Skip to main content

Posts

Showing posts from 2022

Bản Tin Ultreya Tháng 12-2022: Giáng Sinh trong hiệp thông & yêu thương với sứ vụ sai đi

 Bản Tin Ultreya Tháng 12-2022 Giáng Sinh trong hiệp thông & yêu thương với sứ vụ sai đi Số 341 - T12/2022 Full download here

Chủ Đề Học Hỏi Giáo Hội Năm 2023

 Chủ Đề Học Hỏi Giáo Hội Năm 2023 Phong Trào Cursillo Úc Châu “Đặc Sủng” 1. Tháng 2: Đặc Sủng là gì? 2. Tháng 3: Đặc Sủng của Giáo Hội là gì? 3. Tháng 4: Đặc Sủng của các Tu Hội Dòng. 4. Tháng 5: Đặc Sủng của Tôi và Giáo Hội. 5. Tháng 6: Đặc Sủng của Phong Trào Cursillo 6. Tháng 7: Đặc Sủng và Bí Tích 7. Tháng 8: Thái Độ Sống với Đặc Sủng 8. Tháng 9: Đặc Sủng Truyền Giáo 9. Tháng 10: Kinh Thánh và Đặc Sủng 10. Tháng 11: Đặc Sủng Cầu Nguyện 11. Tháng 12: Ngôi Lời Ban Tặng Đặc Sủng --------------------- Kính Chào Quý Cha Linh Hướng và quý anh chị chủ tịch tiểu Bang và anh chị VPĐH liên Bang  Đã hơn hai năm qua con/em đang lãnh trách nhiệm viết bài "Học Hỏi Giáo Hội".  Và con/em xin gửi chủ đề Học Hỏi Giáo Hội cho năm 2023 để chuẩn bị cho Đại Hội Ky VII tại Brisbane.   Con/em xin chọn chủ đề "Đặc Sủng" vì đây là chí hướng mà con ước ao mọi Cursillista được nắm vững nền tảng của Phong Trào.  Món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho Phong Trào Cursillo mà chúng ta

Các chủ đề cho Phong trào Cursillo Việt Úc 2023

  CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHO PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU NĂM 2023: ĐỒNG HÀNH NÊN MỘT 1/1/2023-31/12/2023. Kính gửi Quý Cha Linh Hướng, Quý anh Chị Chủ Tịch Phong Trào tiểu Bang, và quý anh chị trong ban điều hành.   Con/em là Cha Fx. Vũ Viết Phương và là cha linh hướng của Phong Trào Cursillo Melbourne.  Nhân vì nhiệm kỳ kế đến là Phong Trào Cursillo Melbourne lãnh nhiệm vụ phụ trách đại diện liên bang (2023-2025) và ban điều hành Cursillo Melbourne đã đề cử con/em làm linh hướng liên bang.  Tuy bận việc mục vụ riêng, nhưng vì tình thân thương của quý anh chị và Phong Trào và cũng nhìn đó là Thầy Chí Thánh mời gọi, con/em xin tiếp nhận lời mời gọi của Phong Trào lãnh trách nhiệm linh hướng liên bang.  Con/em xin chân thành cảm ơn quý Cha Linh Hướng và quý anh chị đã nâng đỡ tinh thần hỗ trợ.   Tuy con/em chưa chính thức nhận trách nhiệm linh hướng liên bang, và đã được mời gọi đề ra chủ đề cho năm 2023.  Qua cầu nguyện và suy niệm, con/em dựa trên chủ đề của đại hội Br

Khóa Ba Ngày 53 & 54 Sydney - Tháng 9 năm 2023

Khóa Ba Ngày 53 & 54 Sydney - Tháng 9 năm 2023   Sydney ngày 12/11/2022.   Kính thưa Cha Linh Hướng Phong Trào Cursillo   Ngành Việt Nam Liên Bang Úc Châu. Kính thưa Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng, Kính thưa Quý Anh Chị Ban  Đại Diện Liên Bang Úc Châu. Quý Anh Chị Chủ Tịch, Quý Thành Viên Văn Phòng Điều Hành Phong Trào các Tiểu Bang, Kính thưa toàn thể Quý Anh Chị Cursillista.   V/V  Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Sydney sẽ tổ chức 2  khóa vào tháng 9 năm 2023.   Được sự hỗ trợ của Ban Đại Diện Liên Bang, phong trào Cursillo TGP Sydney đã dự định tổ chức 2 khóa 53 Nam và 54 Nữ vào tháng 9/2020. Nhưng vì dịch bệnh Covid 19 bùng phát và lan tràn trên toàn thế giới vào tháng 3/2020. Do đó tất cả mọi sinh hoạt Mục Vụ đều bị ngưng trệ. Cho đến thời điểm hiện nay tháng 12/2022, những sinh hoạt hầu như đã trở lại bình thường. Vì vậy Phong Trào Cursillo TGP Sydney thông báo đến Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng và toàn thể Quý Anh Chị Cursillista.   Phong  Trào Cursillo TGP

Gợi ý chủ đề sinh hoạt T12/2022

Gợi ý chủ đề sinh hoạt T12/2022 Giáng Sinh trong Hiệp Thông và Yêu Thương với Sứ Vụ Sai Đi. "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời." (Jn. 3:16). • Sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh trong tâm tình Hiệp Thông và Yêu Thương. • Thực hành sứ vụ Sai Đi qua mầu nhiệm Giáng Sinh tình yêu của Thiên Chúa • Loan truyền sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa qua Mầu Nhiệm Giáng Sinh. • Hãy sống tâm tình cầu nguyện bằng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân

Bản Tin Ultreya Tháng 11-2022: Mẫu Gương Chứng Nhân của các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam

Bản Tin Ultreya Tháng 11-2022 Mẫu Gương Chứng Nhân của các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam  Download, đọc bản tin full here

Bài học hỏi Giáo Hội T12-2022: Sứ Vụ Tôn Vinh Thiên Chúa

Bài học hỏi Giáo Hội T12-2022 Sứ Vụ Tôn Vinh Thiên Chúa  “ Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian .” (Gn. 17:4-5)  Mọi tôn vinh đều bởi Chúa Thánh Thần vì Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng và kiện toàn lời của Đức Kitô.  Đức Kitô nói: “ Đấng Phù Trợ sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em .” (Gn 16:14) Từ “Tôn Vinh” tiếng Anh là “glorify” và tiếng Hy Lạp “δοξάζω doxadzo”.  Dựa theo 2 ngôn ngữ để định nghĩa “Tôn Vinh”.  Từ tôn vinh cần được hiểu theo bối cảnh của văn phong.  Nhưng ý nghĩa căn bản là: ca tụng, ca ngợi, tôn thờ, vinh danh, nâng cao, và để ngưỡng mộ.  Theo lời Đức Kitô nói trên “ Đấng Phù Trợ sẽ tôn vinh Thầy” có nghĩa là “Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em .”

Gợi ý Chủ Đề Tháng 11/2022

Gợi ý Chủ Đề Tháng 11/2022 Mẫu Gương chứng nhân của các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúng ta rao giảng Chúa Giêsu tử nạn trên Thập Giá (1 Cor 1:23)  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là mẫu gương chứng nhân của Ơn Gọi Sai Đi. Rao giảng Chúa Giêsu trên Thập Giá là sứ mạng Ngày Thứ Tư. Sống Biết Ơn qua thái độ hiếu thảo cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.

Học hỏi Giáo Hội Tháng 11/2022: Sứ Vụ Cầu Nguyện

Học hỏi Giáo Hội Tháng 11/2022 Sứ Vụ Cầu Nguyện "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến ….. (Lc. 11:1-4)  Cầu nguyện cần phải phối hợp với sứ vụ của mình vì mọi tạo vật đều đang trôi theo dòng thần khí của Thiên Chúa.  Cầu nguyện để sứ vụ mình là theo thánh ý của Thiên Chúa.  Đức Kitô cầu xin để làm theo thánh ý của Thiên chúa “xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc. 22:42) Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nói: Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con. (ĐHV 118)  Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện con nối liền, kết hợp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liền với máy phát điện. (ĐHV 120) Cầu nguyện là căn bản của con người.  Trong mọi tôn giáo cầu nguyện là điều căn bản và cần thiết.  Trong mọi thời đại hoặc văn hóa, m

Học hỏi Giáo Hội Tháng 10/2022: Sứ Vụ Tin Mừng

Học hỏi Giáo Hội Tháng 10/2022 Sứ Vụ Tin Mừng “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” (Mc. 16:15-16)  Mục đích Đức Kitô đến là rao giảng Tin Mừng cho nhân loại và khởi sự từ Giêrusalem.  Nhân thế Đức Kitô kêu gọi môn đệ để nối kết rao giảng Tin Mừng sau khi Ngài chết trên thập giá và sống lại về với Thiên Chúa.  Vậy Tin Mừng rất là quan trọng đối với Đức Kitô vì Tin Mừng đem lại sự sống cho nhân loại trong thế gian và được hy vọng vào đời sống sự sau hết.  Hơn nữa là có Đấng Tối Cao là Thiên Chúa và Đức Kitô liên kết nhân loại thành một gia đình bằng hình thức Giáo Hội và diễm phúc được gọi Thiên Chúa là Cha.  Tin Mừng là Đường là sự Thật và là Chân Lý của đời sống.  Lịch sự của tạo vật nhân loại, Thiên Chúa mời gọi các vị Tiên Tri là những vị trung gian giữa Thiên Chúa và dân Ngài mà được gọi dân riêng Thiên Chúa và đó là dân Do Thái.  Tiên Tri đều được mời gọi rao gi

Học hỏi Giáo Hội Tháng 9/2022: Tham Gia Xây Dựng Hòa Bình

Học hỏi Giáo Hội Tháng 9/2022 Tham Gia Xây Dựng Hòa Bình Giáo Hội là nền tảng của Hòa Bình và Yêu Thương.  Thiên tính của Thiên Chúa là tình yêu và Nước Trời là hòa bình.  “ Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian .” (Gn. 14:27)  Hiện nay Giáo Hội đang chú trọng vào sinh thái của trái đất như văn kiện thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra “Laudato-Si, (Chúc Tụng Thiên Chúa)” và nhận thấy tầm quan trọng bất an của trái đất: “ Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta cần nhận biết rằng tiếp cận sinh thái thực sự luôn luôn là một cách tiếp cận mang tính xã hội; hội nhập các vấn đề về công lý vào trong những cuộc đấu tranh về môi trường, để có thể nghe được cả tiếng than khóc của trái đất và tiếng than khóc của người nghèo. ” (Laudato-Si (L-s). 49)  Kết quả của sự hiện tại sinh thái là hậu quả của sự bất Công Lý và Hòa Bình mà sinh hoạt của nhân loại trong thế giới đang tổn hại đến môi trường.  Dấu hiệu của thời đại