Monday, 23 November 2020

CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHO PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU NĂM 2021

 CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHO PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU

NĂM 2021: CURSILLO SỐNG YÊU THƯƠNG HUYNH ĐỆ.

THEO THÔNG ĐIỆP “TẤT CẢ LÀ ANH CHỊ EM - FRATELLI TUTTI.”

oOoooOo

Tháng Giêng
 
Chủ Đề: Tất Cả Là Anh Chị Em.
"Cứ dấu này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau." Jn. 14:35.
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống Thông Điệp Fratelli Tutti-Tất Cả Là Anh Chị Em.
·         Sống Ngày Thứ Tư bằng tình huynh đệ yêu thương.
 
THÔNG ĐIỆP “TẤT CẢ LÀ ANH CHỊ EM” FRATELLI TUTTI
BAN HÀNH 4.10.2020.
 
Thông điệp kết thúc bằng việc tưởng nhớ Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi và trên hết là Chân phước Charles de Foucauld, một hình mẫu cho mọi người về ý nghĩa của việc đồng nhất hóa với những người nhỏ bé nhất để trở thành “người anh em phổ quát” (286-287). Những dòng cuối cùng của Văn kiện được dành cho hai lời cầu nguyện: một lời “dâng lên Đấng Tạo Hóa” và lời kia là “Lời cầu nguyện đại kết Kitô giáo ”, để trái tim nhân loại nuôi dưỡng“ tinh thần huynh đệ”.

Một cách sống

Thông điệp “Tất cả là anh chị em” (Fratelli tutti) không phải đơn thuần là một số điều để thực thi, để điều chỉnh đây kia trong cuộc sống cá nhân và cộng đồng của chúng ta cho bằng đây là một cuốn Phúc Âm sống cho thời đại của chúng ta. Những gì Đức Thánh Cha viết, là điều cần thiết giúp chúng ta không chỉ sống sót qua cơn đại dịch coronavirus, mà còn để được sống sung mãn trong thế giới đương đại đầy hấp dẫn này.

Đức Thánh Cha gọi đây là “Thông điệp xã hội” thứ hai của ngài. Trong Thông điệp này ĐTC muốn đề ra “một tầm nhìn mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội sẽ không còn cô đọng ở mức độ lời nói.” Theo cách nói ngày nay, ĐTC muốn chúng ta “đi đạo” chứ không chỉ “nói về đạo”. Đây là một tài liệu sơ lược về cuộc sống của người Kitô hữu Công Giáo trong việc đối thoại với những người có thiện chí.
 
 
Tháng Hai
 
Chủ Đề: Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ.
“Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Thực hành bài học yêu thương của Chúa đối với tha nhân.
·         Trở thành dấu chỉ tình Yêu Thương Huynh Đệ.
·         Sống chứng nhân tình yêu trong môi trường.
 
 
Tháng Ba
 
Chủ Đề: Sống Giới Luật Yêu Thương bằng lòng nhân ái.
“Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót.” (Lc. 6:36).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống giới luật yêu thương nơi môi trường: Nơi cộng đoàn, gia đình, công sở...
·         Sống yêu thương với tha nhân cần gì?
·         Sống tử tế và giúp đỡ tha nhân.
·         Sống Giới Luật Yêu Thương qua lòng nhân ái trong mọi hoàn cảnh.
 
 
Tháng Tư
 
Chủ Đề: Sống Yêu Thương Bằng Tha Thứ.
“Thầy không nói bảy lần, nhưng bảy mươi lần bảy.” (Mt. 18:22).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống bài học tha thứ trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
·         Tha thứ như Chúa đã tha thứ.
·         Tha thứ trong gia đình, trong môi trường.
·         Sống bình an trong tha thứ và tập quên những xúc phạm của tha nhân.
 
Tháng Năm
 
Chủ Đề: Cursillista theo gương Mẹ sống yêu thương.
"Người bảo gì, các anh cứ làm theo." (Jn. 2:5).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Theo gương Mẹ tạ ơn và sống yêu thương.
·         Thực hành theo gương Mẹ sống quan tâm đến tha nhân qua tình yêu.
·         Cùng Mẹ phó thác trọn vẹn vào tình yêu của Thiên Chúa.
 
Tháng Sáu
 
Chủ Đề: Thánh Phaolô, mẫu gương của Tình Yêu Nhân Hậu.
“Đức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu.”(1Cor.13: 4).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Lòng yêu thương nhân từ trong hành trình Truyền Giáo của Thánh Phaolô.
·         Cursillista theo gương Thánh Phaolô sống bác ái yêu thương.
·         Mẫu gương nhân hậu của Thánh Phaolô.
 
Tháng Bảy
 
Chủ Đề: Giá Trị của Lòng Nhân Hậu.
“Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần hy lễ.”  Hose. 6:6.
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Sống thương xót người để được cứu độ.
·         Lòng nhân hậu là của lễ đẹp lòng Chúa.
·         Sống nhân hậu mang lại bình an cho bản thân, gia đình, và xã hội.
·         Nhân Hậu hàn gắn những chia rẽ và đổ vỡ.
 
Tháng Tám
 
Chủ Đề: Sống Yêu Thương để được hạnh phúc vĩnh cửu.
"Vì chúng con đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho chúng con bằng đấu ấy.” (Lc. 6: 37-38).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Muốn được Chúa yêu thương hãy sống nhân từ với tha nhân.
·         Muốn được Chúa tha thứ hãy sống thứ tha.
·         Sống phục vụ tha nhân trong yêu thương.
·         Thực hành sống tử tế bằng những lời Làm Ơn, Cám Ơn, Xin Lỗi..
 
Tháng Chín
 
Chủ Đề: Sống Đức Ái trong Gia Đình.
"Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả." (1Cor. 13:7).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống Tha Thứ trong gia đình.
·         Đời tín thác trong gia đình.
·         Hy sinh và phục vụ trong Đức Ái.
·         Nhẫn nhục và hài hòa trong gia đình.
 
Tháng Mười
 
Chủ Đề: Cùng Mẹ Mân Côi sống bác ái huynh đệ
“Này Là Con Bà. Này Là Mẹ Con.” (Jn. 19:26). 
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Cầu nguyện với Kinh Mân Côi để cùng Mẹ ngợi khen lòng từ bi Chúa.
·         Theo gương Mẹ sống nhân hậu với tha nhân.
·         Sống tình con yêu của Mẹ với niềm phó thác.
 
Tháng Mười Một
 
Chủ Đề: Chứng Nhân của Tình Yêu và Nhân Ái trong Tử Đạo hằng ngày.
“Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga. 4: 8,16).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là mẫu gương chứng nhân của tình yêu và lòng nhân ái.
·         Căn tính nhân hậu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tiền Nhân trong đời sống.
·         Sống Biết Ơn qua thái độ hiếu thảo cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.
·         Học hỏi và thực hành lòng nhân hậu nơi Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.
 
Tháng Mười Hai
 
Chủ Đề: Giáng Sinh, dấu chỉ của Tình Yêu tha nhân.
"Lạy Chúa Giêsu, Con Vua David, xin thương xót con." Mc. 10:47-48.
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh, dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót.
·         Quà tặng Giáng Sinh: Cursillo sống hiền hậu với mọi người.
·         Sống trông cậy vào Lòng Thương Xót của Chúa.
·         Hãy sống tâm tình cầu nguyện: "Lạy Chúa xin thương xót con."

Wednesday, 6 May 2020

Bản tin Ultreya Tháng 5-2020 Cursillista Sống Niềm Hi Vọng

Bản tin Ultreya Tháng 5-2020
CURSILLISTA SỐNG NIỀM HY VỌNG

Sau bao nỗ lực cố gắng của quý Cha LH, BTT, Biên tập. 
Mời quý Cursillista cùng đọc bản tin quý báu của chúng ta tháng này


D E C O L O R E S !

Saturday, 4 April 2020

Bản tin Ultreya Tháng 4-2020 Trau Dồi Đức Tin

Bản tin Ultreya Tháng 4-2020

Số Đặc Biệt - Mùa Chay 2020Thân mời quý Cursillista,

Trau Dồi Đức Tin - Lá thư Linh Hướng - Lm Peter Bùi Xuân Mỹ

Lá thư Linh Hướng - Lm Phero Bùi Xuân Mỹ

“Con cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến.” (2Tim 2:22)

    Đức tin là một trong nhiều đề tài gắn liền với đời sống Kitô hữu. Đề tài này được nhiều nhạc sĩ Công giáo khai thác. Các bài thánh ca quen thuộc về đức tin đã được sáng tác, chẳng hạn: “Tôi tin, tôi tin Chúa đã thương tôi nên Người đã phải chết, chết vì tôi…”; Hoặc bài “Tin hay không tin và chấp nhận hay từ chối….”; Hay ngay cả “Kinh Tin Kính” cũng được phổ nhạc nữa.

    Lẽ đương nhiên nói về “Đức Tin”, là nói đến một đề tài quen thuộc, vì rằng đã là người Công giáo thì ai ai cũng đều hơn một lần gặp qua, đối diện, suy gẫm, biết đến đề tài này.
Nhưng thực chất, đức tin là gì?

Có thể trả lời đơn giản: đức tin là sự biểu lộ niềm tin tưởng vào Thiên Chúa và vào những điều Ngài mạc khải qua kinh thánh và qua các giáo huấn được truyền lại từ Giáo hội mà chính Ngài đã thiết lập nơi gian trần. Thường ta hay gọi đó là hai nguồn của đức tin: Thánh kinh và Thánh truyền.

Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra là làm sao có đức tin? Thưa, chỉ cần mở lòng đón nhận, vì rằng đó là ân huệ nhưng không, do Thiên Chúa trao tặng.

Thật vậy, đức tin là một quà tặng vô giá và nhưng không, đến từ Thiên Chúa, Đấng tràn đầy yêu thương. Nếu Chúa Giêsu đã chữa lành người mù từ thuở mới sinh (Gioan 9. 1-41) về thể lý là một quà tặng thật hiếm quý, thì quà tặng đức tin Ngài trao cho người mù này còn hiếm quý hơn nhiều. Quả thật, đức tin là vô giá. Chỉ xét về hiệu quả khi so sánh giữa hai phép lạ: Sáng mắt và Sáng linh hồn, ta đã thấy rõ điều đó: Mù được sáng mắt thể lý sẽ vui hưởng ánh sáng trần gian 100 năm; Còn mù được sáng về linh hồn, quà tặng đức tin, sẽ vui hưởng niềm vui nhận biết Đấng Sáng Tạo là Cha mình và sống bình an với Ngài ngay bây giờ và muôn đời mai sau.

Cũng như người mù trong Phúc Âm thánh Gioan, từng Cursillista chúng ta được trao ban hai quà tặng: cuộc sống và đức tin. Được sinh vào đời quả là một quà tặng vô giá; Qua bí tích Rửa tội, ta được trao ban quà tặng đức tin, ân sủng này còn hiếm quý hơn nữa.

Lạy Thầy Chí Thánh, con cảm tạ Thầy hết lòng vì đã ban đức tin cho con.

Nếu như cuộc sống là một quà tặng đến từ Thiên Chúa, mà quà tặng này sẽ kéo theo hệ luận như một lời khuyên là ta phải sống thế nào để trở thành món quà của ta tặng lại Thiên Chúa, dẫu Ngài không cần; thì quà tặng đức tin ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa còn hiếm quý hơn cuộc sống thể lý nữa, nó cũng kéo theo hệ luận là ta phải sống ra làm sao để, như một quà tặng, đáp trả hồng ân này?

Câu trả lời là để đáp trả hồng ân to tát này, ta phải “Trau Dồi Đức Tin.” Đó là cách đáp trả tuyệt vời và đây cũng là đề tài của các bài viết trong Báo Ultreya tháng Tư này. Có trau dồi đức tin, thì đức tin ta mới có cơ hội được duy trì và phát triển. Rồi một khi sống đức tin mạnh mẽ, thì nhờ đó ta sẽ sống hạnh phúc không chỉ miên viễn đời sau, mà bình an từng giây, từng phút ngay trong cuộc sống đời thường nơi dương thế này.

Để có đức tin mạnh mẽ cần thật nhiều yếu tố khác nhau. Các bài cảm nghiệm chia sẻ trong Báo Ultreya số này liên quan đến các yếu tố đó. Nhưng tựu trung là hai lãnh vực lý thuyết và thực hành. Tức là hiểu biết về đức tin và ứng dụng các hiểu biết ấy vào cuộc sống Ngày thứ Tư của mỗi Cursillista chúng ta. Các giải thích liên quan đến mọi tín điều rất quan trọng và cần được đào sâu, học hỏi và phát triển, nhưng phần thực hành, tức là sống đức tin, còn quan trọng gấp bội. Sống đức tin là cách trau dồi đức tin hữu hiệu nhất.

Vậy câu ý lực cho Báo Ultreya tháng Tư này sẽ đong đầy ý nghĩa hơn, nếu từng người chúng ta biết áp dụng lời khuyên của Thánh Quan Thầy phong trào vào cuộc sống từng ngày. “Con cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến.” (2Tim 2:22)

Chúc mọi người sống vững vàng các lý thuyết đức tin mình học hỏi được. Đó chính là “Trau Dồi Đức Tin” vậy!

Linh Mục Linh Hướng,
Cha Phêrô Bùi Xuân Mỹ.

---oOo---

Mời đọc: Bản tin Ultreya PDF Tháng 4.2020 (Download)


Món quà tinh thần quý giá của PT Cursillo Việt Úc. 
Xin mời quý Cursillista cùng đọc bản tin tháng này.


Tuesday, 31 March 2020

Trau Giồi Đức Tin - Lm Micae Phạm Quang Hồng - Lá thư LH Perth T4.2020

LÁ THƯ LINH HƯỚNG
Linh mục Phạm Quang Hồng.

Chủ đề “Trau Giồi Đức Tin” làm tôi liên tưởng tới những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay. Riêng tại Tổng Giáo Phận Perth, mọi sinh hoạt tôn giáo tụ tập đông người đều bị tạm thời đình chỉ cho tới khi có lệnh mới. Tất cả mọi tín hữu đều vâng theo lệnh vị chủ chăn, dĩ nhiên do lòng sùng kính bí tích Thánh Thể nên nhiều anh chị em cảm thấy thiếu vắng một điều gì quan trọng và cần thiết khi không còn được tham dự Thánh Lễ Misa. Tuy nhiên cũng có vài tư tưởng hơi cực đoan đã lên tiếng phản biện như sau : “Cứ tụ tập thật đông người để thờ phụng Chúa, lẽ nào Chúa lại để tai ương gieo xuống trên những ai tin tưởng vào Ngài?” Có phải là do đức tin của những vị ấy thật mạnh mẽ vững vàng không, nên họ mới phát biểu như vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì sáng nay (27/3/2020) Chúa Quan Phòng gửi đến cho tôi một điện thư từ Việt Nam như sau :

“Sau quyết định đầy khó khăn nhưng sáng suốt ngày 25/3/2020 (đúng ngày lễ Truyền Tin) của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng là tạm ngưng Thánh Lễ cộng đồng tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn, hầu hết các Giáo Phận khác đều nối bước ngay ngày hôm sau. Người tín hữu chúng ta đều buồn và thậm chí có người khóc, cứ như người thân trong nhà chúng ta vừa mới qua đời. Đức tin chúng ta chắc chắn phải đủ trưởng thành để vượt qua thử thách nầy, để trở nên mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Các tín hữu chịu thử thách còn các linh mục thì không vì các vị ấy vẫn được dâng Thánh Lễ một mình mỗi ngày. Trong một lần đến thăm Giáo Phận Nha Trang, tôi (tức là tác giả lá điện thư) nghe kể về một nhóm người dân tộc thiểu số đã gìn giữ đức tin suốt 50 năm mà không có tham dự Thánh Lễ, hay lãnh nhận các Bí Tích, hoặc tiếp xúc với một vị linh mục nào. Bí quyết là : Mỗi năm vài lần họ tụ tập nhau bên mộ Cha Cố Tây đã giảng đạo cho họ và cùng nhau ôn lại những gì mà vị Cha Cố ấy đã dạy dỗ họ.

Trong hoàn cảnh đại dịch toàn cầu do vi khuẩn Corona Vũ Hán gây ra, việc tạm ngừng Thánh Lễ cộng đồng để cứu lấy tính mạng con người là hợp với lý trí, hợp với lương tri và hợp với đức tin Công Giáo. Nhưng vẫn có đôi lời chê bai từ những người tự nhận họ ‘có đức tin mạnh mẽ‘ rằng “Cứ tổ chức Thánh Lễ càng đông càng tốt và Thiên Chúa sẽ bảo vệ chúng ta”. Hồi tưởng lại trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam, ngay cả khi các thánh tử đạo Việt Nam bước ra pháp trường để làm chứng cho Chúa, Ngài cũng không bảo vệ tính mạng cho các thánh tử đạo. Vậy mắc mớ chi mà Ngài lại phải bảo vệ tính mạng của những kẻ ngu ngốc, không dùng lý trí Ngài ban cho để nhận biết rằng Thánh Lễ cộng đồng trong tình trạng hiện nay là nguồn lây lan dịch viêm phổi Vũ Hán, có thể dẫn đến cái chết, khi mà cả thuốc chủng ngừa lẫn thuốc trị bệnh đều chưa có. Những người ấy chỉ là những người có đức tin còn non kém, như trẻ con đang lo sợ khi “mẹ vắng nhà”.

Tác giả còn gửi thêm một bài khác về việc tham dự Thánh Lễ trực tuyến và đức tin Kitô-Hữu như sau:“Dù là việc đạo đức nào, kể cả Thánh Lễ, thì điều then chốt luôn là những giây phút cầu nguyện đích thực, chứ không phải cái hình thức bên ngoài. Đơn giản thì cầu nguyện là một cuộc trò chuyện với Thiên Chúa : thủ thỉ, tâm tình, xin ơn, hờn giận, trách móc, cãi cọ, tranh luận với Ngài, nghĩ sao nói vậy và đừng giả dối, tất cả đều là cầu nguyện. Cốt lõi của đức tin là cầu nguyện còn biểu hiện của đức tin là việc làm đối với tha nhân. Vậy nếu chúng ta chọn tham dự Thánh Lễ trực tuyến thì hãy lo sao để chúng ta thực sự cầu nguyện chứ không phải chỉ là nhìn vào màn hình TV như khi chúng ta xem phim hay ca nhạc trên kênh truyền hình vậy.”

Với cặp mắt đức tin, tôi nhìn ra đây là bài học Chúa gửi đến để con cái Ngài trau giồi đức tin. Hoàn cảnh rối loạn do đại dịch viêm phổi Vũ Hán mà toàn thể nhân loại đang phải đối mặt để giải quyết khiến tôi nhớ lại câu chuyện sau đây:“Rồi thầy trò ra khơi. Đang khi các ngài đi thuyền, thì Đức Giêsu thiếp ngủ. Một trận cuồng phong ập xuống hồ; các ngài bị ngập nước và lâm nguy. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy và nói: “Thẩy ơi ! Thầy ! Chúng ta chết mất !” Người thức dậy, ngăm đe sóng gió, sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay. Người bảo các ông:"Đức tin của anh em ở đâu ?". Đó là câu chuyện mà thánh sử Luca thuật lại trong chương 8 từ câu 22 đến 26. Tôi cũng nhớ lại bài thánh ca mà tôi cho rằng rất thích hơp với cơn đại dịch toàn cầu hiện nay, đó là bài “Cho con vững tin” (sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, Tổng Thư Ký Ủy Ban Thánh Nhạc toàn quốc): “Trên đỉnh núi nhìn Chúa biến hình, ôi hạnh phúc chợt ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi yên vui cũng như khi sầu đầy.” 

Decolores !

Lm Micae Phạm Quang Hồng
Lá thư LH Perth T4.2020
Original link

Saturday, 28 March 2020

Thánh Lễ & Cầu Nguyện Hoàn Cảnh Corona Vũ Hán. Lm Paul Văn Chi


28.3.2020 Lm Paul Văn Chi.  PDF
Những ngày cấm cung để cầu nguyện và tĩnh tâm như thời gian tôi bị ở tù tại Trại Tà Niên hay Trại Cải Tạo U Minh Kinh Làng Thứ 7. Hôm nay, không còn bận bịu nhiều về Mục Vụ cho giáo dân. Đám cưới cancel khoảng trên 10 trường hợp…Người qua đời cũng sợ quyết định của Tòa Tổng Giám Mục và Chính Quyền Úc chỉ cho tham dự Thánh Lễ An Táng có 10 người, nên các ông bà cụ cao niên cũng sợ mà không dám ra đi về Nhà Chúa lúc này…Riêng cá nhân tôi, thường dâng Thánh Lễ lúc 5 giờ chiều mỗi ngày một mình trong thinh lặng…Thứ 5 ngày 26/3/2020, tôi cũng xuống Nhà Nguyện Our Lady of Lavang để dâng Thánh Lễ…Không có ai tham dự…Không tiếng đàn, không tiếng hát…Tôi cảm nghiệm những giây phút đặc thù của dâng Thánh Lễ một mình như những ngày trong ngục tù từ năm 1984 tới năm 1988…Nhưng hôm nay tâm tình khác hẳn…Thánh Lễ trong thời đại Corona Virus Vũ Hán…Thánh Lễ âm thầm lặng lẽ…Chỉ có Chúa và tôi cùng Hiền Mẫu Maria bên cạnh…Sau khi cử hành nghi thức sám hối với lời nguyện Nhập Lễ, Bài Đọc trích sách Xuất Hành sao phù hợp với hoàn cảnh Corona Virus Vũ Hán quá…Xuất Hành tường trình lại những ngày gian khổ của Dân Do Thái trong sa mạc 40 năm…Niềm tin của họ cũng chao đảo trong những khó khăn thách đố…Họ cũng mất tin tường và trông cậy vào Thiên Chúa, khi đối diện với những khó khăn…Họ cũng đã phản bội lại Chúa vì cầu nguyện mà Chúa chẳng cho theo ý họ…Vậy là họ đúc tượng bò vàng ngay dưới chân Núi Sinai để tôn thờ bò vàng, khi đang chờ đợi Mô Sê gặp gỡ Thiên Chúa để lãnh nhận 10 Điều Răn như một Giao Ước giữa Thiên Chúa với dân Do Thái…
Đoàn Hành Hương dưới chân Núi Sinai 2005 nơi Dân Do Thái đúc tượng bỏ vàng.
Hãy đọc Sách Xuất Hành tường thuật như sau: “Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: "Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-Cập". Chúa phán cùng Môsê: "Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại." Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: "Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa đừng để cho người Ai-Cập nói rằng: "Người đã khéo dẫn họ đến đây, để giết họ trên núi và huỷ diệt họ khỏi mặt đất." Xin Chúa nguôi cơn giận và tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi Dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac, và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: "Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời, Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi". Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người.”
Tôi cảm nghiệm thấy bàn tay Chúa Yêu thương vẫn đồng hành với nhân loại trong sự thử thách của đại dịch Corona Vũ Hán…Ngài luôn đồng hành bên mỗi người chúng ta…Tôi không bị nhiều thử thách như Dân Do Thái xưa kia, nhưng đang đối diện với đại dịch Corona Vũ Hán…Thiên Chúa cũng đang nhắn nhủ tôi qua biến cố này…Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta tĩnh tâm trong hoàn cảnh hiện tại…Không có những cuộc hội họp, không có những sinh hoạt Mục Vụ đoàn thể, không có Ultreya…Nhất là không được cử hành những Thánh Lễ công cộng…Nhiều người gọi điện thoại để hỏi xem mấy giờ dâng Thánh Lễ…Tôi trả lời là không có Thánh Lễ công cộng…Các Nhà Thờ đều đóng cửa…Tôi thấy mọi người khao khát tham dự Thánh Lễ khác hẳn trước kia…Nhiều người nhất là giới trẻ  không sốt sắng đi tham dự Thánh Lễ…Thánh Lễ công cộng bây giờ thành khan hiếm và quý giá…Các thông báo của các Tòa Giám Mục về luật không bó buộc xem Lễ công cộng ngày Chúa Nhật, có thể xem Thánh Lễ trực tuyến…Ai cũng khao khát muốn tham dự Thánh Lễ một cách tích cực…Người ta hỏi nhau xem Thánh Lễ ở trang mạng nào…Đi xưng tội thế nào…Rước Lễ làm sao…Con người đang đói khát Thiên Chúa giữa cơn khủng hoảng của đại dịch Corona Vũ Hán…Những tin đồn tiêu cực hoang mang nhan nhản trên facebook, trên các trang mạng, các nhắn tin vô tội vạ…càng làm cho con người hoang mang lo lắng…
Một số người gọi tôi xin xưng tội…Vội vàng đeo khẩu trang xuống Văn Phòng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam giúp đỡ họ…Sau khi xưng tội xong, ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc và vui tươi…Tôi đọc được niềm hạnh phúc và vui tươi đó trên khuôn mặt của rất nhiều người trẻ đến xưng tội bằng Anh Ngữ…Gặp nhau không bắt tay chào hỏi nhau cũng thấy ngượng nghịu lắm…Nhưng mỉm cười và cúi đầu chào nhau để cho nhau niềm tin và yêu thương…Tôi đọc được niềm cậy trông tha thiết và hy vọng nơi những người tôi gặp gỡ…Corona Virus Vũ Hán xem ra muốn ngăn cách cuộc sống và con người sống ích kỷ hơn…Người ta sợ sệt gặp nhau vì lo sợ lây bệnh…Ai nấy cố gắng ở nhà tránh gặp gỡ tối đa vì sợ con virus Corona Vũ Hán…Tôi cũng lo sợ, nhưng tuyệt đối tín thác vào Chúa và Mẹ Maria…Tôi thường chia sẻ với mọi người: “Bên phải tôi là Chúa Giêsu choàng tay tôi, bên cánh tay trái tôi là Hiền Mẫu Maria dắt tôi đi…” Tôi hoàn toàn phó thác…Tôi có nhiều giờ cầu nguyện với Kinh Mân Côi hơn do bớt đi những Mục Vụ Mùa Chay bận bịu như trước kia…
Lúc 10 đêm thứ 6 ngày 27/3/2020, tôi theo dõi và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha từ Quảng Trường Thánh Phêrô bên Roma…Lời kinh sốt sắng…Đặc biệt nhất, lúc 4 giờ sáng Thứ 7 ngày 28/3/2020, tức là khoảng 6 giờ chiều bên Roma, tôi cùng tham dự giờ Kinh Nguyện, Chầu Thánh Thể và lãnh Ơn Toàn Xá với Đức Thánh Cha Phanxicô trên trang mạng Vietcatholic và trang thông tin của anh Nguyễn Quốc Hào Chủ Tịch Phong Trào Cursillo…Tôi cầu nguyện cho thế giới mau thoát khỏi đại dịch Corona Vũ Hán…Tôi cầu nguyện cho những người thân yêu, cho gia đình, cầu nguyện cho những người nhờ tôi cầu nguyện…Tôi sốt sắng cầu nguyện cho những người mà tôi hứa cầu nguyện cho họ nữa…
Khi tham dự buổi cầu nguyện và lãnh Ơn Toàn Xá với Đức Thánh Cha, tôi thấy hình ảnh bên trái Bàn Thờ dưới cuối tiền đường Đại Giáo Đường Thánh Phêrô bên Roma là Cây Thánh Giá đặc biệt. Cây Thánh Giá này được người dân thành Roma tôn sùng và yêu mến. Cây Thánh Giá này thật kỳ diệu, vì đó là bức tượng duy nhất không bị hư hại sau một đám cháy hoàn toàn thiêu đốt ngôi nhà thờ vào ngày 23 tháng 5 năm 1519. Rồi ba năm sau, Thành Roma lại bị tàn phá bởi “bệnh dịch đen - Black Plague.” Người dân Thành Roma đã thỉnh nguyên rước cây Thánh Giá kỳ diệu này đi quanh thành phố, qua tất cả các quận để đến Quảng Trường Thánh Phêrô. Cuộc rước kéo dài 16 ngày, từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 8 năm 1522. Khi Cây Thánh Giá về lại nhà thờ San Marcello tại phố Corso, thì cơn dịch cũng biến mất khỏi Thành Roma. Kể từ đó Cây Thánh Giá đã được đưa đến Quảng Trường Thánh Phêrô 50 năm một lần, nhân dịp các Năm Thánh, và trên lưng của Cây Thánh Giá có khắc tên các vị Giáo Hoàng chủ sự cuộc rước kiệu tôn vinh. Tên vị Giáo Hoàng cuối cùng được khắc là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài đã ôm Cây Thánh Giá kỳ diệu này trong buổi lễ “Ngày Xoá Tội” năm 2000. Tối hôm nay, Cây Thánh Giá kỳ diệu lại sừng sững bên phía trái Bàn Thờ, như một chứng từ của lòng thương xót, của lòng Chúa yêu thương nhân loại…

 
Chuyển Cây Thánh Giá trong nhà thờ San Marcello đến Quảng Trường Thánh Phêrô.

Cây Thánh Giá kỳ diệu trong nhà thờ San Marcello tại phố Corso Roma.

Hình ảnh bên phải Bàn Thờ là Di Ảnh  Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma – Salus Populi Romani. Di Ảnh Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma - Salus Populi Romani là Di Ảnh Đức Mẹ Maria cổ nhất tại Roma, được nhiều Đức Giáo Hoàng yêu mến kính trọng, là biểu tượng cho lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria của các Ngài và của Dân Thành Roma. Di Ảnh này được ghi nhận làm nhiều phép lạ. Do đó, Di Ảnh đã được cung nghinh trong nhiều lần rước kiệu chung quanh thành phố Roma. Năm 593, Đức Thánh Giáo Hoàng Gregory đã cung nghinh Di Ảnh này chung quanh thành phố Roma và cầu nguyện để xin Đức Trinh Nữ Maria cứu Dân Thành Roma thoát khỏi cơn bệnh Dịch Đen-Black Plague. Năm 1571, Đức Giáo Hoàng Pio V đã cầu nguyện trước Di Ảnh này cho sự kiện chiến thắng tại Lepanto. Năm 1837, Đức Giáo Hoàng Gregory XVI đã cầu nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria cứu thoát Dân Thành Roma khỏi bệnh Dịch Tả. Đức Giáo Hoàng Pio XII sinh tại Roma với tên là Eugenio Pacelli, khi thụ phong Linh Mục, ngài đã cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn đầu tiên trước Di Ảnh Đức Bà Salus Populi Romani vào tháng 4 năm 1899. Năm 1953, Di Ảnh Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma- Salus Populi Romani được cung nghinh khắp thành phố Roma để khai mạc Năm Thánh Maria đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội. Năm 1954, Di Ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio XII cung kính đội Triều Thiên khai mào cho Lễ Kính Trinh Nữ Vương Maria-Queenship of Mary khởi đầu từ thời gian này. Các Đức Giáo Hoàng Paul VI, John Paul II, Benedict XVI, Francis, đều tha thiết tôn kính và yêu mến Di Ảnh Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma - Salus Populi Romani qua những sự kiện thăm viếng và cầu nguyện cá nhân hay những nghi thức cử hành phụng vụ chính thức. Trong cơn đại dịch Corona Vũ Hán, Di Ảnh  Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma – Salus Populi Romani lại hiện diện và đồng hành với nhân loại đêm nay. Tôi và nhiều Cursillista cũng như Giáo Dân Hành Hương rất nhiều lần đến Đại Giáo Đường Đức Bà Cả tại Roma để cầu nguyện lâu giờ trước Di Ảnh  Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma – Salus Populi Romani mà tôi rất kính yêu mỗi lần trở lại Roma.

Di Ảnh Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma-Salus Populi Romani. Di Ảnh Đức Mẹ Maria cổ nhất tại Roma.

Di Ảnh Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma-Salus Populi Romani  được ĐGH Pio 12 đội triều thiên năm 1954.

Lúc 5 giờ sáng nay Thứ 7 ngày 28/3/2020, tôi và rất nhiều Quý Anh Chị Cursillista đã đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính để hưởng nhờ Ơn Toán Xá cầu nguyện cho đại dịch Corona Vũ Hán mau chấm dứt. Sáng nay khi thức dậy, sau kinh dâng mình và Kinh Nguyện ban sáng, lúc 9 giờ, tôi lượt qua tin tức về Corona Vũ Hán kinh hoàng với trên 590,628 người nhiễm virus, và 26,966 người qua đời vì virus trong 199 quốc gia và lãnh thổ…Tôi bàng hoàng và cầu nguyện thêm cho những người qua đời, và cầu nguyện cho những bệnh nhân mau chóng bình phục…
Lậy Thầy Chí Thánh, Thầy đang trấn an chúng con trong hoàn cảnh đại dịch Corona Vũ Hán này: “Chính Thầy đây, đừng sợ.” (Mt. 14:24). Khi Thầy cảnh báo những chiến tranh, ôn dịch, và thiên tai, Thầy khích lệ chúng con đừng sợ hãi và hãy phó thác tuyệt đối nơi Thầy: “Đừng sợ hãi.” (Lc. 21:9). Chúng con muốn lặp lại lời đoan nguyền khi lãnh nhận Sứ Vụ Lệnh: “Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa.” Xin Thầy đồng hành với chúng con luôn mãi. Chúng con hoàn toàn tín thác tuyệt đối nơi Thầy. 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Hiền Mẫu của chúng con, giờ đây, chúng con cậy trông và phó thác cho Mẹ trong hoàn cảnh tai ương này. Chúng con tha thiết dâng lên Mẹ hiền lời kinh nguyện Lạy Nữ Vương mà chúng con đọc thường xuyên trong cuộc sống, hôm nay, chúng con đọc tha thiết hơn:
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Ðến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Mến chúc Quý Anh Chị khỏe mạnh, vui tươi, và tràn đầy hồng ân trong Thầy Chí Thánh và Hiền Mẫu Maria.
Decolores.
Lm Paul Văn Chi.
Sydney 28/3/2020.

Monday, 9 March 2020

Chủ Đề SH Trong Tháng

Tháng 11 - 2020 
Tình Yêu và Tử Đạo.
“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.” (2Cor.5:14).
• Những thách đố của Đức Ái trong cuộc sống tử đạo hằng ngày.
• Đức Ái qua gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
• Sống Đức Ái qua thái độ hiếu thảo cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.

------------------------------Các Chủ Đề Trong Năm---------------------------

Tháng 2 - 2020 
Đức Tin Trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
"Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và là kiện toàn của đức tin.” (Dt. 12:2).
• Sống Niềm Tin trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
• Chứng Nhân Niềm Tin.
• Phát huy Đức Tin để Phúc Âm Hóa môi trường.

Tháng 3 - 2020 
Tuyên xưng Đức tin
“Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Jn. 11:27).
• Môi trường tuyên xưng Đức Tin: Nơi Nhà Thờ, gia đình, công sở, và các môi trường.
• Giới thiệu Chân Dung Chúa Kitô, nguồn gốc và kiện toàn của Đức Tin.
• Tuyên xưng đức Tin trong mọi hoàn cảnh.

Tháng 4 - 2020 
Trau Dồi Đức Tin
"Con cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến." (2Tim. 2:22).
• Tìm hiểu Kinh Tin Kính.
• Trau dồi Đức Tin qua học hỏi sách Giáo Lý Công Giáo và Thánh Kinh.
• Tìm hiểu Đức Tin qua Tạo Vật và Tha Nhân.

Tháng 5 - 2020 
Cursillista Sống Niềm Hy Vọng
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Jn. 11:25).
• Niềm vui và hy vọng trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
• Đức Cậy trong mọi hoàn cảnh.
• Trông cậy và phó thác đời sống mỗi người Cursillista.

Tháng 6 - 2020 
Hành Trình Đức Tin Cậy Mến nơi Thánh Phaolô.
“Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng Người sống lại.” (2Tim. 2:11).
• Đức Tin Cậy Mến trong hành trình của Thánh Phaolô.
• Cursillista theo gương Thánh Phaolô sống Tin Yêu Hy Vọng.
• Học hỏi và trau dồi về Đức Tn Cậy Mến.

Tháng 7 - 2020 
Thực Thi Đức Cậy trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
“Anh chị em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Ngươi hưởng phúc vinh quang.” (Col. 3:4).
• Vai trò cần thiết của Đức Cậy trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
• Cursillista sống Niềm Hy Vọng hằng ngày.
• Sống và phát triển Đức Cậy trong môi trường gia đình và xã hội.

Tháng 8 - 2020 
Cursillista sống Trông Cậy và Phó Thác.
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo như vậy.” (Jn. 2:5).
• Chúa Kitô Tin Tưởng Nơi Con. Và Con Trông Cậy vào Ơn Thánh Chúa.
• Cursillista sống trông cậy trong mọi môi trường như Mẹ dạy trong tiệc cưới Cana.
• Trông Cậy và phó thác trong những thách đố.

Tháng 9 - 2020 
Đức Ái trong Đời Sống Cursillo.
"Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả." (1 Cor. 13:7).
• Sống Đức Ái trong môi trường.
• Trau dồi Đức Ái trong mọi hoàn cảnh.
• Ngôn ngữ tình yêu trong cuộc sống.

Tháng 10 - 2020 
Sống Đức Ái Qua Mầu Nhiệm Mân Côi.
"Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình." (Jn.15:13).
• Sống Tình Yêu theo gương Mẹ Mân Côi.
• Thực hiện tiếng xin vâng qua tình yêu phục vụ.
• Hành trình tình yêu bằng hy sinh theo gương Mẹ.

Tháng 11 - 2020 
Tình Yêu và Tử Đạo.
“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.” (2Cor.5:14).
• Những thách đố của Đức Ái trong cuộc sống tử đạo hằng ngày.
• Đức Ái qua gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
• Sống Đức Ái qua thái độ hiếu thảo cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.

Tháng 12 - 2020 
Sống Tình Yêu Giáng Sinh trong Môi Trường.
"Chúng con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương chúng con." (Jn.15:12).
• Loan báo sứ điệp Tình yêu Giáng Sinh trong môi trường gia đình.
• Quà tặng tình yêu Giáng Sinh trong tâm tình Cursillo.
• Sống và thực hành sống tình yêu Giáng Sinh trong mọi môi trường.

Note: Các Chủ Đề lấy theo tinh thần Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong năm
2020 là Phúc Âm Hóa Thế Giới ngày nay.