm Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mang lại cho các tín hữu toàn cầu một sự ngạc nhiên. Bởi cách đây không lâu, Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa đã được mở ra, để hướng mọi người đến với Tình Thương, lòng thương xót của Thiên Chúa. Cũng vậy, với việc công bố Năm Thánh Giuse, Đức Thánh Cha cho biết, ‘Ngài thiết lập Năm Thánh Giuse để mọi thành phần tín hữu, theo gương thánh nhân, có thể củng cố đời sống đức tin của họ hằng ngày trong việc hoàn thành thánh ý Thiên Chúa.’ Đây là điểm chính của Năm Thánh Giuse – Đức Thánh Cha đã muốn là mọi người chúng ta hãy học hỏi Theo Gương Thánh Giuse; Theo gương thánh nhân bằng việc học hỏi, suy niệm về các nhân đức của Thánh Cả; bằng việc bắt chước noi theo gương sáng đời sống hằng ngày của Thánh Nhân. Cụ thể, Thánh Cả là một người Cha trong gia đình, vậy, thế nào là một mẫu gương của một người Cha trong gia đình; Thánh Cả còn là một người công chính trong việc tuân giữ các lề luật với Thiên Chúa; và Thánh Cả là một người lao động bình dân luôn khiêm nhường, và ít nói trong cách đối xử với mọi người. Quả là có quá nhiều những nhân đức, để chúng ta suy ngắm và học hỏi.

Nội dung thứ hai của Năm Thánh mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cần làm, đó là, củng cố đời sống đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở chúng ta về điều quan trọng của người tín hữu, đó là niềm tin của mỗi người chúng ta. Trước những thử thách, những khó khăn, những thù địch thế gian, những chống đối đang vây quanh Giáo Hội, vây quanh đời sống, chúng ta có bị lung lay, bị yếu và bị mất đức tin của mình không? Những điều tai tiếng trong hàng ngũ linh mục, tu sĩ, trong thời gian qua, những sự kiện xấu, hay với biến cố đại dịch, nhiều người đã mất việc làm, cuộc sống trở nên khó khăn, chật vật, những điều này, đang xẩy ra trong Giáo Hội và trong đời sống xã hội hằng ngày, đã có ảnh hưởng đến đời sống đức tin của chúng ta ra sao? Tại sao thử thách niềm tin của chúng ta lại được đặt ra trong lúc này?


Nội dung cuối cùng của Năm Thánh, đó là, hoàn thành thánh ý Thiên Chúa. Thánh Cả Giuse là mẫu gương về sự hoàn thành thánh ý Thiên Chúa. Vì vậy, Thánh cả được gọi là người công chính. Cuộc đời của Thánh Cả luôn phải đối diện với những biến cố, những hoàn cảnh khó khăn, những thử thách của niềm tin, những quyết định quên mình, những cám dỗ phải tránh xa, nhưng Thánh Cả đã luôn tìm được thánh ý của Thiên Chúa trong các hoàn cảnh này; và Ngài luôn vâng phục, đưa ra các quyết định, dứt khoát thực hiện đúng thánh ý của Thiên Chúa. Thánh Cả không hoài nghi, nhưng lại rất thận trọng để chu toàn các lề luật, chu toàn các bổn phận, chu toàn nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng các thành viên trong gia đình Nazaret của mình. Phải chăng để giữ vững niềm tin, việc thực thi hoàn hành thánh ý Thiên Chúa, chính là chìa khóa để bảo vệ đức tin của mỗi người chúng ta, được sự vững chắc mà Đức Thánh Cha muốn nói với chúng ta chăng? Sau hết, câu hỏi luôn là một thử thách của tất cả mỗi người chúng ta, đó chính là: làm sao để nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa trong môi trường và hoàn cảnh sống, để chúng ta có thể thực hiện, hoàn thành thánh ý này của Thiên Chúa. Hãy kiên trì tìm kiếm và cầu nguyện luôn với Chúa.

Tóm lại, với Năm Thánh Giuse, Giáo Hội lại mở ra một cơ hội tốt để tất cả con cái Chúa được học hỏi, suy niệm, và thay đổi cuộc sống, để đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin của chúng ta được vững mạnh và tiến bộ hơn. Mỗi người chúng ta hãy ý thức tầm quan trọng của Năm Thánh Giuse, hãy cố gắng siêng năng, để sống những ngày tháng của Năm Thánh với trọn vẹn tâm tình của mình. Một cơ hội, một thời điểm quan trọng trong đời sống đức tin. Hãy mở lòng, và hãy chuẩn bị tâm hồn cho thật xứng đáng, để đón nhận các ân sủng, Các Ơn Toàn Xá trong các dịp thuận tiện, tất cả sẽ giúp củng cố đời sống tâm linh, mang lại nhiều lợi ích cho tâm hồn của mỗi người chúng ta trong Năm Thánh Giuse này.

Lm. Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD

(Linh Hướng PT Cursillo Úc Châu)

Bản tin Ultreya - Tháng 3 năm 2021 - Sống Giới Luật Yêu Thương Bằng Lòng Nhân Ái

Bản tin Ultreya
Tháng 3 năm 2021

Sống Giới Luật Yêu Thương Bằng Lòng Nhân Ái
Chủ đề: “Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót” (Lc 6:36)

Tuesday, 2 February 2021

Bản Tin Ultreya Tháng 2-2021: Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ

Bản Tin Ultreya Tháng 2-2021
Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh ĐệQuý Anh Chị Cursillista rất quý yêu trong Thầy Chí Thánh,


Tháng 2 năm 2021 là tháng của Mùa Xuân Tân Sửu.

Mùa Xuân về trong yêu thương và hạnh phúc. Ban Linh Hướng Liên Bang mến chúc Quý Anh Chị Cursillista một Mùa Xuân Tân Sửu tràn đầy hạnh phúc, yêu thương, và hồng ân chan chứa trong Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô và Hiền Mẫu Maria dịu hiền. Nguyện chúc Hồng Ân xuống trên toàn thể Quý Anh Chị và Gia Đình.


Mùa Xuân Tân Sửu, chúng ta cùng nhau chia sẻ Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ trong cuộc sống Ngày Thứ Tư với lời mời gọi của Thầy Chí Thánh:

“Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7). Thầy Chí Thánh mời gọi chúng ta sống tình yêu thương huynh đệ trong suốt hành trình cuộc đời. Hành trình tình yêu thương huynh đệ đặt nền tảng trên tình yêu và lòng thương xót như Thầy đã làm gương cho chúng ta. Xuyên suốt 33 năm cuộc đời, Thầy đã thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót nhân từ cho mọi tầng lớp xã hội: Người già, người trẻ, bệnh nhân, người tội lỗi, các Môn Đệ yêu quý… Tất cả Ngài đã biểu lộ tình yêu thương huynh đệ với lòng nhân từ thương xót…Tôi và Quý Anh Chị hãy theo Thầy thực hiện Tình Yêu Thương Huynh Đệ như Thầy đã làm gương cho chúng ta. Sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ là một hạnh phúc trong cuộc đời, nhất là trong Hành Trình Ngày Thứ Tư của mỗi người Cursillista chúng ta.


Chính Thầy Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Ngài đến để sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ qua các hoạt động của Ngài với hành động kiện toàn lề luật dựa trên Giới Luật Yêu Thương. Ngài khẳng định vai trò kiện toàn lề luật qua Giới Luật Yêu Thương: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.” Để mời gọi chúng ta là con cái của Ngài, Ngài khuyến khích chúng ta hãy sống hoàn thiện theo Giới Luật Yêu Thương: “Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành.” Trong Sách Lêvi, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta: “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình.” Đó chính là sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ của Thầy Chí Thánh. Ngài mời gọi chúng ta lên đường dấn thân sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ qua thực hành Giới Luật Yêu Thương mà chính Ngài làm gương trước cho chúng ta.


Thầy Giêsu Kitô đến, Ngài hoàn hảo hóa Giới Luật Yêu Thương. Trong Luật Môisen cũ, con người sống tiêu cực và được phép đền trả ân oán: “Mắt đền mắt, răng đền răng.” Khổng Tử cũng đã đưa ra một triết lý của yêu thương chưa hoàn hảo: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân - Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình, thì mình đừng làm cho người khác.” Thầy Giêsu Kitô đến, Ngài tích cực đưa ra một nguyên lý mới: “Điều gì chúng con muốn người khác làm cho mình, thì chúng con hãy làm cho người ta.” (Mt. 7:12). Đây là chìa khóa Thầy trao cho mỗi người Cursillista sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ bằng sống Giới Luật Yêu Thương. Hơn thế nữa, Thầy Giêsu Kitô còn mời gọi chúng ta sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ bằng thực hành cầu nguyện chung với nhau: “Ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt. 18:20). Thầy Giêsu Kitô mời gọi chúng ta sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ nơi các Cursillista đang phục vụ hay sinh hoạt trong các Phong Trào, Đoàn Thể, Cộng Đoàn, hay trong các nơi làm việc…bằng cách kiến tạo những cộng đồng cầu nguyện và sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ.


Hình ảnh anh Richard Weaver khi làm công nhân hầm mỏ, có lần anh vô tình chọc giận một công nhân khác. Anh này gầm lên: “Chắc tao phải cho mày mấy bạt tai quá.” Richard trả lời trong yêu thương: “Nếu anh thấy cần thì cứ làm đi.” Người ấy tức giận tát Richard Weaver một cái. Anh đưa má kia, và anh này tát thêm nữa. Tất cả là 5 lần. Đến lần thứ 6, người kia hậm hực bỏ đi. Richard Weaver còn nói theo: “Chúa tha thứ cho anh. Tôi cũng thế. Xin Chúa cứu anh.” Sáng hôm sau khi xuống hầm mỏ, người đầu tiên mà Richard Weaver gặp là người tát mình hôm qua. Anh mỉm cười lại gần. Người ấy chợt bật khóc: “Ôi anh Richard. anh thực sự tha thứ cho tôi chứ?” Cả hai ôm chầm lấy nhau. Rồi khoảng thời gian ngắn sau đó,

người ấy xin được Rửa Tội. Richard Weaver đã sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ của anh để đưa bạn anh về với Chúa.


Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ đối với bạn bè trong Phong Trào Cursillo mà tôi gặp gỡ thường xuyên bằng yêu thương, quảng đại, nhân ái, và phục vụ. Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ đối với gia đình là môi trường đầu tiên mà tôi phải trở thành Người Trợ Tá dễ thương trong phục vụ, yêu thương, quảng đại, và nhân ái nhiều nhất. Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ đối với môi trường Cộng Đoàn và xã hội tôi đang sống với vai trò chứng nhân của Thầy như vai trò một Trợ Tá dấn thân, yêu thương, phục vụ, quảng đại, tha thứ, và niềm nở với mọi người như Thầy đã sống. Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ tôi đọc được qua mẫu gương của Nelson Madela. Nelson Mandela đã trải qua 27 năm trong nhà tù Nam Phi.


Sau cùng, khi ông được phóng thích, ông đã có mọi lý do để cảm thấy chua cay, và tỏ ra quyết tâm trả thù những người đã cướp đoạt tự do của ông một cách bất công. Thay vì như thế, ông tỏ ra tươi cười và cố gắng hòa giải với những nhà lãnh đạo của chế độ đã bắt giam ông. Do đó ông trở thành viên đá góc tường của nước Nam Phi mới. Nếu ông nuôi dưỡng sự cay đắng uất hận, ai biết được điều gì đã xảy ra? Nelson Mandela đã thực hiện một phương thế sống Tình Yêu Huynh Đệ. Nelson Mandela đã tràn ngập Hạnh Phúc khi ông biết sống Tình Yêu Huynh Đệ trong những nghịch cảnh của cuộc đời và ông đã trở thành vĩ nhân của thời đại. Như vậy, tôi sẽ lên đường sống Tình Yêu Huynh Đệ tôi đang sống theo lời khuyên nhủ và mời gọi tôi sống Chứng Nhân của Thầy ngay trong cuộc sống hôm nay: “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7). Tôi quyết tâm, hăng say, và dấn thân lên đường để sống trọn vẹn niềm vui ơn cứu độ tôi chia sẻ trong sứ mệnh sống Hạnh Phúc Tình Yêu Huynh Đệ trong thời đại hôm nay. ●


Decolores.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.

Linh Hướng PT Cursillo.